"Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"
Od 16 października 2020r. przez tydzień w naszej szkole została przeprowadzona kampania
"Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"
W czasie trwania akcji przeprowadzaliśmy  działania  mające na celu przybliżenie potrzeb i
sposobów pomocy dla osób niewidomych i niedowidzących. W związku z zaistniałą sytuacją
związaną ze stanem epidemiologicznym  wiele informacji zostało przekazanych zdalnie.
Uczniowie oraz ich rodzice otrzymali drogą elektroniczną ulotki i materiały na temat pomocy osobom
niewidomym. Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili na godzinach wychowawczych pogadanki,
wykorzystywali także materiały filmowe, które otrzymaliśmy od głównych organizatorów.
Część zajęć odbyła się w sposób zdalny. 
Aby podsumować zajęcia uczniowie wykonali prace w postaci mini plakatów, których tematyką
byłysposoby pomocy niewidomym oraz to jak dbać o swój wzrok, by cieszyć się nim jak najdłużej.  Na  
zajęciach   techniki   uczniowie   wykonali   wypukłe   prace   ilustrujące   sposoby   pomocy  
osobomniewidomym.
Podjęte działania pozwoliły uzyskać nam tytuł  "Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym"
"RAZEM NA ŚWIĘTA"
Jednym z działań podjętych w ramach akcji
"Razem za święta" było zebranie artykułów
spożywczych i przekazanie ich dla osób
objętych opieką Niepublicznego Zakładu Opieki
Paliatywnej św. Łazarza w Biskupcu.
Dzieci z zerówki uczestniczyły w pogadance na temat
bezpiecznego korzystania z internetu.
W ramach zajęć kolorowały również logo DBI
i wykonywały własnoręcznie puzzle.

29 maja br. w naszej szkole po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COVId-19 odbyły się
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w klasycznym Biegu na Orientację. W zawodach
wzięło udział 77 zawodników, z wielu stron naszego województwa i kraju,  startujących w różnych
kategoriach wiekowych . Najliczniejszą grupę (12 osób) stanowili zawodnicy startujący w kategorii
M35/40. Oni mieli też do pokonania jedną z najdłuższych i trudniejszych tras wyznaczonych na mapie
biegnącą wśród leśnych ostępów, łąk i pól. Zawody zostały przeprowadzone przy użyciu
elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident.
Wszyscy zawodnicy po pokonaniu swojej trasy wrócili na metę. Zwycięzcy zostali uhonorowani
medalami i dyplomami wręczanymi przez dyrektora szkoły p. Urszulę Dziąbę, Burmistrza Biskupca p.
Kamila Kozłowskiego i radną gminy p. Elżbietę Kostkę , a młodsi zawodnicy i startujący w kategoriach
rodzinnych i drużynowych otrzymali też książki.
Dziękujemy Warmińsko-Mazurskiemu Okręgowemu Związkowi  BnO i RS za pomoc i współorganizację
biegów oraz Radzie Rodziców i sponsorom za wsparcie.
Rok szkolny 2020/2021 pod hasłem:
"Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych"
Szkoła to miejsce, które umożliwia aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz zdrowia.
To w niej następuje realizacja zadań zdrowotnych, które wpływają na jakość życia naszych uczniów,
a w  perspektywie na kondycję zdrowotną społeczności szkolnej i osiągane przez nią wyniki w nauce. 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w klasycznym Biegu na Orientację

Nasze działania:
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


Mistrzostwa Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację
Zdrowa żywność
w
przedszkolu i w szkole
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Od 2005 roku znajdujemy się w sieci szkół promujących
zdrowie. Nasza placówka we współpracy z rodzicami uczniów
i społecznością lokalną planowo i systematycznie tworzy
środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowie
i samopoczuciu całej społeczności szkolnej.
Naszym priorytetem jest wspieranie kompetencji uczniów
i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Title
Title

Image description goes here

More information
Czytaj dalej...
Zapraszamy na fotorelację...

ZAJĘCIA Z DBI


PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021