25 czerwca b.r. zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami
w klasach, by otrzymać świadectwa i nagrody za osiągnięcia w nauce.
Tegoroczni absolwenci pożegnali się z nami, krótkim występem i piosenką.
Natomiast uczniowie kończący klasę pierwszą nie tylko odebrali świadectwa, ale mieli również ślubowanie.
Dzień wcześniej na uroczystym spotkaniu dzieci z oddziału przedszkolnego również przygotowały
zakończenie, nie zabrakło piosenek, wierszyków, wyzwań dla rodziców oraz  poczęstunku na świeżym
powietrzu...
ZAKOŃCZYLIŚMY ROK SZKOLNY 2020/2021
Szczepienia  dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień
rozpoczęły się 7 czerwca b.r.
We wrześniu będzie istniała możliwość zaszczepienia dziecka w szkole.
Prosimy o zapoznanie się z informacją dostępną na stronie ...
Szczepienia przeciwko COVID- 19...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się
w piątek 25 czerwca b.r. o godzinie 9.00 na świeżym powietrzu. W przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych rozdanie świadectw i nagród odbędzie się z wychowawcami w klasach.
Również trzecie miejsce w kategorii I (klasy1-3) zajęła  praca uczennicy klasy drugiej Anny Popławskiej.

Gratulujemy sukcesu !!!
Miło nam poinformować, że  kolejna edycja Wojewódzkiego  Konkursu Informatycznego pt. Szlakiem
Mikołaja Kopernika z tematem przewodnim: "Kopernik patrzył nie tylko w niebo - wyzwania XXI wieku",
organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie
zakończyła się sukcesem  dla uczennic naszej szkoły.
Celem konkursu, który odbył  się w kilku kategoriach wiekowych było:
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania tematyką nowych technologii i narzędzi
informatycznych,
- pogłębianie wiedzy na temat współczesnego Świata, ze szczególnym naciskiem
na wiedzę w zakresie informatyki, przy wykorzystaniu narzędzi IT i nowych technologii,
- wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności cyfrowych, rozwiązywania problemów,  pracy zespołowej
i pracy interdyscyplinarnej,
- krzewienie wiedzy o regionie ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie technologii cyfrowych,
- pobudzanie twórczego myślenia, wyobraźni,
- promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli w zakresie nowych technologii. .
Pod opieką p. Agnieszki Popławskiej uczennice klasy czwartej Amelia Babut oraz Maria Klobuszeńska
przygotowały pracę  i zajęły trzecie miejsce w kategorii II (klasy4-6).
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w klasycznym Biegu na Orientację
29 maja br. w naszej szkole po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COVId-19 odbyły się
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w klasycznym Biegu na Orientację. W zawodach
wzięło udział 77 zawodników, z wielu stron naszego województwa i kraju,  startujących w różnych
kategoriach wiekowych . Najliczniejszą grupę (12 osób) stanowili zawodnicy startujący w kategorii
M35/40. Oni mieli też do pokonania jedną z najdłuższych i trudniejszych tras wyznaczonych na mapie
biegnącą wśród leśnych ostępów, łąk i pól. Zawody zostały przeprowadzone przy użyciu
elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident.
Wszyscy zawodnicy po pokonaniu swojej trasy wrócili na metę. Zwycięzcy zostali uhonorowani
medalami i dyplomami wręczanymi przez dyrektora szkoły p. Urszulę Dziąbę, Burmistrza Biskupca p.
Kamila Kozłowskiego i radną gminy p. Elżbietę Kostkę , a młodsi zawodnicy i startujący w kategoriach
rodzinnych i drużynowych otrzymali też książki.
Dziękujemy Warmińsko-Mazurskiemu Okręgowemu Związkowi  BnO i RS za pomoc i współorganizację
biegów oraz Radzie Rodziców i sponsorom za wsparcie.
Zgodnie z najnowszym preliminarzem roku szkolnego 2020/2021 egzamin ósmoklasisty
odbędzie się w dniach:
25 maja - język polski
26 maja - matematyka
27 maja- język obcy
Dni egzaminu  to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych uczniów.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dla wszystkich jest także
4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele).
Informację o potrzebie zapewnienia w tych dniach  zajęć opiekuńczych dla dzieci tego
potrzebujących należy zgłosić wychowawcy klasy.
Egzaminy i dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się na terenie całej Polski
od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Czytaj więcej...

