Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Z inicjatywy uczniów gimnazjum, tuż przed feriami zimowymi zorganizowaliśmy mecz w piłkę ręczną między nauczycielami a uczniami. Po intensywnej rozgrzewce wszystkim przypomniano zasady gry, szczególnie zainteresowani byli nauczyciele (teolog, anglista, historyk, matematyk). Wcześniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprosili chętnych uczniów do kibicowania. Głównym celem spotkania było pokazanie uczniom, że można ciekawie i atrakcyjnie spędzać wolny od nauki czas, a przy okazji udowodniono, że nauczyciele też potrafią się bawić i rywalizować sportowo. Dwie godziny intensywnego ruchu pozytywnie wpłynęło na wszystkich uczestników spotkania. Niedługo rewanż !!!
OBSZAR 5. POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Uczniowie, oprócz regularnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, powinni pływać, jeździć na rowerze, rywalizować w zawodach, spacerować i uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Nauczyciele mają za zadanie wpoić im, jakie to ważne. Ucząc się i pracując
nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważnym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie, a każdy rodzaj ruchu wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie.
Wyjazdy na basen są ciekawą alternatywą dla zajęć szkolnych. W grudniu po zajęciach lekcyjnych nasi uczniowie pojechali na basen. Zjeżdżalnia, jaccusi, to atrakcje z których mogli skorzystać na krytej pływalni w Olsztynie. Celem wyjazdu, w którym udział wzięła 45 - osobowa grupa, było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Pływanie, to sport wodny, który jest jedną z najpopularniejszych na świecie form spędzania wolnego czasu. Można je uprawiać w jeziorach, rzekach, a także na krytych  i otwartych basenach. Pływanie buduje wytrzymałość, wzmacnia siłę mięśni oraz sprawność serca i płuc. ćwiczenia w wodzie poprawiają kondycję. Każdy styl pływania, który aktywizuje i ćwiczy mięśnie grzbietu (a do takich należą zarówno popularna żabka, jak i nieco trudniejszy kraul czy delfin), sprawia, że stają się one silniejsze. Basen to  nie tylko relaks i wyciszenie po ciężkim dniu nauki, ale także świetna zabawa oraz dodatkowa atrakcja. To doskonałe miejsce na wypoczynek połączony z aktywnym sposobem spędzenia wolnego czasu. W najbardziej zimny, wietrzny, jesienno - zimowy dzień skorzystaliśmy z tej formy aktywnego wypoczynku - to był udany wyjazd. Czas spędzony w wodzie dostarczył wszystkim uczestnikom wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości i przyjemnych wrażeń.
Późną jesienią zorganizowaliśmy rajd rowerowy, którego celem było propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. Wspólnie pokonaliśmy ponad 50 kilometrów. Punkt zborny wyznaczono w Kobułtach, a miejscowość docelowa to Wilimy (malownicza wieś położona nad jeziorem Dadaj). Każdy uczestnik przed udziałem w rajdzie miał obowiązek zapoznać się z regulaminem, a także dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub  opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Było to bardzo ważne, ponieważ  pewien etap rajdu odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy musieli zachować szczególną ostrożność i wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego. Rajd nie był wyścigiem, więc ściganie było zabronione. Chodziło nam również o to, aby uczniowie wyzbyli się złych nawyków praktykowanych zwłaszcza podczas przerw oraz w czasie  i po zajęciach lekcyjnych, a nabyli zupełnie nowych obyczajów i zasad niezbędnych podczas wspólnych wyjazdów. Ponadto rajd umożliwił zwiedzanie i krajoznawstwo wprost z siodełka roweru. Cel poznawczy został zrealizowany w bezpośrednim kontakcie z przyrodą tj.: lasami, rzekami, jeziorami, pomnikami przyrody, czy też mijanymi wioskami. Na miejscu wzięliśmy udział w zorganizowanej dla wszystkich uczestników zabawie i zawodach sportowych. Ciepła herbata i posiłek pozwoliły zregenerować siły na drogę powrotną.
Podejmując działania na niwie sportowej, staramy się też włączyć inne działania związane ze sportem i profilaktyką. Przykładem tego było zorganizowanie rambitu profilaktycznego pt. STOP UŻYWKOM połączonego z rywalizacją sportową. Impreza odbyła się po zakończonych zajęciach lekcyjnych - 6 grudnia. W rambicie wzięli udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej , gimnazjum oraz dzieci najmłodsze z Zespołu Wychowania Przedszkolnego.  Na początku tygodnia poszczególnym klasom przydzielono zadania do wykonania , tj. plakaty, hasła  i piosenki propagujące zdrowie i życie wolne od używek. W prace zaangażowani byli również rodzice naszych uczniów. Wszystkie klasy wspaniale wywiązały się z powierzonych im zadań, a ich prace były elementem dekoracyjnym rambitu. Prezentacje wytworów uczniów przeplatane były ciekawymi  konkurencjami sportowymi , w których startowały chętne dzieci i młodzież z poszczególnych klas. Były więc: wyścigi slalomem z prowadzeniem kijem do unihokeja piłki, wyścigi na „trzech nogach”, przenoszenie piłeczki ping-pongowej na rakietce tenisowej, celowanie piłeczką ping - pongową do makiety butelki, wyścigi rzędów z odnajdywaniem pod pachołkami przydzielonego znaku zakazu, dmuchanie balonów i rozgniatanie ich. Na zakończenie grupa uczniów zaprezentowała tańce do znanych piosenek ludowych. Uczniowie wierszem i piosenką zachęcali do spokojnego rozwiązywania konfliktów, właśnie podczas wspólnej zabawy i rozmowy oraz konkurencji sportowych przeprowadzonych według zasady  fair - play. W taki sposób pokazujemy dzieciom, że ruch to alternatywa dla nudy i chęci sięgnięcia po używki.
W styczniu, późnym popołudniem, w naszej szkole zorganizowaliśmy mecz towarzyski w piłkę siatkową. Gościliśmy zawodników ze szkoły w Węgoju. Każda placówka wystawiła po dwie drużyny. Gra odbyła się według przepisów i zasady fair - play. Na meczu nie zabrakło kibiców z obu szkół. Głośny doping zachęcał do jeszcze większego zaangażowania i zdobywania kolejnych punktów. Taki sposób spędzania wolnego czasu wszystkim zebranym bardzo się podobał.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Ćwiczyć każdy może - szkoła w ruchu