stosowne rozporządzenie  w załączeniu.
Rozkład jazdy autobusów
W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj.
do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Wyjątek stanowią klasy I-III szkół podstawowych w 11 województwach , w tym województwa warmińsko-
mazurskiego -dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.
naukę w systemie tzw. hybrydowym. Nauka hybrydowa będzie prowadzona także w naszej szkole
i w wykazanym okresie stacjonarnie będą się uczyły przede wszystkim dzieci z klasy pierwszej.
Pozostałe  klasy nadal będą miały zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
W szkole stacjonarnie pracują też dzieci z oddziału przedszkolnego
i Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w XII - tej edycji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Po zapoznaniu się z tematem oraz
zagadnieniami dzieci wypełniły  test bezpieczeństwa, a wychowawca ankietę podsumowującą.
Szkoła otrzymała  Certyfikat, a dzieci dyplomy potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa
w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Wspólnymi siłami zebraliśmy kwotę
w wysokości 56 złotych.
Zebrane pieniądze przekazaliśmy
na pomoc dla najbardziej
potrzebujących dzieci, które nie
wychowują się w swojej rodzinie.
KAŻDA DROBNA MONETA MOŻE POMÓC TWOJEMU KOLEDZE LUB KOLEŻANCE...
GÓRA GROSZA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi,
jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. 
W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r.
Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej
odpowiedzialności za Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.
W tym dniu dzieci z oddziału przedszkolnego sadziły kwiaty, zadbały o czystość na terenie szkoły
i poza nią…. Było co dźwigać ….
Szkolne koło wolontariatu pod hasłem " POSPRZĄTAJ SWOJE PODWÓRKO"
również włączyło się w obchody Światowego Dnia Ziemi...
Pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i stan naszej planety.
Dbajmy o nią każdego dnia !!!
Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się
na liście szkół, które otrzymają grant na założenie szkolnego
mini sadu.  Nasze "KOBUŁCKIE DZIECIAKI" spisały się na
medal, cieszymy się bardzo z sukcesu i trzymamy kciuki
za powodzenie na kolejnych etapach konkursu.
"TRADYCYJNY SAD" - znamy wyniki pierwszego etapu...

Nadal pracujemy zdalnie ...
Rozkład jazdy autobusów w załączeniu.
Przedszkolaki wracają do pracy stacjonarnej…
Od 19 kwietnia br. dzieci z oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego
wracają do pracy stacjonarnej.
Uczniowie klas I-VIII nadal uczą się zdalnie.
Więcej informacji na stronie...

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dni 01-06 kwietnia br. są dniami wolnymi
od zajęć i jest to czas odpoczynku dla wszystkich uczniów i dzieci. Do pracy zdalnej powrócimy
w środę 7 kwietnia br.
Przerwa wiosenna…

Wesołych Świąt Wielkanocnych, pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi,
umiejętności dostrzegania piękna naszego świata,
radości z tradycji i bliskości rodzinnej w tym trudnym dla nas czasie
uczniom, rodzicom , pracownikom oraz sympatykom i przyjaciołom szkoły
                                                                     życzy dyrektor -Urszula Dziąba
Święta...
"Wielkanocny pacierz

Nie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -
tyle zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
tyle już Alleluja -
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski -
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
sumienia wywróci podszewkę -
serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę."

                       
      Jan Twardowski
Praca zdalna...
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 na terenie całego kraju i  wprowadzeniem nowych  zasad
bezpieczeństwa Zespół Wychowania Przedszkolnego oraz oddział przedszkolny przy naszej szkole od
29.03.2021r.pozostaną zamknięte do odwołania . Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość po wcześniejszym kontakcie wychowawców z rodzicami dzieci.

Praca zdalna nadal będzie obejmowała uczniów klas I-VIII.

W załączeniu stosowna podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Sukces naszego przedszkolaka...
Miło nam poinformować, iż Jakub Cichy został laureatem w konkursie plastycznym
na PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ.
Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Biskupca oraz Dyrektor CKTiS.
Cieszymy się ogromnie z osiągniętego sukcesu i gratulujemy...
Dzień Nowych Technologii w Edukacji
22 marca zorganizowany został Dzień Nowych Technologii w Edukacji.
W oddziale  przedszkolnym, dzieci miały możliwość pracy z tabletami, kodowanie i wykorzystanie
interaktywnych gier i kolorowanek, bardzo im się podobało.
Starsi uczniowie  uczestniczyli w zajęciach online, które poświęcone były poznawaniu
i wykorzystaniu  nowych technologii. Przygotowane webquesty uczyły korzystania z różnych aplikacji
i programów,  ale również przypominały o bezpieczeństwie w sieci....


W obecnych czasach, każdy z nas poszukuje aplikacji i programów, które pozwolą na jeszcze bardziej
efektywne prowadzenie zajęć z uczniami.
Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w 40-godzinnym  cyklu szkoleń, pod hasłem " Lekcja Enter",
z zakresu wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Ciekawa forma zajęć oraz różnorodność treści
pozwoliła na rozszerzenie kompetencji cyfrowych.
W efekcie, każdy uczestnik przygotowywał dwa scenariusze i przeprowadził zajęcia, które były
obserwowane przez panią Dyrektor. Wykorzystanie takich programów jak jamboard, padlet, witryny google,
quizizz, quizlet, canva, pixlr oraz wielu innych, które zostały omówione w trakcie szkoleń,
z pewnością pomogą w prowadzeniu zajęć, uatrakcyjnią lekcje  i zachęcą uczniów do większego wysiłku...

Nauka zdalna …
Rozkład autobusów od 22.03.2021r.
Dyrektor szkoły informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 18.03.2021r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22.03.2021r. klasy I-III z naszej szkoły
przechodzą z nauczania hybrydowego na nauczanie zdalne, dołączając tym samym do starszych kolegów
kontynuujących naukę w trybie niestacjonarnym . W szkole nadal w reżimie sanitarnym organizowane są
zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów tego potrzebujących,
a uczniowie klasy ósmej mogą uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych
organizowanych na terenie szkoły.

W szkole pozostają dzieci najmłodsze z oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego.
Drodzy uczniowie!
23.03.2021 r. o godz.14.10 odbędzie się szkolny konkurs
poprawnej polszczyzny.
Mogą wziąć  w nim udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII.
Konkurs odbędzie się na platformie Testportal, link do testu
zostanie przesłany poprzez dziennik elektroniczny -
Librus w w/w dniu i godzinie.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają  dodatnie
punkty z zachowania, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu w załączniku.
SZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

"TRADYCYJNY SAD"
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego organizowanego  przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska "TRADYCYJNY SAD". 
W ramach realizacji celów projektu grupa uczniów "KOBUŁCKIE
DZIECIAKI"  realizuje szereg działań, które w efekcie końcowym
pozwolą nam cieszyć się pięknym czereśniowym sadem,
powstałym przy naszej placówce.
Jak dbać o czereśnie, jakie są odmiany....? - by dowiedzieć się więcej
zachęcamy do obejrzenia przygotowanej przez uczniów prezentacji:
Od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych naszego województwa 
będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę stosując następujące zasady:
nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczą się zdalnie.

O szczegółach pobytu uczniów w szkole rodzice będą  informowani za pomocą dziennika elektronicznego .
Stosowna podstawa prawna w załączeniu.
Nauka hybrydowa dla klas I-III ...
"TELEWIZORY Z PUDEŁEK"
Dzieci z oddziału przedszkolnego wiedzą, że segregacja śmieci pozwala na recykling,
czyli ponowne przetworzenie odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru oraz metalu.
To ogromna korzyść nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla gospodarstwa domowego.

Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
W tym roku nie mogliśmy zorganizować tradycyjnego apelu, jednak temat Żołnierzy Wyklętych
nie został przez nas zapomniany.
Na lekcjach historii, informatyki, plastyce i godzinach wychowawczych, uczniowie oglądali filmy, słuchali 
„Koncertu Galowego w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” udostępnionego przez IPN, przygotowywali
zestawienia zdjęć, broszury informacyjne, wykonywali prezentacje i prace plastyczne  na temat ludzi,
którzy zmienili losy historii...
,,Ku Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”
Żołnierze Wyklęci, nazywani też Niezłomnymi.
Kim byli?
,,Oszukani, porzuceni, nieugięci!
Opluwani, poniżeni i wyklęci!
Pozbawieni swoich domów, swojej ziemi!
Poszli walczyć, żeby zginąć, albo zmienić!”
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.plCZYTAJ DALEJ...

ZAJĘCIA Z DBI
Dzieci z zerówki uczestniczyły w pogadance na temat
bezpiecznego korzystania z internetu.
W ramach zajęć kolorowały również logo DBI
i wykonywały własnoręcznie puzzle.

Informacja...
Zgodnie  z przepisami w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
podajemy do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do : oddziału przedszkolnego,
Zespołu Wychowania Przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego
funkcjonowania szkół i placówek.

Więcej informacji na stronie...

Zapraszamy na fotorelację...
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnym konkursie ,,Sportowy Alfabet".
Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować swoje imię wykonując konkretne ćwiczenie
przypisane danej literze alfabetu.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni.
"SPORTOWY ALFABET"
https://jamboard.google.com/d/11ZPcroVkPGmeVn4vUTQ_3EV3ErCIswcQ8cJ5Q2nZxgc/edit?usp=sharing

Praca zdalna i stacjonarna...