Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Ścieżka sensoryczna w naszej szkole
Zbudowaliśmy ekologiczną ścieżkę sensoryczną w naszym ogrodzie biologicznym.
Do naszej placówki uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia . To one najczęściej poznają świat zmysłami i uczą się
doświadczać przyrody jako pierwsze. Kilkanaście lat temu przy naszej szkole powstał ogród biologiczny z klasą na świeżym
powietrzu. Od tego czasu staramy się tworzyć w ogrodzie miejsca przyjazne przyrodniczo i ekologicznie uczniom i
społeczności lokalnej. Oprócz posadzonych drzew i roślin ozdobnych w ogrodzie mieści się też lapidarium, ogródek ziołowy,
kompostownik i nasza ostoja przyrodnicza z budkami lęgowymi, karmnikami i domkami dla owadów.
W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy ścieżkę sensoryczną i wyłożyliśmy ją szyszkami, piaskiem, kasztanami,
żwirem, korą dekoracyjną, kamieniami. Dodatkowo utworzyliśmy  stanowisko do układania mandal i kompozycji z
wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz do zabaw badawczych: stół do działań służących doświadczaniu właściwości
wody oraz miejsce dla młodych badaczy, którzy chcą poznać okazy przyrody pod lupą i mikroskopem, będą próbować określić
siłę wiejącego wiatru i doświadczać ciężaru ważonych przedmiotów .Ponadto w ogrodzie przy ścieżce sensorycznej
wykonaliśmy pudełka akustyczne do odsłuchiwania odgłosów przyrody ,a także  zorganizowaliśmy  miejsce, służące rozwijaniu
zmysłu dotyku i wyobraźni „Tajemnicze sakiewki”.

Ścieżka będzie modyfikowana w zależności od potrzeb i możliwości i uzupełniana o nowe materiały przyrodnicze. W ramach
realizacji projektu do ogrodu zakupiliśmy też tablice informacyjne ,stoły do zabaw badawczych ,wagi, wiatromierze i zegar
przyrodniczy.
Ponieważ do naszej placówki uczęszcza dwustu dziesięciu uczniów , w tym dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego,
dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum , to właśnie oni najczęściej korzystają z ogrodu przy naszej szkole. Po
zbudowaniu ścieżki chcemy , żeby była ona udostępniona wszystkim ,ale wiemy, że najczęściej korzystać z niej będą dzieci
najmłodsze tj. dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Nie mniej ogród i ścieżka będą służyły , tak jak do tej pory, całej
społeczności lokalnej.

Urszula Dziąba
Marzena Staszak
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec