Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Ćwiczyć każdy może - szkoła w ruchu
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem chusty KLANZY 

Klasa: II

Prowadząca:  J. Kurek
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna 
Temat zajęć:  Zabawy ruchowe z wykorzystaniem  chusty animacyjnej.
Cele:
Ø   integracja grupy poprzez wspólne zabawy,
Ø   wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez ruch i bliski kontakt emocjonalny, 
Ø   wzmacnianie zaufania do nauczyciela,
Ø   poznanie zabaw z chustą. Przebieg :

1. Pląs powitalny - dzieci stoją dookoła chusty i śpiewają ( na melodię „Siekiera, motyka”):

„ Dziś zajęcia fajna sprawa, dla nas wszystkich to zabawa, ręce w górę, w przód i w bok, skłon do przodu, przysiad, hop! Głowa, ramiona, kolana, pięty / 3 razy Głowa, ramiona, kolana, pięty Oczy, uszy, usta, nos. ( śpiewamy i pokazujemy coraz szybciej)

2. Przedstawianie się: dzieci kolejno podnoszą chustę i każdy wymienia swoje imię.  W ten sposób powstaje efekt „ Meksykańskiej fali” - w jedną i drugą stronę.


3. Zabawa „ Piłka w górę - strzelanie”. Dzieci trzymają chustę za uchwyty. Na jej środku leży piłka. Powoli, równocześnie wszyscy podnoszą chustę do góry, po czym energicznie opuszczają ją. Podczas, gdy piłka zostaje wyrzucona w górę wszyscy jednocześnie krzyczą swoje imię.


4. Zabawa „ Kolorowa wycieczka” - na środku chusty siedzi jedno dziecko,
pozostali trzymając chustę jedną ręką za uchwyt ciągną chustę po sali, tak, aby osoba siedząca na środku nie przewróciła się

5. Zabawa  „Sałatka owocowa”. Uczestnicy przypisani są do określonych owoców, np. cytryny, pomarańcze, pomidory, śliwki, granaty, ogórki. Wywołane owoce przebiegają pod chustą. Na hasło „ Sałatka owocowa” wszyscy zamieniają się miejscami (łapią inne uchwyty). 

        
6. Zabawa „ Bilard” - grupa wachluje chustą, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty.  Klasę dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa wykonując odpowiednie  ruchy chustą, stara się zrzucić piłkę, druga temu przeciwdziała. N-el rzuca kilka piłeczek na chustę( różnej wielkości i koloru), dzieci wachlując, starają się jak najdłużej utrzymać je na chuście.

7. „Potwór z Loch - Nees”- dzieci leżą pod chustą, przykryci do pasa. Pod nią znajduje się jedna osoba- potwór. Gdy wszyscy zamkną oczy, potwór wciąga kogoś pod chustę. Na gwizdek n-la dzieci otwierają oczy i zgadują, kto zniknął. 

8. „Namiot” - dzieci trzymają chustę jedną ręką, podnosząc ją góra - dół. Gdy chusta jest maksymalnie wysoko, robią jeden krok do środka, ciągnąc chustę za swoimi plecami. Przykucając siadają na jej brzegu. W ten sposób powstaje namiot, jedno dziecko stawiamy na środku, jako podpórka. Zaśpiewanie piosenki Pt. „Nasze polskie ABC”


9. „Kwiat lotosu” - Jedna osoba siedzi na środku chusty z nogami pod brodą, pozostali trzymają chustę za brzeg. Zwracają się wprawą stronę i idąc powoli, zawijają siedzącego. Gdy jest on zawinięty do wysokości ramion, zatrzymują się i na trzy cztery równocześnie i szybko wycofują się.

 
10. „ Na karuzeli” - chętna osoba siada na środku chusty, reszta kręci nią idąc coraz szybciej w jedną stronę. Osoba na środku stara się utrzymać równowagę.

11. Zabawa „ Balonik”- dzieci stoją w kole, trzymają chustę za uchwyty. Wolno zwijają chustę, idąc do środka. Gdy wszyscy są już stoją bardzo blisko siebie, zaczynają odwijać chustę, mówiąc wiersz:  „ Baloniku nasz malutki rośnij duży okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i trach”. Na słowo trach dzieci wyrzucają chustę mocno do góry i pozwalają jej wylądować w dowolnym miejscu, a sami siadają w siadzie skrzyżnym. 

12. „Zanieś miskę na drugą stronę” - Na chuście stoi miska z wodą. Zadaniem dzieci jest podniesienie chusty razem z miską i przeniesienie na wyznaczone miejsce, a następnie postawienie na podłodze.


13.  „Iskierka”- dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, w kole, chwytają się za ręce. N-el mówi: „ Puszczam iskrę przyjaźni w krąg, niech powróci do mych rąk”. N-el ściska dłoń dziecka, każdy kolejno przekazuje uścisk dłoni.     Gdy uścisk wraca do n-la, ten mówi „ Iskra przyjaźni puszczona w krąg, powróciła do mych rąk”. 


14. "Promienie słoneczka" - informacja zwrotna od uczestników zajęć.  Prowadzący kładzie na środku sali arkusz papieru, zadaniem każdego uczestnika jest namalowanie promyczka odpowiedniej długości. Długość promyka odpowiada zadowoleniu z udziału w zajęciach: krótki - jestem niezadowolony, średni - jestem zadowolony, długi - jestem bardzo zadowolony.

OBSZAR 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE - ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia ruchowe w młodszym wieku szkolnym służą przede wszystkim rozwojowi ogólnej sprawności fizycznej oraz korygowaniu wad postawy. Ruch dla dzieci to świetna zabawa. Aby urozmaicić zajęcia stosujemy w swojej pracy ,,przybory nietypowe”, w szczególności: gazety, gąbki, korki plastikowe, kasztany, żołędzie, szyszki ….nawet te drobne i małe przedmioty uatrakcyjniają znane i powtarzane ruchy.  Rodzaj wykorzystanych przyborów zależy od naszej pomysłowości. Szkoła w której pracujemy z dziećmi usytuowana jest na końcu wsi. W pobliżu mamy las, ogród biologiczny i ścieżkę zdrowia co daje nam duże możliwości organizacji zajęć w terenie i wykorzystania naturalnego środowiska do ćwiczeń. Sukcesywnie poszukujemy też i wykorzystujemy do pracy z dziećmi pomoce nietypowe. Tak jest np .w przypadku chusty animacyjnej , która jest jednym z najbardziej ulubionych przez dzieci  przedmiotów do ćwiczeń i zabaw.
TEMAT Zajęć: Gry i zabawy ruchowe z przyborami nietypowymi.

Miejsce: sala gimnastyczna

Przybory: gazety, plastikowe kulki - korki, obręcze , białe kartki, pachołki
Zadanie główne: wyzwalanie i kształtowanie aktywności psychofizycznej ucznia poprzez gry i zabawy ruchowe z przyborami.

Cele szczegółowe:

Umiejętności: uczeń potrafi posługiwać się przyborami nietypowymi w grach i zabawach.
Wiadomości: uczeń zna i wykorzystuje w zabawach i grach przybory nietypowe.
Sprawność motoryczna: uczeń wzmacnia silę ramion, poprawia zwinność, zręczność i równowagę.
Postawy: uczeń dba o bezpieczeństwo współćwiczącego, przestrzega reguł gier i zabaw, wyzwala w sobie inicjatywę do działań ruchowych.
Metody: zadaniowa, zabawowa.
Formy: zespołowa, indywidualna.

Przebieg zajęć


1.Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji.


2.Rozgrzewka :


- zabawa ożywiająca ,,Polowanie na ogon” (wybrany uczeń wkłada gazetę za pasek spodenek i ucieka, pozostali go gonią i próbują ja zabrać, komu się to uda ucieka z gazetą))

- w marszu pobranie gazet  i położenie ich na głowie (gazeta nie może spaść), skłony boczne z przesuwaniem gazet jak najniżej raz w prawo, raz w lewo, zawsze między ćwiczeniami powrót do postawy wyjściowej,  klęk na gazecie i siady na przemian raz na prawym, raz na lewym udzie, zatrzymanie na obwodzie koła w małym rozkroku: gazety w obu rękach nad głową, mocny skłon wprzód połączony  z wydechem powietrza i położeniem gazety na podłodze, wyprost i głęboki wdech powietrza.
W czasie wykonywania należy zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała - PROSTE PLECY, ŚCIĄGNIETE ŁOPATKI, GŁOWA UNIESIONA NA WPROST!!!

3.Część główna.

Uczniowie podzieleni na zespoły. Zwracamy uwagę na ustawienie się drużyn po wykonaniu zadania oraz poprawność wykonania.
- zabawa orientacyjno - porządkowa ,,Ułóż od najmniejszej do największej” - zadanie polega na zebraniu i rozłożeniu gazet w dwóch kolorach od najmniejszej do największej,
- zabawa z mocowaniem: zawodnicy stoją naprzeciwko siebie, biorą się ręce i  próbują przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę, aby ten dotknął gazety,
- zabawa bieżna ,, Strzała” - zawodnicy biegną po gazetach, omijają pachołek, drużyna , która pierwsza ukończy wyścig wygrywa,
- zabawa na czworakach ,,Żółwie” - zgniecione z białych kartek papieru  kulki położone na plecach, przejście na czworakach do linii i powrót na koniec swojego rzędu,
- zabawa ,,Powietrze” - uczniowie na czworakach dmuchają na plastikową kulkę, dotknięcie pachołka, powrót do swojego rzędu,
- zabawa rzutna ,,Do obręczy” - zgniecione kulki z gazet należy wrzucić do obręczy (liczymy punkty, jedna kulka - jeden punkt).

4. Część końcowa.

ćwiczenia uspokajające:
- marsz we wspięciu na palcach, ramiona w górze,
- zabawa ,,minutka” - uczniowie wykonują siad skrzyżny na gazecie, zamknięte oczy (wyczucie               czasu), zwycięża uczeń, który wstanie lub otworzy oczy w czasie zbliżonym do jednej minuty.


MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec