Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Flagi Polski w Kobułtach
informuje o rozpoczęciu zapisów na rok szkolny 2021/2022
- do Zespołu Wychowania Przedszkolnego dzieci 3, 4, 5 - letnich
- do oddziału przedszkolnego dzieci 5,6 - letnich
- do kl. I szkoły podstawowej dzieci 7 - letnich
Regulamin  rekrutacji oraz wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w zakładce
dokumenty oraz w sekretariacie szkoły .
Tel. 89 716-14-24, e-mail: spkobulty@interia.pl

WALENTYNKI
Nauka zdalna dla uczniów starszych klas została przedłużona do końca lutego.

Klasy I-III szkół podstawowych nadal będą się uczyć w trybie stacjonarnym.

Nauka stacjonarna i zdalna …
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY  O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI,  PRZY SKO W KOBUŁTACH
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najmlodsi-uczniowie-z-warmii-i-mazur-wracaja-czasowo-do-nauki-zdalnej
Dyrektor szkoły informuje , iż zgodnie z zapowiedziami i rozporządzeniem MEiN z dnia 26.02.2021r.
wydanym na podstawie art.30 b w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącymi zmiany
obostrzeń w województwie Warmińsko-Mazurskim od 01.03.2021r.
klasy I-III   z naszej szkoły przechodzą na nauczanie zdalne,
dołączając tym samym do starszych kolegów kontynuujących naukę w trybie niestacjonarnym .

W szkole pozostają dzieci najmłodsze z oddziału przedszkolnego
i Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Regulamin konkursu i załączniki
Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w "Ogólnopolskim konkursie wiedzy o bezpieczeństwie
w sieci, przy SKO w Kobułtach", który organizowany jest przez naszą szkołę.
Zgłoszenia  do konkursu należy przesyłać do 12 marca 2021r. na adres:
spkobulty@gmail.com
Zima w tym roku wyjątkowo mroźna,
a ptaki nie łatwo mogą  znależć pożywienie,
dlatego nasi uczniowie chętnie
im pomagają i je dokarmiają.
Dokarmiamy ptaki
" Walentynkowy zawrót głowy", pod takim hasłem zostały zorganizowane
czwartkowe  zajęcia na świetlicy szkolnej.
Dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego dekorowały piernikowe serca.
Swoje wyroby zaniosły do domu, aby obdarować nimi członków rodziny.
Uczniowie z zaangażowaniem ozdabiali pierniczki, walcząc z pokusą zjedzenia
piernikowych serduszek...
W piątek w czasie kiermaszu, mogli nabyć walentynkowe babeczki
i słodkie upominki dla siebie i bliskich im osób.
Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w działania WOŚP
i przekazało na licytację obrazy.
Tym samym włączyło się w zbiórkę funduszy.
WOŚP - my też dokładamy kawałek naszego serducha ...

Nasza szkoła bierze udział w Dniu Bezpiecznego
Internetu, który w tym roku przypada 9 lutego.
Z tej okazji  nasi uczniowie i ich rodzice będą mieli
możliwość uczestniczyć w różnych inicjatywach
związanych z bezpieczeństwem w Internecie.
Na bieżąco będziemy prezentować co się dzieje w
naszej małej społeczności. Zapraszamy do
zaglądania na naszą stronę...
"RAZEM NA ŚWIĘTA"
Jednym z działań podjętych w ramach akcji
"Razem za święta" było zebranie artykułów
spożywczych i przekazanie ich dla osób
objętych opieką Niepublicznego Zakładu Opieki
Paliatywnej św. Łazarza w Biskupcu.
Poznaliśmy już wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Bezpieczna droga z SKO"
zorganizowanego przez Szkołę Podstawowoą w Płóczkach Górnych .
Celem konkursu było promowanie działalności SKO, rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania
się komputerem i edytorem grafiki MS Paint, popularyzacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
a także kształcenie umiejętności wyrażania w pracy plastycznej swoich przemyśleń na temat związany
z hasłem konkursu.
Uczennica naszej szkoły, Anna Popławska zajęła drugie miejsce wykonując następującą pracę:
Drugie miejsce naszej uczennicy...

Drodzy rodzice !
Ponieważ zakończyliśmy pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 , ale nadal jesteśmy
związani obostrzeniami w związku z trwającą epidemią, dyrektor szkoły informuje , iż zebrania
z rodzicami odbędą się w trybie zdalnym w ciągu tygodnia 01-05 lutego 2021r.
O terminie i formie zebrań w poszczególnych oddziałach będą Państwa informować
wychowawcy klas.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN od 01.02.2021r. uczniowie klas I-III
oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego w szkole , natomiast  uczniowie klas IV-VIII do 14 lutego br.
będą nadal uczyć się zdalnie.
Nauka stacjonarna i zdalna …


Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia:
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem, pogody ducha i pomyślności,
dni pełnych słońca i radości,
a także  wszystkiego, co najmilsze i najpiękniejsze w życiu.
Uczniowie zerówki i klas I-III przygotowywali się by uczcić,  tak ważne święto,
jakim jest Dzień Babci i Dziadka, chociaż  czasu po feriach nie mieli zbyt wiele
i niestety nie mogliśmy  zorganizować tradycyjnego spotkania w szkole, 
przygotowaliśmy  filmik,  który można obejrzeć na stronie:
"To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie.
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość,
poczucie humoru, komfort, lekcje życia.
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka. "
                                                              (Rudolph Giuliani)
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej
im. Flagi Polski w Kobułtach  od 18 maja 2020 r.
Regulamin korzystania z Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski obowiązujący
podczas funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 od 18.01.2021r.
Procedury bezpieczeństwa organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach od 18.01.2021r.
Procedury organizacji konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
obowiązujące od 18.01.2021 roku w czasie epidemii COVID-19.

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach  w czasie epidemii
dla klas I-III  i dzieci przedszkolnych od 18.01.2021r.
https://youtu.be/uGSDBHKDJt0

Nasza szkoła kolejny raz uzyskała
Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku
Warmińsko- Mazurskiego
Kuratora Oświaty
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
obowiązujące  od 18.01.2021 roku w czasie epidemii COVID-19- klasy młodsze.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

CZYTAJ WIĘCEJ...Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń”
W poniedziałek 8 lutego 2021r. odbyło się spotkanie online „Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń”
realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”.
Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagrożenia związane z pokonywaniem drogi do szkoły,
pobytem w szkole, przebywaniem w domu, w miejscach publicznych oraz na podwórku.
Celem spotkania było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów na temat występujących zagrożeń
oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im.


TŁUSTY CZWARTEK

Rozkład jazdy autobusów od 1.03.2021r. w załączeniu.