Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie rodziców w roku szkolnym 2020/2021 we wtorek 15.09.br.
z zachowaniem reżimu sanitarnego .
Spotkanie rodziców uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-IV rozpocznie się o godzinie 17.00,
a rodziców uczniów klas V-VIII o godz.17.15
Prosimy, byście Państwo wchodzili do szkoły tymi wejściami, którymi codziennie wchodzą Państwa dzieci
i bezpośrednio po wejściu i zdezynfekowaniu rąk udali się do klas przydzielonych dla poszczególnych
oddziałów. By chronić siebie i innych do szkoły wchodzimy zabezpieczeni maseczkami.
Ze wszelkimi informacjami  do przekazania Państwu na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznał
wychowawców klas i za ich pośrednictwem dotrą one do Państwa.
W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji
                                                                                                                             -dyrektor szkoły
                                                                                                                                Urszula Dziąba
DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE!
           Od 1.09.2020 r. zmienia się właściciel kuchni w Szkole w Kobułtach, nowym najemcą będzie firma
''P H U Krzysztof Warda" . Obiady będą gotowane w SP 3 w Biskupcu, do Kobułt będą dowożone
w termosach i  wydawane na stołówce  z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności i warunków
sanitarnych. Obiady będzie gotował między innymi kucharz, który gotował obiady w naszej szkole .
Posiłek będzie się składał codziennie z dwóch dań; zupa i drugie danie, dwa razy w tygodniu będzie
danie mięsne, dwa razy w tygodniu produkty mączne, w piątki danie rybne. Gotowanie obiadów
rozpoczynamy 7.09.2020 w poniedziałek, czytaj dalej...
                                               

12 listopada 2020
13 listopada 2020
25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021
04 czerwca 2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w oparciu o opinię
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski
Rozkład jazdy autobusów 14.10.2020r.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października b.r. uczniowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach o godzinie 8.40.
Czas spotkania to zabawy, konkursy, piosenki
w gronie kolegów i koleżanek.
W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły na galowo.
Spotkanie w klasach kończy się o 10.00, uczniowie wracają do
domów zgodnie z załączonym rozkładem autobusów.
Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który nieustannie ulega zmianom.
By rozwijać umiejętności programowania,myślenia obliczeniowego, by inspirować nowe pomysły
i wprowadzać innowacje na przyszłość dołączyliśmy
do " EU CodeWeek- czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania".
Inicjatywa ta ma na celu promowanie programowania i umiejętności cyfrowych. W ramach prowadzonej
akcji od 12 października do 23 października b.r. organizowane są lekcje, na których uczniowie  programują
roboty i kodują z wykorzystaniem internetowych mat kodujęcych. Ponadto chętni uczniowie klas IV-VIII
biorą udział  w szkolnym konkursie "Programuj z Pixblocks ", który jest rozgrzewką przed  listopadową
edycją międzynarodowego  konkursu  " Pix Programming Challenge 2020" .
CODE WEEK  W NASZEJ SZKOLE
Nasza szkoła  nawiązała współpracę ze  stowarzyszeniem  „Ptaki Polskie”,
która prowadzi program -„ Ogród  na pTAK!” .  Dzięki  temu  otrzymaliśmy
pakiet roślin i drzewek  do posadzenia w ogrodzie, tym samym nasz ogród
wzbogacił się o nową roślinność , która wkomponowana została w
roślinność już istniejącą. Nasz ogród wzbogacił się o ponad 60 nowych 
krzewów i drzew .
Drodzy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach!
Regulamin stołówki
"BRĄZOWA ODZNAKA"

Jak skutecznie oszczędzać? -  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach doskonale
znają odpowiedź na to pytanie, o czym świadczy uzyskanie przez naszą szkołę "Brązowej Odznaki"
w ogólnopolskim  "Konkursie dla szkół i nauczycieli" organizowanym przez  PKO Bank Polski.
Głównym celem konkursu  jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form
oszczędzania, wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania oraz kształtowanie
postaw przedsiębiorczych.
Dzięki całorocznym działaniom otrzymaliśmy nagrodę pieniężną
w wysokości 1000 złotych, która zostanie przeznaczona na potrzeby uczniów naszej placówki.
Rozkład jazdy autobusów od 02.09.2020r.
DOŻYWIANIE
List Burmistrza Biskupca z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego 2020/2021
Procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2020r.
Dodatkowe wytyczne i zasady funkcjonowania ZWP i oddziału przedszkolnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobułtach informuje, iż dzieci zapisane do  Zespołu Wychowania
Przedszkolnego przy naszej szkole na nowy rok szkolny spotykają się ze swoim opiekunem grupy
po raz pierwszy 02.09.br. na zajęciach o godzinie 11.00.
Ze względów organizacyjnych Zespół Wychowania Przedszkolnego będzie funkcjonował w tym roku
szkolnym  cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 15.00 ,
a praca w zespole będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Prosimy rodziców i opiekunów dzieci , by zapoznali się z procedurami pobytu dziecka w
szkole/przedszkolu i stosowali się do zaleceń.
IDŹ DO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020...
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W załączeniu: 
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wobec faktu ,że jesteśmy w okresie epidemii będzie on wyglądał
trochę inaczej niż zwykle. Zapraszam uczniów 01.09.2020r. o godz. 9.00 do szkoły,
tak , by spotkali się z wychowawcami w klasach w przydzielonych tylko im pomieszczeniach,
natomiast dzieci , które będą w tym roku szkolnym uczęszczały do oddziału przedszkolnego i klasy
pierwszej spotkają się ze swoimi paniami i dyrektorem szkoły w towarzystwie swoich rodziców na
boisku szkolnym. Rodzice uczniów klas II-VIII mogą również uczestniczyć w tym spotkaniu z
zachowaniem zasad odstępu 1,5 m od innych osób. W związku z pracą szkoły w reżimie sanitarnym
proszę wszystkich uczniów , by po wejściu do szkoły użyli płynu do dezynfekcji i mieli założone maseczki
do momentu zajęcia miejsc w klasach.

Ze szkolnym pozdrowieniem

Dyrektor szkoły-Urszula Dziąba

N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
• procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2020r.

Dyrektor szkoły
Urszula Dziąba
• rozkład jazdy autobusów w dniu 01.09.br....
• procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej
• procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
• regulamin korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej

Sadzimy nowe rośliny w ogrodzie...