Dzieci młodsze wracają do nauczania stacjonarnego!

TAK ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZYGOTOWUJE SIĘ
DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA…..

W związku z decyzją o powrocie uczniów klas I-III do szkoły od 18.01.2021r. wznawiamy w naszej szkole
zajęcia stacjonarne dla klas młodszych, które będą prowadzone w oparciu o wytyczne i zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia  (wytyczne w załączeniu).19 grudnia b.r. został rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną w języku niemieckim.
Nadesłane prace uczniów klas VII i VIII wykonane były starannie i z pomysłem.
Komisja wyróżniła prace następujących uczniów: Karoliny Monkiewicz, Dominika Hołody i Natalii Bałdygi.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.
Konkurs ,,Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa  z życzeniami w języku niemieckim"


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
informujemy, iż zimowa przerwa świąteczna będzie
trwała od 23.12.2020r. do 31.12.2020r. ,
natomiast tuż po przerwie świątecznej i Nowym Roku
w całej Polsce rozpoczną się ferie zimowe,
które potrwają do 17.01.2021r.

W tym czasie zajęcia zarówno w szkole jak i w formie
zdalnej nie będą się odbywały i będzie to czas
odpoczynku dla wszystkich uczniów i dzieci.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERIE ZIMOWE
Komunikat MEN w sprawie zmian w funkcjonowaniu szkół od 24 października br.
Ostatnim etapem konkursu było przygotowanie prezentacji - filmiku na temat realizowanego projektu,
którą można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=RNfYUnzM99c.
Cieszymy się bardzo z tak dużego sukcesu i gratulujemy...
Miło nam poinformować, że nasza uczennica Dominika Hetman, zajęła pierwsze miejsce
w wojewódzkim konkursie informatycznym "Śladami Mikołaja Kopernika i dalej ...  w kosmos"
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie .
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania tematyką nowych technologii, rozbudzanie
ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, pogłębianie wiedzy na temat historii,
nauki i  astronomii ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki
przy wykorzystaniu narzędzi IT i nowych technologii.
Pod opieką p. Agnieszki Popławskiej,  Dominika wykonała makietę planety, zgromadziała informacje
na temat Mikołaja Kopernika, napisała opowiadanie, które nagrała i stworzyła stronę internetową.

ZDALNE NAUCZANIE ...
"SZKOŁA DO HYMNU"
Od 9 do 29 listopada 2020r.
uczniowie klas I-III oraz IV-VIII uczą się zdalnie.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona została  do 3 stycznia 2021r.
Rozkład jazdy autobusu
od 01.12.2020r. do 22.12.2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, iż od 01.12.2020r. do końca
ferii zimowych, z przyczyn niezależnych od szkoły, obiady nie będą dostarczane, a osoby, którym
dofinansowywał obiady Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymają wsparcie pieniężne.
Szanowni Państwo!
W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19
od 09.11.2020r.nauką zdalną objęte zostają wszystkie klasy począwszy od klasy pierwszej do ósmej.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.11.br. nauka zdalna potrwa do 29.11.br.
Bez zmian pozostaje objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci 5-6 letnich z oddziału przedszkolnego
i dzieci 3-5 letnich z Zespołu Wychowania Przedszkolnego.
Organizacja pracy w tych oddziałach pozostaje bez zmian.
W załączeniu rozporządzenie i link do strony MEN.
"Szkoła pamięta" to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN
W ramach tegorocznej akcji uczniowie,
nauczyciele i rodzice naszej szkoły
odwiedzali miejsca pamięci,
porządkowali groby, palili znicze i
wspominali osoby ważne dla naszej
wspólnoty. Akcja była rozłożona w czasie
i trwała kilka dni. W szkole uczniowie
przygotowali gazetki ścienne, plakaty,
prace plastyczne nawiązujące do polskiej
tradycji świąt zadusznych, a na zajęciach
edukacyjnych rozmawiano na temat
lokalnych miejsc pamięci.
Wszyscy chętnie włączyli się w działania
upamiętniające ważne postacie i
wydarzenia z naszej historii.

Szkolne Koło Wolontariatu zaangażowało całą
społeczność szkolną i lokalną  w zbiórkę plastikowych
nakrętek dla Leny Mazur, niespełna dwuletniej
dziewczynki chorującej na SMA. Udało nam się zebrać
kilkadziesiąt kilogramów nakrętek , które zostały
przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mrągowie,
a w dalszej kolejności dotarły do Fundacji -
siepomaga.pl/Lenka.
Wszystkim, którzy nas wsparli serdecznie dziękujemy….
WRACA ZDALNE NAUCZANIE ...
Informujemy, że uczniowie klas IV- VIII od 26 października 2020r. uczą się zdalnie.
Oddział przedszkolny, zerówka i klasy  I-III  będą funkcjonowały bez zmian.
Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.
Organizacja realizacji zadań szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach , w tym zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
w okresie przejścia szkoły na nauczanie zdalne
14 października br. dyrektor naszej szkoły razem z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie- dyrektorem
wydziału administracyjno-prawnego p. Mirosławą Grallą -Kaperzyńską i wizytatorem p. Jolantą Wasilewską-
uczestniczyła w ogólnopolskich  obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Warszawie z udziałem
ministra edukacji p. Dariusza Piontkowskiego . Podczas wydarzenia p. Urszula Dziąba  odebrała  nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej , o której przyznanie dla dyrektora szkoły wystąpił z wnioskiem Burmistrz Biskupca  p. Kamil
Kozłowski. Tym samym dyrektor naszej szkoły znalazła się w gronie dziewięciu osób z całej Polski , które w tym
roku otrzymały nagrodę ministra.
W tym samym dniu nauczyciel naszej szkoły  p. Marzena Kowsz brała udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia
Edukacji Narodowej w Olsztynie i z rąk Kuratora Oświaty w Olsztynie p. Krzysztofa Marka Nowackiego odebrała
nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty , o którą dla nauczyciela wnioskował dyrektor szkoły.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Kuratora Oświaty przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Cieszymy się ,że nasza szkoła i jej pracownicy są doceniani za trud i starania .
https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-edukacji-narodowej-14-10-2020
https://www.youtube.com/watch?v=Pe3i5DRyoM8&feature=emb_title
https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/

W ramach obchodów
,,Dnia Krajobrazu"
20 października w naszej szkole
zorganizowaliśmy w plenerze
wystawę prac plastycznych
uczniów klas 0-7.
Dzieci z klasy trzeciej posadziły
w ogrodzie biologicznym drzewka
i udały się na jesienny spacer
do pobliskiego lesu.

12 listopada 2020
13 listopada 2020
25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021
04 czerwca 2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w oparciu o opinię
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski
Rozkład jazdy autobusów 14.10.2020r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października b.r. uczniowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach o godzinie 8.40.
Czas spotkania to zabawy, konkursy, piosenki
w gronie kolegów i koleżanek.
W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły na galowo.
Spotkanie w klasach kończy się o 10.00, uczniowie wracają do
domów zgodnie z załączonym rozkładem autobusów.
Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który nieustannie ulega zmianom.
By rozwijać umiejętności programowania,myślenia obliczeniowego, by inspirować nowe pomysły
i wprowadzać innowacje na przyszłość dołączyliśmy
do " EU CodeWeek- czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania".
Inicjatywa ta ma na celu promowanie programowania i umiejętności cyfrowych. W ramach prowadzonej
akcji od 12 października do 23 października b.r. organizowane są lekcje, na których uczniowie  programują
roboty i kodują z wykorzystaniem internetowych mat kodujęcych. Ponadto chętni uczniowie klas IV-VIII
biorą udział  w szkolnym konkursie "Programuj z Pixblocks ", który jest rozgrzewką przed  listopadową
edycją międzynarodowego  konkursu  " Pix Programming Challenge 2020" .
CODE WEEK  W NASZEJ SZKOLE
Nasza szkoła  nawiązała współpracę ze  stowarzyszeniem  „Ptaki Polskie”,
która prowadzi program -„ Ogród  na pTAK!” .  Dzięki  temu  otrzymaliśmy
pakiet roślin i drzewek  do posadzenia w ogrodzie, tym samym nasz ogród
wzbogacił się o nową roślinność , która wkomponowana została w
roślinność już istniejącą. Nasz ogród wzbogacił się o ponad 60 nowych 
krzewów i drzew .
CZYTAJ WIĘCEJ

N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

Sadzimy nowe rośliny w ogrodzie...


Załącznik - rozporządzenie
https://www.gov.pl/web/edukacja


11 listopada obchodzimy
Narodowe Święto Niepodległości,
z tej okazji nasza szkoła przystąpiła
do akcji " Szkoła do hymnu".
By uczcić ten dzień uczniowie zaśpiewali wspólnie hymn i wykonali prace plastyczne ukazujące symbole narodowe.
Pierwsze miejsce naszej uczennicy...

30 października to dzień bardzo ważny dla dzieci z oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. 
Tego dnia, w pięknie  udekorowanej sali,  dzieci w bajkowych strojach zostały zaproszone do wspólnej
zabawy i udziału w konkursach. Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej
zabawie.  Pani dyrektor Urszula Dziąba odwiedziła  grupę i życzyła dzieciom miłego święta.
Uwieńczeniem był korowód po szkolnym korytarzu, wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek.
Ten dzień na pewno długo pozostanie w naszej pamięci……
ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA
WESOŁYCH ŚWIĄT
Rozkład jazdy autobusów
od 18.01.2021r.