Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
VII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOBUŁTY 2018

VIII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBUŁTY 2018
10.02.2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kobułtach odbył się  VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Zawody
zostały przeprowadzone systemem pucharowym.
Do zawodów przystąpiło 54 zawodników w 7 kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum, K - Gimnazjum, M - Szkoła
Podstawowa, K - Szkoła Podstawowa i Open 30+(dla mężczyzn). Wśród zawodników były osoby z Mojtyn, Rudzisk, Borek
Wielkich, Węgoja, Biskupca, Kobułt, Chmielówki, Popowej Woli….
Poziom  turnieju był bardzo wysoki, a widzowie mogli obserwować naprawdę ciekawe pojedynki.
W kategorii M - Open  III m-sce zajął Mikołaj Piórecki, II m-sce Patryk Nagadowski i Mistrzem został  Mateusz Młynarski.
Kategoria K - Open: III m-sce zajęła Weronika Kurek, II m - sce Małgorzata Staszak, a tytuł Mistrza zdobyła Patrycja Niksa.
Kategoria M- Gimnazjum:  III m-sce - Norbert Awłasewicz, II m-sce - Kacper Pszczółkowski, Mistrzem został - Sebastian
Włoch.
Kategoria K - Gimnazjum: III m-sce - Kinga Szulc, II m-sce - Patrycja Żukowska, tytuł  Mistrza otrzymała - Oliwia Kruk.
Kategoria M -Szkoła Podstawowa: III m-sce - Mateusz Gołaś, II m-sce - Bartłomiej Kozikowski, Mistrz w tej kategorii to -
Igor Siekierski.
Kategoria K - Szkoła Podstawowa: III m - sce - Agata Szewczak, II m - sce - Lena Hałuszczak, tytuł Mistrza zdobyła
Barbara Piersa.
Kategoria M - Open 30+: III m -sce - Jacek Włoch, tytuł Mistrza zdobyło dwóch zawodników Mirosław Kowsz i Szymon
Araśniewicz.
Mistrzowie Turnieju tradycyjnie zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami, za II i III miejsce zawodnicy również  otrzymali
dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
Po raz kolejny Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja zarówno wśród
zawodników, jak i kibiców.
Liczymy, że w następnych latach będzie równie ciekawie, więc już teraz wszystkich zainteresowanych tenisem
stołowym serdecznie zapraszamy, a za ten rok dziękujemy.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec