Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

Nowiny i nowinki archiwum 2017 - 2018 IV
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach
serdecznie zaprasza  uczniów i rodziców
na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
  04.09.2017r. o godzinie 9:00
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje, iż w czasie wakacji sekretariat
jest czynny w godz. 8.00-14.00.
Tel. do szkoły 89 716-14-24, w sprawach pilnych  tel. do dyrektora 603-366-495

Zestaw podręczników 2017-2018
KLASA 1 Podręczniki dla klasy I sp (dostosowane do wieloletniego użytku )

Edukacja wczesnoszkolna:
Nowi tropiciele
Autorzy: A. Burdzińska, A. Banasiak, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
Wydawnictwo  WSiP nr w wykazie MEN   815/1/2017

Język angielski
Bug Team 1
Autorzy: Carol Read, Ana Soberon
Wydawnictwo  : Macmillan Polska Sp. z o.o. nr w wykazie MEN: 811/2017
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
pełny zestaw kliknij tu.......


4 września 2017 roku, o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Kobułtach zainaugurowano rok szkolny 2017/2018
W deszczowy,  poniedziałkowy poranek w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kobułtach zgromadzili się uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu
narodowego.  Tradycyjnie, jako gospodarz szkoły przemówiła Pani Dyrektor Urszula Dziąba witając wszystkich
zgromadzonych. Swoje wystąpienie rozpoczęła od odczytania życzeń Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 Pana Krzysztofa Marka Nowackiego. Następnie poinformowała, iż w tym roku szkolnym
będą działały w szkole : oddział przedszkolny, przedszkole, klasy I-VII szkoły podstawowej oraz dwie klasy gimnazjum.
Zgodnie z reformą oświaty w klasie pierwszej, czwartej i siódmej będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Pani Dyrektor
przedstawiła również nowych nauczycieli wchodzących w skład grona pedagogicznego naszej szkoły: Panią Iwonę Ochnio-
nauczyciela języka angielskiego, Panią Justynę Pstrągowską- nauczyciela języka polskiego, Panów Andrzeja Kodyma i Pana
Piotra Andruszkiewicza- nauczycieli wychowania fizycznego.
Po apelu wszyscy rozeszli się do swoich klas na spotkanie z wychowawcą, gdzie zapoznali się planem zajęć. Ponadto
przypomniano uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Wybraliśmy opiekuna samorządu szkolnego
13 września 2017 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Kobułtach wybrała  w wyborach bezpośrednich
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie głosowali na jednego kandydata spośród nauczycieli- kandydatów do
tego stanowiska.  W głosowaniu wzięło udział  144 uczniów naszej szkoły. Najwięcej głosów, bo aż 84, otrzymał Pan Piotr
Andruszkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego.  Życzymy Panu Piotrowi  sił do pracy i sukcesów zawodowych!
Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę Pana Piotra Łacha za zaangażowanie i przeprowadzenie wyboru
opiekuna Samorządu Szkolnego.
Maluchy dziś świętują!
20 września  - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w  całej Polsce, bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten
dzień Ogólnopolskim  Dniem Przedszkolaka.   Z tej okazji,  w naszym przedszkolu uczniowie klas starszych  zorganizowali
różnorodne  konkursy i zabawy integracyjne, by w szczególny sposób  pokazać najmłodszym jak czerpać radość z bycia
przedszkolakiem!.  Nie zabrakło uśmiechu, okrzyków radości oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie dnia wszystkie
przedszkolaki i ich starsi koledzy z klas I-III uczestniczyli  w kolorowym spacerze po naszej miejscowości.

Życzymy wszystkim Dzieciom, aby każdy dzień był dniem wspaniałej zabawy, radości i śmiechu.
Maluchy dziś świętują!

Szkolna kampania wyborcza!
22.09.2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobułtach wybierali Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok
szkolny 2017/2018. Wybór ten poprzedzony był kampanią wyborczą, w trakcie której dwie kandydatki Michalina Sypniewska (
uczennica klasy II gimnazjum) i Bogumiła Obrębska- Kraśniewska ( uczennica klasy III gimnazjum) prezentowały swoje
programy wyborcze. Każdy uczeń szkoły miał okazję oddać swój głos na jednego kandydata, zaznaczając jego imię i nazwisko
na karcie wyborczej, którą wcześniej przygotował opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Piotr Andruszkiewicz.
Była to przysłowiowa  walka o głosy, każdej dziewczynce zależało by zjednoczyć sobie jak największą ilość zwolenników.
Każdej zależało na tegorocznych wyborach, bo w końcu startowały po to, by zwyciężyć!
Decyzją społeczności uczniowskiej, przewagą dwóch głosów, miejsce i tytuł Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
zdobyła Michalina Sypniewska.
GRATULACJE!
26.09.2017 roku odbyło się zebranie Rad Samorządów Klasowych, w trakcie którego przedstawiono nową Przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. Ponadto w  jawnym głosowaniu wybrano zastępcę  i sekretarza. Oto wyniki składu SU:
Przewodnicząca: Michalina Sypniewska
Zastępca: Bogumiła Obrębska- Kraśniewska
Sekretarz: Wiktoria Góralczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobułtach podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w Szkole Podstawowej w Kobułtach w roku szkolnym 2017/2018
02 listopada 2017 ( czwartek)
03 listopada 2017 ( piątek)
18 kwietnia 2018 ( środa)
19 kwietnia 2018 ( czwartek)
20 kwietnia 2018 ( piątek)
02 maja 2018 ( środa)
04 maja 2018 ( piątek)
01 czerwca 2018 ( piątek)
Jednocześnie dyrektor szkoły informuje, iż w wyżej wymienionych dniach szkoła będzie organizowała zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z potrzebami rodziców.


„ SPORTOWY POWIAT OLSZTYŃSKI”
W sobotę 23 września w naszym regionie odbyły się Wojewódzkie „Biegi Przełajowe Droszewo 2017”. Zostały one
zorganizowane w ramach powiatowego projektu „ Sportowy Powiat Olsztyński”. Wzięły w nich udział szkoły podstawowe i
gimnazja z całego województwa. Nasza szkoła w generalnej klasyfikacji gimnazjów zajęła II miejsce. Łącznie zdobyliśmy trzy
puchary, które wręczyła nam Wiceburmistrz Biskupca Pani Katarzyna Nowakowska. Reprezentanci szkoły zajęli wysokie
miejsca      w klasyfikacji indywidualnej:  Wiktoria Góralczyk: 2 miejsce, Bogumiła Obrębska- Kraśniewska: 9 miejsce, Milena
Ładzińska: 13 miejsce, Sebastian Włoch: 4 miejsce,  Paweł Nieczepa: 10 miejsce oraz Bartłomiej Monkiewicz: 11 miejsce.
Uczniowie, którzy w klasyfikacji indywidualnej zajęli miejsca od 1 do 10 zakwalifikowali się do ścisłego finału wojewódzkiego,
który odbędzie się wiosną. Życzymy dalszych sukcesów czwórce naszych wojewódzkich finalistów: Wiktorii Góralczyk,
Bogumile Obrębskiej- Kraśniewskiej, Sebastianowi Włoch oraz Pawłowi Nieczepa.
„ Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to potrafi udawać, że wszytko wie”.
Dzień Edukacji Narodowej to świetna okazja do wspólnego spotkania, dlatego też uczniowie klasy III gimnazjum  Szkoły
Podstawowej w Kobułtach zaprosili grono pedagogiczne i pracowników szkoły do uczestnictwa w warsztatach promujących
program edukacyjno- organizacyjno-wychowawczy pod nazwą: „ Pracownik oświaty wie wszystko, a jak nie wie, to potrafi
udawać, że wszytko wie”. Następnie pracownicy oświaty zostali zapoznani z najnowszymi trendami, modelami wzorcowymi
mody nauczycielskiej w myśl hasła: „ Z nami łatwiej, z nami raźniej, z nami wygodniej, z nami spoko!”.  Za udział w warsztatach
uczniowie rozdali wszystkim zgromadzonym Certyfikaty uczestnictwa w nadziei, że metody, które zostały nauczycielom
zaprezentowane, będą stosowali w codziennej pracy z uczniami.
Z tej okazji, uczniowie, życzyli nauczycielom:
„ Spoko pracy, abyście każdego dnia widzieli przed sobą COOL uczniów, którzy chętnie będą z Wami współpracowali”. 
Następnie przewodnicząca szkoły Michalina Sypniewska dołączyła się do życzeń swoich poprzedników, kierując piękne słowa:
„ Drodzy nauczyciele i wszyscy pracownicy naszej Placówki.
Dziękujemy Wam za każdą mądrość nam przekazaną, za upór, który Wam towarzyszy, za wszelką determinację, kiedy tkwicie
w tym uporze wbrew wszystkiemu i robicie swoje, nie licząc na splendory i gratyfikacje. Jesteście ludźmi idei, jesteście ludźmi
wielkiego serca i wielkiego umysłu. Dlatego szanujemy to i kochamy Was za to, MY- wychowankowie- najlepiej was znamy, bo
jesteśmy z Wami na co dzień, na dobre i na złe, zawsze. Wy i My to jeden organizm. Nie możemy bez siebie istnieć,
wzajemnie się determinujemy.”

Wszystkiego najlepszego, Społeczność Uczniowska
,,W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów …”
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
10 października 2017r. od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej w Kobułtach. Uczniowie klas
drugiej, trzeciej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ubrani w świąteczny strój galowy, piękna dekoracja w sali
gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - wszystko po to, by ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej
uroczyście.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalne i recytatorskie.
Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w
grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pięknie zaśpiewane
piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Pani Dyrektor życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie. Wykonano
pamiątkowe zdjęcia i dzieci udały się na wycieczkę do Warmiolandii do Olsztyna.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci……….

„Idźmy naprzód z nadzieją!”.
„ Stoję przed wami jako świadek: Świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu
spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności”- tymi słowami rozpoczęliśmy uroczysty apel mający na celu upamiętnienie
wyboru papieża Polaka na tron Piotrowy. Już po raz XVII spotkaliśmy się w ramach Dnia Papieskiego, by skupić się na słowach
Karola Wojtyły. W tym roku dzień ten obchodziliśmy pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.  Jan Paweł II mówił, że jako
chrześcijanin musi dać świadectwo, iż fundamentem nadziei  jest Jezus Chrystus.  Zwracał się do nas słowami:
„ Powstań Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i
przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowiek”.
Papież, Jan Paweł II pragnął byśmy na tym świecie byli nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień.
Byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, byśmy nie cofali się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą
się na ścieżkach Naszego życia.
Słowa Wojtyły przekazali nam uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką nauczyciela religii Pana Piotra Łacha pokazując, że to
przesłanie okazało się ponadczasowe i aktualne do dziś.  Nasze rozważania zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem piosenki
pt. „ Zaufaj Panu już dziś”, która miała odnosić się do młodzieńczego zapału i oddania.

Aktywne przerwy

W roku szkolnym 2017/2018 wzorem lat ubiegłych ,przystąpiliśmy do realizacji aktywnych przerw w naszej szkole. Dajemy tym
samym naszym uczniom dodatkową okazję do ruchu i doskonalenia własnych umiejętności, z których korzyści odczują
zarówno oni sami, jak i członkowie rady pedagogicznej.

18 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się aktywna przerwa z językiem angielskim. Odwiedziła nas Królowa Elżbieta II
wraz z gwardzistami a uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wypicia angielskiej herbaty i zjedzenia ciasteczek z królową. 
Elżbieta II sprawdzała wiedzę uczniów na temat krajów anglojęzycznych. Przerwa została zorganizowana przez panią Beatę
Karol i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Aktywne przerwy w naszej szkole sprawdzają się w 100 procentach. Dają dzieciom odprężenie i relaks po intensywnym wysiłku
umysłowym. W pozytywny sposób rozładowują złe emocje i stres, uczą dyscypliny i odpowiedzialności. Dzięki dodatkowym
zajęciom w czasie przerw uczniowie mają możliwość rozwijania pasji sportowej i doskonalenia sprawności fizycznej.


Dzień chleba
19 września 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość cykliczna-  podsumowanie  Tygodnia Chleba. Przez cały
tydzień wspólnie propagowaliśmy zdrowotne właściwości chleba, szczególnie żytniego i na zakwasie oraz zasady zdrowego
odżywiania.
Szkolne korytarze zapełniły się stołami, nakrytymi białymi obrusami, na których znalazły się pachnące chleby, bułeczki, precle,
chałki, pączki, upieczone przez rodziców naszych uczniów. .............więcej....
............więcej....

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z  bezpieczeństwem uczniów. Na
początku każdego roku szkolnego uczniowie klasy pierwszej poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami,
które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
W ramach edukacji w tym kierunku uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią Marzeną Kowsz spotkali się z
Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec Kamilem Kozłowskim oraz przedstawicielem Policji p. Joanną Bielak. Tematem
spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów
oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się dzieci.
Pan Burmistrz rozmawiał z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności omówił i przypomniał
zasady bezpiecznej drogi do szkoły, a także wskazał na  korzyści z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź
tornistrze.  Uczniowie podczas spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo
pytań. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszych gości prezentów - znaczków
odblaskowych .Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli gościom wykonane własnoręcznie bukiety z jesiennych liści.
Dzięki takim spotkaniom wiemy, jak bezpiecznie poruszać się po drogach.
Szkolny konkurs recytatorski  pt. „ Ale historia”.
W czwartek, 9 listopada 2017 roku odbył się w szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej pt. „ Ale historia” ,
zorganizowany z okazji  nadania Szkole Podstawowej  w Kobułtach imienia „ Flagi Polski”.  Celem konkursu było:  rozwijanie
zdolności recytatorskich,  wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, zainteresowanie uczniów i dorosłych poezją
patriotyczną, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów oraz uczenie się rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Skierowany był    do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkolaków. Jury w składzie: dyrektor szkoły Pani
Urszula Dziąba, poloniści: Pani Iwona Lompa i Pani Justyna Pstrągowska wyłoniło wyróżnionych:
Stanisława Mężykowskiego, ucznia klasy II gimnazjum
Juliusza Winkowskiego, przedszkolaka
Dominikę Kurek, uczennicę klasy I
Dominkę Hetman, uczennicę klasy III
Uczniowie Ci, jeszcze raz zaprezentują swoje utworu na uroczystej gali z okazji nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach
imienia „ Flagi Polski”. 

Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec