Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Rozpoczeliśmy rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Zespołu Szkół informuje, iż zajęcia z gimnastyki dla dorosłych zostają wznowione z dniem 03.10.2013 i będą się odbywały w każdy czwartek o godzinie 18:00
Spotkanie z policjantem w Zespole Szkół w Kobułtach
13 września  2013r. dzieci z naszej szkoły  uczestniczyły w spotkaniu  z  pan  policjantem Markiem Włochem. Spotkanie odbyło się w trzech grupach wiekowych :  uczniowie z oddziału przedszkolnego,  uczniowie klas I-III i IV-VI .  Dzieci utrwaliły i wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Poćwiczyły praktycznie jak przechodzić przez jezdnię. Dowiedziały się, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia. Zaprezentowały, gdzie należy umieszczać  znaczki odblaskowe, aby być  widocznym na drodze. Miały okazję zadać panu policjantowi pytania na interesujące je tematy.20 września 2013 roku odbyły się wybory na opiekuna Samorządy Uczniowskiego.
Uczniowie w sposób demokratyczny przystąpili do głosowania w wyniku, którego pieczę nad samorządem w roku szkolnym 2013/2014 będzie sprawować p. Agnieszka Popławska.

30 września 2013 odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były kampanią wyborczą. Uczniowie wyrażający chęć przewodzenia Samorządem Uczniowskim prezentowali się, zachęcali do głosowania na siebie wieszając plakaty i ulotki. W wyniku demokratycznych wyborów przewodniczącym została uczennica klas pierwszej gimnazjum - Aleksandra Szysz.

Sprawozdanie z Europejskiego Dnia Języków 25 i 26 wrzesień 2013r.
Każdego roku Europejski Dzień Języków jest obchodzony w szkołach całej Europy, organizowany przez Radę Europy.
W Zespole Szkół w Kobułtach w tym roku szkolnym udział w akcji wzięli uczniowie klas 2   i 3 gimnazjum. Na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty zachęcajace do wzięcia udziału w Europejskim Dniu Języków,  pokazujace powitania i pożegnania w wielu językach świata oraz wiele innych nowych słówek.
Uczniowie klasy drugiej gimnazjum przygotowali plakaty w języku niemieckim dotyczace wielu dziedzin, zaś uczniowie klasy trzeciej gimnazjum napisali e-maile w języku niemieckim do znajomych i nowo poznanych osób z krajów niemieckojęzycznych (czekamy na odpowiedzi).
Być może uczniowie nie zostali poliglotami  w jeden dzień, ale bardzo prawdopodobne jest, że udział w obchodach EDJ pozwolił poszerzyć im horyzonty, a niemal  na pewno stało się to fascynujacym i dajacym mnóstwo satysfakcji doświadczeniem!

Nauczyciel języka niemieckiego w gimnazjum: Renata Skiba-Lipnicka


W piątek  27 września cała społeczność  uczniowska z naszej szkoły  postanowiła zmienić losy naszej planety i wsparła akcję „Sprzątanie Świata”. Uczniowie   pod opieką wychowawców, wyposażeni w worki na śmieci, rękawiczki i dobry humor ruszyli do sprzątania okolic  szkoły i naszej miejscowości. Rozochoceni uczestnicy szybko zabrali się do pracy.  Okazało się, że sprzątanie może sprawiać wiele radości.  Rezultatem akcji było zebranie kilkunastu pełnych worków śmieci. Zmęczeni i dumni z siebie uczniowie złożyli worki w wyznaczonym miejscu skąd zostały odebrane przez odpowiednie służby.
28.09.2013r.uczniowie klasy pierwszej naszego gimnazjum wraz z dyrektorem szkoły i opiekunami brali udział w rajdzie rowerowym , którego celem było między innymi promowanie zdrowego stylu życia i ruchu. Nasza grupa pokonała ponad pięćdziesiąt  km , aby dojechać do miejscowości Wilimy i wrócić do Kobułt. Jednak mimo niepogody humory dopisywały wszystkim uczestnikom wyprawy, bo ruch i aktywność  są niezbędne dla zachowania zdrowia, o czym każdy członek naszej szkolnej społeczności wie najlepiej.


30 WRZEŚNIA - DZIEŃ CHŁOPAKA
Tego dnia uczennice złożyły wszystkim chłopcom gorące życzenia, a słodkości przez nie rozdane umiliły im ten dzień. Ponadto dziewczęta z każdej klasy przygotowały drobne upominki.
Po zajęciach odbyła się dyskoteka, na której wszyscy panowie  mogli  wziąć udział w różnych konkursach, zabawach i wykazać się np. umiejętnością śpiewania (karaoke) czy wiązania krawata.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
02 stycznia 2014
03 stycznia 2014
01 kwietnia 2014
25 kwietnia 2014
02 maja 2014
20 maja 2014
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2013/2014
02 stycznia 2014
03 stycznia 2014
01 kwietnia 2014
23 kwietnia 2014
25 kwietnia 2014
02 maja 2014
20 czerwca 2014
 
Badania Laboratoryjne w ramach przedsięwzięcia „ Ścieżki Kopernika”.
Kilkuosobowa grupa uczniów z klas I, II, i III gimnazjum wzięła udział w projekcie realizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących oraz Polską Akademię Nauk pod nazwą: „Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych. W ramach projektu uczniowie pod opieką p. Joanny Hetman biorą udział w zajęciach laboratoryjnych w  technikum Chemicznym w Olsztynie. Jest to cykl sześciu spotkań ,w ciągu dwóch tygodni , podczas których młodzież zakłada hodowle bakterii mlekowych, dokonuje oceny fenotypowej i właściwości poznanych bakterii, wykonuje obserwacje mikroskopowe założonych hodowli. Podsumowaniem działań będzie przedstawienie wyników dwutygodniowej pracy uczniów na konferencji w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.


„Grunt to dobra forma” - wyjazd na basen (15.10.2013r.)
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2013/2014 ,,Rokiem szkoły ruchu”. "Ucząc się i pracując nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważnym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie.
Zjeżdżalnia, jaccusi i basen, to atrakcje z których mieli okazję skorzystać uczniowie wtorkowego wyjazdu na krytą pływalnię w Olsztynie. Celem wyjazdu, w którym udział wzięła 45 - osobowa grupa, było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń.
Nowy rok szkolny rozpoczął się już jakiś czas temu, ale dopiero  18 października poszerzył się krąg  „braci uczniowskiej” Szkoły Podstawowej w Kobułtach o nowych uczniów.
Tego dnia odbyło się uroczyste  „Ślubowanie klasy pierwszej”, do którego dzieci długo się przygotowywały. Zostały wybrane piosenki i wiersze, wykonano zaproszenia i dekoracje. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in. pani dyrektor, rodzice, nauczyciele, koledzy i koleżanki z klasy drugiej i trzeciej oraz oddziału przedszkolnego. Oni również przygotowali krótki program artystyczny, za który otrzymali gromkie brawa.
Po wprowadzeniu pocztu flagowego dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie pani dyrektor pasowała pierwszaki (wielkim ołówkiem) na uczniów naszej szkoły i wręczyła pamiątkowe dyplomy.Również rodzice złożyli przyrzeczenie
Po wyprowadzeniu pocztu, pożegnaniu gości, uściskach oraz sesji zdjęciowej dla rodziców - nowi uczniowie szkoły udali się do na wycieczkę do ,,Małpiego Gaju” w Olsztynie.
Oj, to było świętowanie !!!

Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Kobułtach połączona była ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy gimnazjum.
W sali gimnastycznej specjalnie udekorowanej 14.10.2013 r. centralną część zajęło 32 uczniów wraz z wychowawcą.
          Przed nimi zasiedli goście  m. in. Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli -Zbigniew Szal , renciści ,emeryci , p. Dyrektor Urszula Dziąba , przewodnicząca Rady Rodziców - p. Katarzyna Kowalczyk , nauczyciele , rodzice , dzieci i młodzież.
Godnie prezentował się Poczet Sztandarowy. Odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego” i klasa pierwsza gimnazjum przejęła mikrofon. Przekazane ze sceny treści były zróżnicowane : poważne i śmieszne. Wplecione piosenki i tańce wzruszały i rozbawiały. Uczniowie złożyli życzenia, wręczyli kwiaty. Pan Dyrektor ZASP-u przekazał ciepłe słowa pracownikom szkoły i wręczył nagrody Burmistrza p. Dyrektor Urszuli Dziąbie i p. Marzenie Kowsz.
Nastąpił moment , na który czekali uczniowie klasy pierwszej gimnazjum i ich rodzice.
Pierwszoklasiści w granatowych biretach złożyli ślubowanie. Zrobiło się bardzo poważnie.
Napięcie prysło w czasie „sesji zdjęciowej”. Oto niektóre fotki.
Promocja zdrowia i aktywności fizycznej  jest priorytetem w naszej szkole, dlatego też w piątek 25 października br. w dniu  Światowego  Dnia Sportu zorganizowaliśmy akcję pod hasłem „ aktywna przerwa”.  Uczniowie pokonywali tor przeszkód, grali w badmintona, ringo, rzucali piłką do kosza, pokonywali slalom….
Wszyscy świetnie się bawili, dlatego też będziemy takie przerwy  powtarzać cyklicznie.


Tydzień temu ogłoszono konkurs na dynię „halloweenową”:


Piątek -- oto dzień wspaniały! Ogłoszono konkurs mały.

Pędź do sklepu, kupuj dynię. Halloween z tego słynie!
Wytnij dziury, weź ozdoby, aby dodać jej urody!
Do szkoły przynieś dynię I uważaj niech nie zginie!
Jury doceni Twej dyni urodę i dostaniesz piękną nagrodę.


Prace należało wykonać na prawdziwej dyni. 28 października zostały zaprezentowane na wystawie w szkole. Było na co popatrzeć….

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i wręczone przez p. dyrektor.

Profilaktyka uzależnień w Zespole Szkół w Kobułtach

8.11.2013 r. rodzice i nauczyciele brali udział we wspólnym spotkaniu zorganizowanym w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Biskupiec„ którego tematyka dotyczyła przede wszystkim narkotyków i dopalaczy ,czyli substancji psychoaktywnych, po które coraz częściej sięgają dorastające dzieci .Okres dojrzewania nastolatków nie należy do najłatwiejszych, dlatego prowadzący spotkanie zwrócił uwagę na zachowania młodych ludzi , a konkretnie niepożądane efekty po zażyciu wspomnianych używek .Niepokojące są częste bóle głowy, mdłości, wzrost ciśnienia, kołatanie serca, wzrost temperatury, osłabienie, stany lękowe, depresyjne, poczucie winy. Najważniejsi są rodzice i sytuacja rodzinna - to oni mają największą moc ochrony dorastających dzieci przed sięganiem po substancje psychoaktywne.


„Tydzień chleba na zakwasie” to program, w którym nasza szkoła uczestniczy od lat. Podsumowanie działań podjętych w szkole odbyło się 05.11.2013r. Na apelu w spotkaniu „chleb nasz powszedni” wzięła udział cała społeczność szkolna.
Klasy przygotowały stoiska na których zaprezentowane zostały różne rodzaje chleba, obok wystawiono przetwory domowe. W wypiekaniu chleba pomagali rodzice , oni też przekazali słoiczki z dżemem ,marmoladą, smalcem, itd. na stoły.
W sali gimnastycznej zaprezentowano plakaty o chlebie przygotowane wcześniej przez dzieci i młodzież. Prace były ciekawe , podkreślały pomysłowość dzieci i zdolności plastyczne.
Na apelu dzieci i młodzież zaprezentowały się wierszem, piosenką i inscenizacją. Treść wymienionych form związane były z chlebem.
Spotkanie zakończyło się prezentacją historii chleba, sposobami wypieku. Uczniowie rozumieją, że chleb trzeba szanować, nie tylko ze względów symbolicznych, ale też jako wartościowy i zdrowy produkt.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kobułtach informuje, iż zajęcia z gimnastyki dla dorosłych zostają zawieszone na czas  przerwy świątecznej.

Pierwsze zajęcia po przerwie odbędą się 09.01.2014r.

Na początku grudnia w naszej szkole  odbył się rambit profilaktyczny  pt. "UŻYWKOM - STOP!".
W rambicie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkanie przygotowały : pani Jolanta Kurek i pani Jolanta Orgas.
    Na początku tygodnia poszczególnym klasom przydzielono zadania do wykonania , tj. plakaty, hasła  i piosenki „antynikotynowe” , „antyalkoholowe”  i „antynarkotykowe”. W prace zaangażowani byli również rodzice. Wszystkie klasy wspaniale wywiązały się z powierzonych im zadań, a ich prace były elementem dekoracyjnym rambitu. Prezentacje wytworów uczniów przeplatane były ciekawymi  konkurencjami sportowymi , w których startowały chętne dzieci i młodzież z poszczególnych klas. Ruch to alternatywa dla nudy i chęci sięgnięcia po używki .
    Na zakończenie rambitu wystąpiła klasa V z przedstawieniem profilaktycznym pt. "Panna Ojdana" przygotowanym pod kierunkiem pani Iwony Lompy. Uczniowie wierszem i piosenką zachęcali do spokojnego rozwiązania konfliktów, właśnie podczas wspólnej zabawy i rozmowy.
    Podsumowania dokonała  pani dyrektor .Wręczyła gospodarzom klas pamiątkowe dyplomy i słodycze dla wszystkich dzieci, a potem pojawił się Mikołaj z czekoladowymi, mikołajkowymi lizakami.

Zespół Wychowania Przedszkolnego z naszej placówki w klasyfikacji generalnej w wojewódzkim konkursie "Baterie na wagę czystego środowiska" zajął I  miejsce i otrzymał profesjonalną tablicę multimedialną .
Do konkursu zorganizowanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach publicznej  kampanii edukacyjnej, której  celem było podniesienie wiedzy na temat odpadów niebezpiecznych oraz zagrożeń, jakie stanowią one dla środowiska i człowieka, zgłosiły się 153 placówki oświatowe.
Podczas gali, która odbyła się 13 grudnia 2013r. podsumowano przebieg kampanii oraz ogłoszono wyniki konkursu.

Jesteśmy dumni z ilości zebranych baterii -171 kg-  i otrzymanej nagrodySpotkanie opłatkowe w naszej szkole - 20.12.2013 r.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Nowiny i nowinki archiwum 2013 - 2014 III