Od 31 maja b.r. wszyscy uczniowie wracają
do nauki w systemie stacjonarnym.
Wracamy do nauki stacjonarnej…

Wracamy do aktywności fizycznej i zapraszamy do wzięcia udziału
w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w klasycznym BnO,
które odbędą się 29 maja br. z zachowaniem reżimu sanitarnego .    
   
Regulamin w załączeniu.

                                                                        UKS z sekcją BnO w Kobułtach

Zgodnie z  harmonogramem dotyczącym powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach
(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-
szkolach-i-placowkach) uczniowie klas IV-VIII od 17.05. br. wrócą częściowo do nauki stacjonarnej             
w systemie hybrydowym .
Od poniedziałku w naszej  szkole stacjonarnie będą uczyć się uczniowie klasy VII i VIII,
a uczniowie klasy IV, V i VI nadal będą się uczyć zdalnie.
Dzieci z tych klas będą wracać do pracy stacjonarnej od 24.05.br.
Pierwszy dzień w szkole po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie spędzą na spotkaniu i zajęciach       
z wychowawcą klasy . Powrót do nauczania stacjonarnego dla wszystkich klas nastąpi 31.05.br.            
Czas pobytu w szkole do końca roku szkolnego chcemy wykorzystać w większym stopniu na odbudowanie
relacji, stronę fizyczną, społeczną i emocjonalną uczniów.
Nadal będziemy pracować w reżimie sanitarnym przestrzegając wytycznych i zaleceń MEiN, MZ i GIS.
Do nauki stacjonarnej wracają uczniowie z klas starszych…
W załączeniu link do regulaminu konkursu
"RODZINA DAWNIEJ I DZIŚ" - zachęcamy do udziału  w konkursie organizowanym  przez MOPS w Biskupcu

"Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie..."
Święta majowe  uczą każdego Polaka patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.
Od kilku dni uczniowie naszej szkołu poznają i utrwalają ważne wydarzenia,
które zapisały się na kartach historii oraz w sercach  Polaków.
1 maja obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Pracy,  zarówno  w Polsce, jak i na całym świecie.
Od 2004 roku 2 maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Świętem tym szczególnie mocno akcentowane jest przywiązanie do naszych
narodowych biało - czerwonych barw.
Dla naszej szkoły jest to również wyjątkowy dzień ze względu na imię które nosi, imię Flagi Polski...
3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm
Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do
zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.
Na godzinach wychowawczych, informatyce, plastyce i technice,historii, świetlicy zarówno zdalnie
jak i stacjonarnie nasi uczniowie tworzyli prezentacjie, przygotowywali symbole narodowe i rozmawiali o
postawach patriotycznych.
Za pomocą wierszy , piosenek i tekstów dzieci upamiętniały te ważne wydarzenia z historii Polski,
o których nigdy nie możemy zapomnieć.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Wracamy do nauki stacjonarnej…
Zgodnie z informacjami i stosownym rozporządzeniem MEiN od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.
Więcej informacji : www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Rozkład jazdy autobusów w załączeniu...
W załączeniu:
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nasza szkoła od marca 2021 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam - finanse dla
najmłodszych. 2 edycja” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego
przez Narodowy Bank Polski.
Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę
Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on
innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy
metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.
Projekt „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych”:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu
instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w
konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów
finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.


Zapraszamy na biegi do Kobułt

Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
WIĘCEJ...
„Rodzina jest jak gałęzie na drzewie. Wszyscy rośniemy  w różnych kierunkach,  ale mamy te same korzenie”
Z okazji Dni Rodziny uczniowie  naszej szkoły przygotowali
upominki, piosenki i wiersze,
które można obejrzeć klikając w link...

Zapraszamy na fotorelację...

Dwa trzecie miejsca dla uczennic naszej szkoły...

Rozkład jazdy autobusów 25.06.2021r.

List Burmistrza Biskupca na zakończenie roku szkolnego.