ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Kolejny rok szkolny za nami. Tym razem ze łzami wzruszenia, ale i śmiechu pożegnaliśmy klasy
ósmą i trzecią gimnazjum. Uczniowie  wspólnie przygotowali program artystyczny, by podziękować
nauczycielom i innym pracownikom szkoły za lata trudu nad ich edukacją i wychowaniem. W nagrodę
otrzymali oni wyróżnienia w wielu dowcipnych kategoriach.
Podczas apelu zostały wręczone świadectwa, dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce,
a rodzicom wyróżnionych uczniów wręczono listy gratulacyjne.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji  oraz entuzjazmu w powrocie do szkoły we wrześniu
Uczennica klasy III gimnazjum Karolina Szewczyk wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Historyczno -
Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbrück” pod patronatem dr Wandy Półtawskiej.
Celem konkursu było:
• Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży.
• Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych
pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
• Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę
procesów historycznych.
• Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi  i literackimi.
• Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo - skutkowym.
Karolina napisała pracę pt. „Śmierć, ból, cierpienie oraz strach i obawa jako czynniki kreujące rzeczywistość
w KL Ravensbrück”, nad którą pieczę sprawowała Pani Justyna Pstrągowska, nauczyciel języka polskiego. 
Komisja Konkursowa oceniała prace według następujących kryteriów: historyczny charakter pracy,                    
czyli odtworzenie cząstki przeszłości, samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała                   
na podstawie własnych przemyśleń, zebranie bibliografii do danego tematu, umiejętność analizy zebranych źródeł      
i materiałów oraz ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków. 3 lipca 2019 roku zostaliśmy
poinformowani, iż uczennica naszej szkoły Karolina Szewczyk została laureatem konkursu: „ Polskie więźniarki
w Ravensbrück” i z opiekunem pod kierunkiem którego została napisana praca otrzymają cenną nagrodę- wyjazd
edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück oraz nagrody  rzeczowe i książkowe.
Karolinie serdecznie gratulujemy!
Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
im. Flagi Polski  w Kobułtach
serdecznie zapraszają na uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2019/2020,
która odbędzie się 02.09.2019r. o godz.9.00
Rozkład jazdy autobusów 2 września 2019r.
Rozkład jazdy autobusów od 3 września 2019r.
BEZPIECZNE WAKACJE
LEKCJE W SZKOLE SKRÓCONE Z POWODU UPAŁÓW
W związku z panującymi upałami lekcje w szkołach w gminie Biskupiec (w tym naszej) od 12.06.b.r.
do odwołania  będą skrócone do 30 minut, a przerwy będą w większości pięciominutowe.
Dzieci wrócą w te dni do domu wcześniej.
Prosimy śledzić dalsze informacje na naszej stronie i i-dzienniku
10  czerwca 2019 roku uczniowie klas IV, V, VI uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Starostwo
Powiatowe ,, Bezpieczne wakacje " , która odbyła się w miejscowości Rukławki.
Celem spotkania było propagowanie wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań nie tylko w czasie
wakacji. Na uczniów czekało wiele atrakcji: prezentacja sprzętu policyjnego, strażackiego i ratownictwa
medycznego . Poprzez pokazy działan służb ratowniczych dzieci miały okazję uczyć się bezpiecznego
zachowania na wodzie i poza nią. Na stanowiskach edukacyjnych leśnicy uczulali na zagrożenia mogące
wystąpić w lasach oraz szerzyli działania proekologiczne.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information


Rozkłady autobusów na zakończenie roku
Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
im. Flagi Polski  w Kobułtach
serdecznie zapraszają na uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2018/2019,
która odbędzie się 19.06.2019r. o godz.9.00


Zapraszamy na fotorelację
Kolejny literacki sukces Karoliny Szewczyk!

Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl


MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec