N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
W ramach programu „Laboratorium - Mój profil” mającego na celu wspomaganie uczniów w wyborze szkoły
oraz przyszłego zawodu, uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy VIII szkoły podstawowej uczestniczyli
do tej pory w dwóch wycieczkach. Z pierwszą wizytą udali się do Olsztyńskiego Teatru Lalek, a druga
odbyła się do zakładu „Pacyfic” w Ostródzie - produkującego tapicerkę do jachtów i łodzi.
Wycieczki zawodoznawcze
W zawodach wzięła udział dość liczna grupa  (30 osób) z klubu „Radar” skupiającego  osoby z
Malborka, Suwałk, Lipowca, Kazunia, Wysokich Mazowieckich. 27 zawodników zgłosił UKS 
„Technik” z  Rucianego Nidy, a 9 osób startowało z UMKS ORKAN Ostróda . W zawodach wzięły też
udział osoby z Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z Klubu „Charty Puszczy Piskiej”, z Ełku,
Warszawy, Olsztyna, Szczytna, Szczecina, Choszczna . Startowali też zawodnicy z klubu Pioner SK
Kaliningrad Russia i zawodnicy z Wilna -Litwa .
Biegi odbyły się dzięki zaangażowaniu organizatorów: Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego
Związku BnO i RS oraz nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Wspierała nas też Ochotnicza Straż Pożarna Kobułty i pielęgniarka szkolna.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i sponsorom.
Zawody zostały przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych 
i pomiaru czasu SPORTident. Każdy zawodnik mógł wypożyczyć  kartę SI (chipy) w biurze zawodów.
Na zakończenie zawodów zwycięzcy swoich kategorii zostali nagrodzeni medalami i dyplomami.
Apel poświęcony temu ważnemu wydarzeniu przygotowała klasa III gimnazjum. Było oczywiście
poważnie - ale też nie zabrakło lekkiej dawki humoru, która posłużyła do przedstawienia historii
Polski w sposób bardziej zrozumiały dla młodszej widowni.
„Witaj maj, trzeci maj…” - 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
DZIEŃ KOBIET
Title
Title

Image description goes here

More information
09.02.2019 r. w sali  gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach odbył się
po raz IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, wzięło w nim udział 54 zawodników w 7 kategoriach:

M - Open, K - Open,  M - 14 - 16 lat, K - 14 - 16 lat, M - 10 - 13 lat, K - 10 - 13 lat,  M - Open 30+.

Poziom Turnieju był bardzo wysoki, a kibice mogli obserwować naprawdę ciekawe pojedynki.
Oto następujące wyniki:

W kategorii M -  Open: Mistrzem został Konrad  Elbruda, II m-sce Mikołaj Piórecki,
III m-sce zajął Tomasz Kaźmierczak.

Kategoria K -  Open: Tytuł Mistrza zdobyła Bogumila Obrębska, II m - sce Weronika Kurek,
III m-sce zajęła Olga Król.

Kategoria M - 14 -16 lat: Mistrzem został -  Kacper Pszczółkowski, II m-sce -  Mateusz Purzycki,
III m-sce -  Michał Purpurowicz.
Kategoria K - 14 - 16 lat: Tytuł Mistrza zdobyła Paulina Chamyga, II m - sce - Amelia Kwiatkowska,
III m - sce Anna Grzybowska.

Kategoria M - 10 -13 lat: Mistrz w tej kategorii to - Krystian Błaszczak,  II m-sce - Bartosz  Kęszczyk,
III m-sce - Jakub Kęszczyk.

Kategoria : K - 10 -13 lat:  Tytuł Mistrza zdobyła  Julia Starzyńska,  II m -sce - Maja Gutowska.
Kategoria M - Open 30+: Tytuł Mistrza zdobył Adam Borkowski, II m - sce - Paweł Delikat,
III m - sce - Mirosław Kowsz.

Mistrzowie Turnieju  zostali uhonorowani statuetkami, za  II i III miejsce zawodnicy otrzymali dyplomy
i  nagrody rzeczowe w postaci książek. Po raz kolejny Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem,
o czym świadczyła wysoka frekwencja, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców.
Liczymy, że za rok będzie równie ciekawie, więc już teraz wszystkich zwolenników tenisa stołowego
serdecznie zapraszamy, a za ten rok serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy
IX TURNIRJ TENISA STOŁOWEGO

Tak rozpoczęliśmy ferie zimowe.....
21 stycznia 2019 roku uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu wyjechali na basen do Olsztyna.
Zjeżdżalnia, sauna, jacuzzi i basen - to atrakcje, z których mieli okazję skorzystać wszyscy uczestnicy
wyjazdu. Była to chwila do spędzenia wolnego czasu ze swoimi rówieśnikami.
Czas, który spędziliśmy na basenie był świetną zabawą dla wszystkich. Mamy nadzieję, że to nie ostatni
taki wyjazd i powtórzymy go niebawem.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Apel przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum. Podczas uroczystości można było obejrzeć film
ukazujący tragiczne losy żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni ale dalej walczyli z władzą
komunistyczną. Podczas krótkiej inscenizacji przedstawiona został postać Rotmistrza Witolda Pileckiego
jednego z bohaterów i patriotów związanym z Polskim Państwem Podziemnym i Armią Krajową.


Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Flagi Polski w Kobu³tach informuje
o rozpoczêciu zapisów na rok szkolny 2019/2020
- do Zespo³u Wychowania Przedszkolnego dzieci 3, 4, 5 - letnich
- do Oddzia³u Przedszkolnego dzieci 5, 6 - letnich
- do klasy pierwszej Szko³y Podstawowej dzieci 7 - letnich
Zasady rekrutacji oraz wnioski o przyjêcie dziecka dostêpne s¹ na naszej stronie
w zak³adce dokumenty oraz w sekretariacie.
REKRUTACJA
W tym uroczystym dniu męska część społeczności szkolnej w różny sposób starała
się okazywać  szacunek i wdzięczność wszystkim Paniom przebywającym
w naszej szkole. Były kwiaty, skromne prezenty, uśmiechy  i  wzajemna życzliwość.
Samorząd Uczniowski „wykorzystał” okazję i aby umilić Paniom ten wyjątkowy
dzień - zorganizował uroczysty apel. Panie zasiadły w pierwszych rzędach widowni,
a chłopcy z klas starszych (przy wsparciu dziewcząt  przedstawili kabaretową
inscenizację, w której w żartobliwy sposób pokazali „wyższość”
płci pięknej nad Panami oraz przy pomocy wróżb i magii odkryli zalety jakie
kryją się w każdej Kobiecie.

 
Regulamin turnieju w załączniku.
Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
serdecznie  zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w X Turnieju Piłki Siatkowej
o puchar dyrektora szkoły. Turniej odbędzie się 30.03.2019r. w sali gimnastycznej szkoły.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00. Uczestników obowiązuje zmienne obuwie sportowe.
Zgłoszenia udziału należy dokonać drogą mailową na adres: spkobulty@interia.pl.
Zaproszenie

„ Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje”
KONKURS RECYTATORSKI
Gustaw Herling- Grudziński
20 marca 2019 roku, w ramach cyklicznego konkursu recytatorskiego pt. „ Spotkania z Poezją” odbył się
w naszej placówce szkolny konkurs recytatorski. Po klasowych eliminacjach zgłosiło się 36 uczestników
Ocenie jurorów podlegało przede wszystkim:  interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru
( do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.  Wyniki konkursu  w imieniu jurorów ogłosiła
Pani Dyrektor Urszula Dziąba.
Oto wyniki konkursu:
I KATEGORIA WIEKOWA ( KLASY I-III):
I miejsce- Maja Bazydło- utwór: „ Królewna” Ewy Szelburg- Zarembiny
II miejsce- Amelia Babut- utwór: „ Spóźniony słowik”  Juliana Tuwima
III miejsce- Maja Bazydło - utwór „ Trudny rachunek”  Juliana Tuwima

II KATEGORIA WIEKOWA ( KLASY IV- VI):
I miejsce-  Dominika Hetman- utwór : „ Ananas” Andrzeja Waligórskiego
II miejsce- Paweł Włoch- utwór:  „ Wrona i ser” Jana Brzechwy
III miejsce- Małgorzata Gąska- utwór: „ Przyjęcie” Doroty Gelner

III KATEGORIA WIEKOWA ( KLASY VII-VIII, GIMNAZJUM):
Wyróżnienie:
- Oliwia Olszewska- utwory: „ Do M…” Adama Mickiewicza, fragm. prozy „ Jezioro osobliwości”
Krystyny Siesickiej
- Barbara Piersa:- utwory: „Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej, fragm.. prozy „ Mały Książę”
Antoine de Saint- Exupery
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci - atrakcyjne nagrody
książkowe.  Zwycięzcy I- II miejsc  I-II kategorii wiekowej będą reprezentowali Szkołę Podstawową
im. Flagi Polski w Kobułtach w eliminacjach miejsko- gminnych w Biskupcu, dnia 29 marca 2019 roku.
Wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu recytatorskiego „ Spotkań z poezją”  gratulujemy pięknych
wystąpień , a reprezentantom szkoły życzymy dalszych sukcesów!

„Młodzież zapobiega pożarom”
To już 42 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Miło nam poinformować, że w eliminacja gminnych w/w Turnieju nasz uczeń Stanisław Mężykowski
po raz kolejny uplasował się na wysokiej pozycji. Tym razem było to miejsce II, które otworzyło mu drogę
do rywalizacji w eliminacjach powiatowych w dniu 05.04.2019r. Trzymamy kciuki.


FESTIWAL NAUKI
21 marca  już tradycyjnie  został zorganizowany festiwal nauki pod hasłem "Cyfrowy zawrót głowy".
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjami robotów zbudowanych na zajęciach koła robotycznego,
jak i samodzielnie je zaprogramować korzystając z odpowiednich aplikacji, przygotowane zostały,
także gry planszowe rozwijające umiejętności kodowania. W trzech salach zostały również przygotowane
stacje badawcze. W dwóch pierwszych uczniowie mogli odkryć nieznane jeszcze funkcje tablic
interaktywnych, wizualizera, rozebrać i od środka poznać komputer oraz obejrzeć filmiki o jego historii .
W trzeciej sali uczniowie mierzyli się z programowaniem.
Szanowni Rodzice!

Obecnie toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty
reprezentowanymi przez oświatowe Związki Zawodowe a pracodawcami.
W związku z planowanym na dzień 08.04.2019 r.(poniedziałek) Ogólnopolskim
Strajkiem Pracowników Oświaty i przystąpieniem do akcji strajkowej większości
nauczycieli z naszej szkoły, uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość
i wsparcie naszych działań.
Jednocześnie informuję, iż w poniedziałek i wtorek zajęcia dydaktyczne w szkole
będą się odbywały  tylko na niektórych godzinach, natomiast na innych będą
to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w czasie których zaplanowano pogadanki
z pielęgniarką, przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Leśnictwa, gry  i zabawy
dydaktyczne itp…. Obiad w szkole zostanie przygotowany bez zmian.
Wszyscy uczniowie wrócą do domów pierwszym kursem autobusu.

Egzaminy, zarówno gimnazjalny jak i ósmoklasisty, odbędą się w ustalonych
wcześniej dniach i godzinach.

W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować.

                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej    
                                                                         im. Flagi Polski w Kobułtach

30 marca 2019r. w szkole odbył się X TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. FLAGI POLSKI W KOBUŁTACH.

X TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Jubileusz…
W turnieju wzięło udział 10 drużyn:
Rudziska i przyjaciele
Jakuza Team
Mojtyniaki
Drużyna z Kolna
Drużyna z Łęgajn
Bibliotekarze
Drużyna z Biskupca
Drużyna z KLO
Drużyna z KGS
Drużyna z Łąki Dymerskiej (absolwenci i uczniowie).
Po rozgrywkach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie przy gorącym daniu,
kawie i ciastku  wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Jubileuszowy turniej zakończył się sukcesem: ponad 80 zawodników i bardzo dużo
kibiców……..
W imieniu organizatorów dziękujemy i zapraszamy za rok!!!
Podczas turnieju walka sportowa była bardzo zacięta, wszyscy chcieli zwyciężyć, nie zapominając
o zasadach fair - play. Turniej promował zdrowy i aktywny styl życia.  Udowodnił, że sprawnym
fizycznie można i trzeba być przez całe życie. Procentuje to zdrowiem i dobrym humorem.
Po zaciętej rywalizacji puchary i medale wywalczyły następujące drużyny:
I miejsce - drużyna z Łęgajn,
II miejsce - Rudziska i przyjaciele,
III miejsce - drużyna z Kolna.
Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż strajk nauczycieli w naszej szkole został zakończony, w związku z czym
od 25.04.(czwartku) zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z planem.
Dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość.
                                                                                  Dyrektor szkoły - U. Dziąba

BIEGI NA ORIENTACJĘ W KOBUŁTACH
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach -UKS „Junior„ z sekcją Biegów na Orientację
wraz z Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związkiem BnO i RS
serdecznie zapraszają na
Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w klasycznym BnO,
Mistrzostwa UKS Województwa Warmińsko - Mazurskiego , XVII Mistrzostwa Kobułt w BnO

Zawody odbędą się 18.05.2019r. 
Przywitanie zawodników i gości o godzinie 9.45.
Start pierwszych biegaczy godz. 10.00.

Regulamin
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Biskupcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ Dwójeczka” kolejny raz zorganizowali   III
Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki „ Hubal”.
Celem konkursu było:
- Rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.
- Zapoznanie dzieci i młodzież z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.
- Propagowanie czytelnictwa.
-  Przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji lub korzystania z
pomocy dorosłych.
-  Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań
minionych pokoleń
III Międzynarodowy V Ogólnopolski Konkurs Literacki „ Hubal”

SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI
W lutym gościliśmy w naszej szkole ubiegłorocznych uczniów klasy III gimnazjum.  Absolwenci podzielili
się spostrzeżeniami i wrażeniami związanymi ze zmianą szkoły. Ze wzruszeniem wspominali lata
spędzone w gimnazjum i zachęcali młodszych kolegów do uczenia się, by w szkole ponadgimnazjalnej
było im łatwiej. Wszyscy byli zadowoleni  z wyboru kierunku kształcenia. Zarówno nauczyciele, jak i młodsi
koledzy życzyli absolwentom wielu sukcesów.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
zapraszają na  
XI Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec
organizowany w naszej placówce  24.05.2019r.(piątek) w godzinach od 12:30 do 15:00.

Zaproszenie

Szanowni Państwo!!!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach serdecznie zaprasza 
na zebranie z rodzicami 23 maja b.r. o godzinie 16:30


Szkołę Podstawową im. Flagi Polski w Kobułtach reprezentowali uczniowie klasy III
gimnazjum: Wanessa Neuwald i Stanisław Mężykowski. Wanessa pseud. Wande
przedstawiła rozprawkę pt. „  Na służbie ojczyzny przez całe życie”, natomiast Stanisław
pseud. „ Wężyk” opowiadanie pt. „ Chłopcy malowani…”.
Opiekę nad uczniami oraz ich pracami sprawowała Pani Justyna Pstrągowska. Konkurs
cieszył się dużą popularnością, ponieważ przystąpiło do niego aż 361 uczniów z
najróżniejszych miast Polski.
Stanisław Mężykowski wywalczył w nim wyróżnienie!
Serdecznie gratulujemy!

Turniej tenisa stołowego w Czerwonce
Dziewięciu uczniów z naszej szkoły wzięło
udział w Mistrzostwach Szkół Podstawowych
i Gimnazjum o Puchar Burmistrza Biskupca,
który odbył się 13.03.2019r. w Czerwonce.
Maciej Janc z kl. VIII, jako jedyny, zajął III
miejsce w kat.:Gimnazjum i młodsi, a nasza
szkoła zajęła IV miejsce w klasyfikacji
końcowej. Zwycięzcy otrzymali medale i
dyplomy, a szkoły puchary.
Biegi na Orientację w Kobułtach rozegrane!

 
18 maja 2019 r. w Kobułtach rozegrane zostały XVII Mistrzostwa Województwa
Warmińsko- Mazurskiego  w Średniodystansowych Biegach na Orientację oraz
Mistrzostwa UKS naszego województwa .
Zgłoszonych na zawody zostało 153 zawodników z całej Polski i zagranicy.              
W rezultacie wystartowało 107 osób. Część  zawodników wystraszyły złe prognozy
meteorologiczne i rzeczywiście start zawodników odbywał się wraz z dość rzęsistym
deszczem . Potem jednak pięknie się wypogodziło i chociaż wszyscy wrócili z tras
przemoczeni , to jednak zadowoleni z ukończenia biegu. Po zmianie ubrań każdy
uczestnik (oraz goście) zostali poczęstowani gorącą kiełbaską z grilla, herbatą ,
kawą. Były też rogaliki domowej roboty.
Zapraszamy na fotorelację

Sprzątanie Warmii i Mazur
3 kwietnia 2019 r. cała społeczność  uczniowska z naszej szkoły  postanowiła wziąć udział w akcji
„Sprzątanie Warmii i Mazur”.  Uczniowie   pod opieką wychowawców, wyposażeni w worki na śmieci,
rękawiczki i dobry humor ruszyli do sprzątania okolic szkoły i naszej miejscowości.   Rezultatem akcji było
zebranie kilkunastu worków pełnych śmieci. Uczniowie złożyli worki w wyznaczonym miejscu skąd zostały
odebrane przez odpowiednie służby. Sprzątanie zostało wsparte przez Gminę Biskupiec, która przekazała
nam worki, rękawice i odebrała zebrane śmieci. 
Po zimie przybyło więcej niż zwykle: butelek, papierów, folii i kartonów. Młodzież na pewno,
po wielokrotnych udziałach w różnych akcjach, posiada już świadomość w zakresie ochrony środowiska,
więc kto zaśmieca piękne zielone tereny?
Apelujemy do wszystkich - korzystajcie z pojemników do tego przeznaczonych! Przyroda cierpi, a my razem
z nią. Niech za rok nasze tereny w Kobułtach wyglądają czysto i pięknie!
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
11 lutego b.r. uczennica naszej szkoły Kornelia Zamkowski wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Niemieckiego.
Dziś znamy już wyniki i serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu LAUREATA !!!

Po raz jedenasty dzieci i młodzież z gminy Biskupiec mogły zaprezentować swoje umiejętności podczas
Przeglądu Artystycznego, który odbył się w naszej szkole 24 maja. Młodzi wykonawcy, reprezentanci
sześciu placówek oświatowych, wykazali się  umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi, świetną  grą na
akordeonie. Okazało się, że poezja może zachwycać także młodych ludzi i jest przez nich rozumiana
i wspaniale interpretowana. Każdy występ był nagradzany gromkimi brawami. Po występach młodzi
artyści mogli posilić się pączkami przygotowanymi przez pracowników kuchni szkolnej. Uczestnicy
otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ GMINY BISKUPIEC
Zapraszamy na fotorelację
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż."
                                                              Janusz Korczak
DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka - wyjątkowe święto wszystkich uczniów naszej szkoły jest okazją do tego
aby chociaż na chwilę oderwać się od codziennych szkolnych obowiązków. Samorząd
Uczniowski przygotował w tym dniu dla młodzieży coś dla ciała i ducha. Na boisku szkolnym
zorganizowane zostały konkurencje sportowe, a na hali gimnastycznej zabawy słowne i
plastyczne dotyczące języków obcych.
W przerwie potyczek nie zabrakło tego co dzieci lubią najbardziej - lodów. Humory tak jak
pogoda w tym dniu wyjątkowo dopisały.
Dzieciaki - wszystkiego najlepszego!!!!
Samorząd Uczniowski.

Szanowni Państwo!!!
Zapraszamy, do szkoły rodziców, których dzieci podejmą naukę od 1.IX.2019r. i rodziców dzieci
z przedszkola na spotkanie w czwartek 13 czerwca b.r. o godz.16.30

DNI RODZINY
Ostatnie zebranie z rodzicami w tym roku szkolnym zostało połączone z obchodami ,,Dni Rodziny".
Zebrani w tym dniu rodzice obejrzeli krótki występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VII i otrzymali
mały kwiatek - symbol wdzięczności za trud włożony w wychowanie dzieci.10  czerwca 2019 roku uczniowie klas IV, V, VI uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Starostwo
Powiatowe ,, Bezpieczne wakacje " , która odbyła się w miejscowości Rukławki.
Celem spotkania było propagowanie wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań nie tylko w czasie
wakacji. Na uczniów czekało wiele atrakcji: prezentacja sprzętu policyjnego, strażackiego i ratownictwa
medycznego . Poprzez pokazy działan służb ratowniczych dzieci miały okazję uczyć się bezpiecznego
zachowania na wodzie i poza nią. Na stanowiskach edukacyjnych leśnicy uczulali na zagrożenia mogące
wystąpić w lasach oraz szerzyli działania proekologiczne.
BEZPIECZNE WAKACJE
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl