Nowiny i nowinki archiwum 2016 - 2017 II
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Nasza szkoła realizowała zadania w zakresie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W związku z tym w  szkole zrealizowany został  projekt  edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej pod hasłem „Czytam, więc żyję wielokrotnie!” dla całej społeczności szkolnej z włączeniem środowiska lokalnego. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy bibliotekę publiczną z filią w Kobułtach, która ma siedzibę w odrębnym pomieszczeniu budynku szkolnego , sołtysa i radę sołecką, świetlicę wiejską.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań zmierzających do propagowania czytelnictwa i książki wśród wszystkich grup :dzieci, młodzieży i dorosłych. Nagraliśmy też krótki film z udziałem uczniów, w którym w sposób zrozumiały mówimy o potrzebie czytania i korzystania z biblioteki .
Uwzględniliśmy również  tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami ,przeprowadzając dyskusję poglądową i przygotowując prelekcję w tym temacie.
Szkoła umożliwiła i nadal będzie umożliwiała wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej na okres ferii zimowych i letnich.

Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie.
W związku z podjęciem starań o uzyskanie kolejnego Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nadawanego przez Ministra Edukacji Narodowej 05.12.2016r. odbyła się w naszej szkole publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań w szkole promującej zdrowie.
Zespół ds. promocji zdrowia opracował prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki autoewaluacji działań w zakresie czterech standardów SzPZ, ocenę efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umocnienia zdrowia. Wyniki autoewaluacji zaprezentowali: członkowie zespołu ds. promocji zdrowia, przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawiciel społeczności uczniowskiej, którzy przedstawili ponadto nasze sukcesy oraz problemy wymagające rozwiązania.
Honorowym gościem była wojewódzki koordynator ds. promocji zdrowia p. A. Zdaniukiewicz. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz gminy w osobach p. Z. Szala i E. Łupińskiej, dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy, sołtysi z okolicznych sołectw oraz rodzice naszych uczniów.
Prezentację uświetniły popisy wokalne uczniów i degustacja  zdrowej  żywności przygotowanej przez społeczność naszej szkoły.                               


OGŁOSZENIE

W sobotę 18 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Kobułtach odbędzie się VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, OPEN oraz OPEN 30+.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00.
Uczestników obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Zgłoszenia udziału przyjmuje osobiście p. Marzena Kowsz i sekretariat szkoły pod numerem tel.(89) 716 14 24 do dnia 16.02.2017r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju i kibiców do dopingu zawodników.

Organizatorzy
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach
serdecznie zaprasza na spotkanie absolwentów
gimnazjum rocznik 2013-2016
w piątek 24 lutego 2017r. o godz. 17.00. w szkole.


VII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOBUŁTY 2017

18.02.2017 r. w hali Zespołu Szkół w Kobułtach odbył się już VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 52 zawodników w 7 kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum, K - Gimnazjum, M -Szkoła Podstawowa, K - Szkoła Podstawowa i Open 30+(dla mężczyzn). Wśród zawodników były osoby z okolicznych miejscowości i szkół.

Poziom Turnieju był wysoki, a widzowie mogli obserwować naprawdę
......więcej....
W dniach 13 - 14 lutego br. w szkole w Kobułtach obchodziliśmy Walentynki. Na kiermaszu przygotowanym przez uczniów pod opieką p. Katarzyny Bartkowskiej dostępne były różnego rodzaju upominki wykonane przez uczniów . Działała poczta walentynkowa. Obdarowani kartką z życzeniami, wierszem czuli się w tym dniu wyjątkowo.

04 stycznia 2017r. uczniowie naszej szkoły mieli okazje wziąć udział w spotkaniu z native speakerem. Na zaproszenie pani Beaty Karol naszą szkołę odwiedziła nauczycielka ze Szwajcarii pani Nadia Pellizari. W czasie zajęć pani Nadia przedstawiła ciekawą prezentacje multimedialną zawierajacą zdjęcia ze Szwajcarii i innych krajów, które odwiedziła, a uczniowie mogli zadawać pytania i poćwiczyć zdobyte już umiejętności językowe. Zajęcia te były dużym urozmaiceniem i ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów. Taka lekcja z native speakerem to wspaniała motywacja do dalszej nauki języka angielskiego.

Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Błyskotliwa szkoła
W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Powiatowego Konkursu „Błyskotliwa szkoła” , którego celem było:

- promowanie wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży,

- zwiększanie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób w zakresie właściwego zachowania się na drodze po 
zmroku, kształtowanie prawidłowych postaw,

- uświadomienie obowiązku noszenia odblasków

Konkurs trwał od listopada do marca. W tym okresie uczniowie klas IV - V zobowiązani byli do noszenia odblasków w drodze
do szkoły i z powrotem. Szkolny koordynator regularnie kontrolował czy uczniowie posiadają odblaski. Uczniowie w 100%
wywiązywali się z zadania.
W ramach konkursu w szkole odbył się szereg działań poświęconych tematyce bezpieczeństwa na drodze min.:

- Apel informacyjny i wręczenie uczniom odblasków.

- Prezentacja multimedialna przedstawiona na godz. wychowawczych.

- Konkurs plastyczny „ Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.

- Gazetka ścienna na świetlicy szkolnej poświęcona bezpieczeństwu na drodze.

- Projektowanie znaczków odblaskowych na zajęciach plastycznych

Na podsumowanie konkursu w szkole, został zorganizowany happening, w trakcie którego odbył się pokaz mody odblaskowej,
prezentacja rymowanek o odblaskach, wspólna nauka piosenki „ Znaczki odblaskowe” oraz prelekcja przedstawiciela Policji.
Była to doskonała lekcja bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.


W środę 28.02.2017  w naszej szkole odbył się apel z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie klasy III gimnazjum uhonorowali Ich pamięć montażem słowno - muzycznym. W podniosłym nastroju cała
społeczność szkolna wysłuchała treści związanych z tragicznymi przeżyciami bohaterów tamtych lat.

Spotkanie absolwentów tradycyjnie odbyło się w lutym. Uczniowie, którzy pożegnali naszą szkołę w czerwcu ubiegłego roku przyszli, aby podzielić się wrażeniami związanymi ze zmianą placówki. Z analizy ankiety przeprowadzonej podczas spotkania wynika, że młodzież zadowolona jest z wybranej szkoły i nie ma większych problemów z nauką. Uśmiechnięte twarze świadczyły o tym, że spotkanie było udane.
Z przyjemnością informujemy, że w tym roku zostanie zorganizowany w naszej szkole VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Kobułtach. Wszystkie informacje dotyczące turnieju znajdują się  w regulaminie zawodów oraz na plakatach w poszczególnych miejscowościach.

Wszystkich zainteresowanych piłką siatkową serdecznie zapraszamy 25.03.2017r.(sobota) o godz. 9.30 do naszej szkoły. Mile widziani są również kibice.

Zgłoszeń do turnieju można dokonywać pod numerem tel. 89 716-14-24 lub e - mailem na adres: spkobulty@interia.pl
                                                                                                                        Organizatorzy
VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Kobułtach
Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej

Tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole 8 marca odbyła się uroczysta akademia z akcentem humorystycznym. Przedstawienie ze specjalną dedykacją dla wszystkich pań i dziewcząt przygotowali uczniowie z klasy II gimnazjum pod opieką p. Jarosława Mężykowskiego. Chłopcy w imieniu swoim i całej męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim kobietom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów i drobnych upominków.

Sto lat wszystkim paniom!
Dziękujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym!

Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje o rozpoczęciu zapisów na rok szkolny 2017/2018

- do Zespołu Wychowania Przedszkolnego dzieci 2,3,4,5 - letnich
          - do Oddziału Przedszkolnego dzieci   5,6- letnich
          - do kl. I Szkoły Podstawowej  dzieci  7  - letnich

Zasady rekrutacji oraz wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są na stronie internetowej szkoły:  www. szkolakobulty.org/dokumenty  oraz w sekretariacie.

Tel. 89 716-14-24, mail spkobulty@interia.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach serdecznie zaprasza na
spotkanie rodziców 29.03.2017r. ( środa) o godz. 17.00.
Spotkanie w klasach poprzedzi zebranie ogólne rodziców , na którym zostaną omówione kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

Kobułty,07.04.2017r.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół w Kobułtach zapraszają do udziału w

IX Przeglądzie Artystycznym Szkół Gminy Biskupiec

organizowanym w naszej placówce 13.05.2017r. w godzinach od 12:00 do 15:00.
W trakcie przeglądu oprócz prezentacji poszczególnych placówek przewidujemy słodki poczęstunek.
Dla uczestników przygotowaliśmy drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

W przeglądzie mogą wziąć udział indywidualni uczniowie, zespoły uczniów i inne grupy
zorganizowane. Mile widziane przedstawienia teatralne, popisy w tańcu i śpiewie, recytowanie
wierszy, układy gimnastyczne. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut.

Zgłoszenia do udziału w przeglądzie, z podaniem liczby osób,  przyjmujemy do 09.05.2017r. pod
numerem telefonu 89 716 14 24 lub na adres e-mail: spkobulty@interia.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przeglądzie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje,
iż od 1 września 2017r. zgodnie z informacją ogłoszoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Biskupiec
do obwodu Szkoły Podstawowej w Kobułtach, Kobułty 80 11-300 Biskupiec,
należą miejscowości: Kobułty, Łąka Dymerska, Mojtyny, Chmielówka, Rudziska, Borki Wielkie, Pierwój, Parleza
Mała, Sadowo, Kamionka.