Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach serdecznie zaprasza uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 01.09.2015 roku o godzinie 9:00
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Biskupca nr 269/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. , termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 upływa 7 września 2015r.210 uczniów i maluchów 01.09.2015r. rozpoczęło nowy rok szkolny w naszej placówce

Rozkład jazdy autobusów szkolnych ważny od 2 września 2015r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 :
- 05 kwietnia 2016
- 18 kwietnia 2016
- 19 kwietnia 2016
- 20 kwietnia 2016
- 02 maja 2016
- 26 maja 2016
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 :
- 05 kwietnia 2016
- 18 kwietnia 2016
- 19 kwietnia 2016
- 20 kwietnia 2016
- 02 maja 2016
- 26 maja 2016


Czytaj dalej......kliknij tu..............
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego


We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu  Uczniowskiego. W demokratycznym, tajnym
głosowaniu spośród trzech kandydatów na przewodniczącego wybrano Krzysztofa Staszaka ucznia klasy III g. Do Rady
Samorządu zostali zgłoszeni  również :
Marcin Piersa  kl. III g - Z-ca Przewodniczącego
Oliwia Olszewska  kl.V - Sekretarz
Paulina Kołakowska kl. V - Sekretarz.

W tym samym miesiącu uczniowie dokonali wyboru  opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym została p. Joanna Hetman.
Spotkania Samorządu odbywają się cyklicznie. Są na nich podejmowane decyzje dotyczące:
- funkcjonowania Samorządu na terenie szkoły
- ustalenie zasad współpracy z Dyrektorem i nauczycielami szkoły
- ustalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego
- wybór kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
- ustalenie preliminarza uroczystości szkolnych
- propozycje spędzania  wolnego czasu na przerwach i po zajęciach lekcyjnych
- zasady pomocy koleżeńskiej w nauce
- określenie obowiązków dyżurnego klasy
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

20 września 2014 r.- to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce - w ubiegłym roku Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.
Nasze przedszkolaki obchodziły swoje święto 21 września. Od samego rana dzieci uczestniczyły w zabawach, tańcach, konkursach. Następnie odbył się przemarsz korytarzami szkolnymi w barwnym korowodzie z okrzykiem na ustach, tak, by słyszała nas cała szkoła. Później dzieci z klasy „0” oraz przedszkolaki przedstawiły krótki występ, pokazujący to, czego przez ten czas wspólnego przebywania nauczyły się. Były piosenki po polsku i angielsku, zabawy taneczne i wierszyki. Dzień zakończyliśmy wspólnym ucztowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnego świętowania                                      Dnia Przedszkolaka.

BIWAK KLASY II
25 września br. w Sali nr 8 naszej szkoły, klasa II  pod opieką wychowawcy urządziła sobie biwak. Podczas nietypowego
biwaku, bo „szkolnego” wszyscy świetnie się bawili.  Było wspólne jedzenie zdrowej żywności, śpiewanie, zabawy integracyjne 
na hali sportowej oraz oglądanie bajek do snu. Rano uczniowie wspólnie zjedli śniadanie i posprzątali salę. Wszyscy byli
zmęczeni, ale zadowoleni.
Wychowawca klasy: M. Staszak

17 września br. w ramach zajęć religii odwiedził naszą szkołę kleryk Paweł Szumowski student IV roku Teologii Uniwersytetu
Warmińsko- Mazurskiego. Podczas zajęć przybliżał życie w Seminarium Duchownym oraz formację duchową na księdza
diecezjalnego.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu kleryka oraz chętnie pogłębiali swoje zainteresowanie tą tematyką poprzez
zadawanie pytań oraz dyskusję z gościem.

     Nasza szkoła w tym roku szkolnym zdobyła certyfikat „Zielonej Flagi” już po raz trzeci. Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy, że
nasza praca i działania na rzecz środowiska została doceniona. Codziennie staramy się podnosić świadomość uczniów, ich
rodziców w zakresie ochrony przyrody, oszczędzania energii, czy prawidłowego gospodarowania odpadami.
W celu ubiegania się o certyfikat kierowaliśmy się metodą 7 kroków:
- Powołaliśmy lokalny komitet - grupę roboczą
- Przeprowadziliśmy audyt ekologiczny
- Opracowaliśmy kodeks  ekologiczny
- Opracowaliśmy program działań i sposób jego wykonania
- Monitorowaliśmy oddziaływania na środowisko (ślad ekologiczny) oraz prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne w ramach
programu nauczania,
- Przeprowadzaliśmy akcje informacyjne i współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi,
- Dokonaliśmy audytu podsumowującego
Przez cały rok szkolny włączaliśmy dzieci, ich rodziców, personel szkoły w wiele przedsięwzięć o charakterze ekologicznym,
systematycznie działając na rzecz naszego środowiska.
                                        Koordynator projektu : Marzena Staszak
Wyróżnienie ekologiczne
dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KOBUŁTACH
Międzynarodowy Certyfikat ,,Zielonej Flagi” już po raz trzeci z kolei

13.10.2015r. klasa pierwsza Szkoły Podstawowej w Kobułtach  miała uroczyste pasowanie na ucznia.
Tego dnia odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i przedstawienie dla rodziców, zaproszonych gości  i kolegów ze
szkoły:  klasy drugiej i trzeciej oraz zerówki. Pasowania dokonała p. dyrektor Urszula Dziąba, a na pamiątkę tego wyjątkowego
dnia  wszystkim pierwszakom zostały wręczone dyplomy .
Po apelu klasa pierwsza i druga pojechały na wycieczkę do „Ziołowej Doliny” za Olsztynem. Tam była wspaniała zabawa
na trampolinie, zjeżdżalniach, tunelach. Spacerowały zwierzęta, które można było pogłaskać - struś, owce, króliki, konie kozy. 
Można było wejść do samochodów wojskowych, strażackich, milicyjnych. Zorganizowano nam też wspólne zabawy - wyścigi w
workach, wyścigi na nartach trzyosobowych, strzelanie z łuku.
Wszyscy się świetnie bawili. Każdy uczestniczył w wielu atrakcjach.
Wróciliśmy do domu z miłymi wspomnieniami. A przez to dzień okazał się jeszcze bardziej wyjątkowy.
Wychowawczyni :Jolanta Orgas

MY JESTEŚMY PIERWSZA KLASA


Dzień Edukacji Narodowej


Stało się już tradycją w naszej szkole, że obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone są ze ślubowaniem uczniów klasy  I Gimnazjum. Tak też było i tym razem.

Apel poświęcony temu ważnemu wydarzeniu w życiu wszystkich osób związanych z edukacją rozpoczął się wprowadzeniem flagi państwowej i odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie uczniowie klasy pierwszej  złożyli przy całej społeczności uczniowskiej uroczystą przysięgę, że wstępując w szeregi uczniów gimnazjum będą należycie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię oraz, że poświęcą cały swój wysiłek na zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich umiejętności.
Aby dać  temu wyraz, przygotowali krótką część artystyczną uroczystości, podczas której  usłyszeliśmy wiersze związane  z  zawodem nauczyciela i codziennym życiem szkolnym.
Druga część apelu poświęcona została spiritus movens uroczystości czyli nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty, także tym którzy już zakończyli swoją „przygodę” z tym zawodem. W humorytyczny sposób pogratulowano im za wysiłek włożony w pracę, a wręczane kwiaty w rytmie muzyki z imionami w słowach piosenek wywołały usmiech na twarzach nauczycieli oraz uczniów.
GIMNAZJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 23 października w Zespole Szkól w Kobułtach odbył się Turniej Piłki Nożnej. W turnieju
grało 7 drużyn,  dwie drużyny dziewcząt i pięć chłopców. Mecze rozpoczęły się na 6 godzinie lekcyjnej. Drużyny uroczyście
wprowadzono na salę gimnastyczną i zaczęły się powitania. Dyrektor naszej szkoły powitała zawodników i kibiców. Wszystkim
przypomniano zasady fair - play. Już w pierwszych minutach ożywiły się trybuny z kibicami - oklaski, okrzyki radości i powiew
transparentów. Między meczami rozbrzmiewała muzyka. Najpiękniejsza chwila nastąpiła o  godzinie 14.05, kiedy to
zwycięzcami została drużyna z klasy III. Zawody przebiegały w przyjaznej i sportowej atmosferze.
Marzena Kowsz

TOWARZYSKIE MECZE Z UCZNIAMI Z WĘGOJA
Rozegrane mecze pomiędzy drużynami  z Zespołu Szkół w Kobułtach a Zespołu Szkół w Węgoju wzbudzały olbrzymie emocje
zarówno zawodników jak i kibiców obydwu drużyn. Smak zwycięstwa poznały obydwie drużyny. Grano w unihokeja i w piłkę
nożną. Mecze przebiegały w przyjaznej atmosferze. Brawurowe akcje podbramkowe i świetna koordynacja w obydwu zespołach
przyniosły rezultaty. Zawodnicy poruszali się niczym błyskawica, z klasą, odważnie i z determinacją, ale jednocześnie zgodnie
ze wszystkimi zasadami fair - play.….
Marzena Kowsz

Biegi przełajowe w Droszewie
25 września 2015 roku 34 uczniów Zespołu Szkół w Kobułtach brało udział w Wojewódzkich Biegach Przełajowych. Zawody
odbyły się w Droszewie. Uczniowie szkoły podstawowej startowali na dystansie 600 m - dziewczęta i 1000 m  chłopcy,
natomiast gimnazjaliści - na 800 m dziewczęta i 1500 m chłopcy. Na podium stanął uczeń klasy III gimnazjum Paweł
Przybyszewski.

Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Nowiny i nowinki archiwum 2015 - 2016 III