Nasza szkoła wzięła udziału w projekcie „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”.
Współtwórcami projektu byli Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Kuratorium Oświaty
w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. 
19 października 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie placówki
biorące udział w projekcie otrzymały od jej organizatorów uroczyste potwierdzenia nadania dębu
pamięci podpisane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, Dyrektora Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku , Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie oraz sadzonkę dębu.
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”
Działania szkoły podejmowane w związku z obchodami 100- lecia
odzyskania  niepodległości przez Polskę
L.p.
Temat i treść
Nauczyciel
realizujący
Data
Zasięg: klasowy, szkolny, pozaszkolny (opisać)
1.
Konkurs piosenek i
pieśni patriotycznych.
Emilia Radomska
Październik
Zasięg szkolny -przeprowadzenie konkursu piosenek i
pieśni patriotycznych w szkole. Opracowanie regulaminu
.Konkurs indywidualny i grupowy.
2.
Konkurs plastyczny -
symbole narodowe
(hymn, godło, flaga)
Emilia Radomska,
Katarzyna
Bartkowska
Kwiecień
Omówienie symboli narodowych, przygotowanie prac
konkursowych według własnego pomysłu, zasięg szkolny
3.
Konkurs wiedzy o
symbolach narodowych i
ojczyźnie dla klas I - III
Renata Skiba -
Lipnicka
Listopad
Zasięg szkolny- konkurs dla najmłodszych uczniów
szkoły.
Konkurs przeprowadzony w kategorii klas I-III sp.
4.
Teatrzyk szkolny -
przedstawienie
Iwona Lompa
Październik
Zasięg szkolny - VI (obecna). Przedstawienie fragmentu
opowieści M. Dąbrowskiej „Marcin Kozera” pt. „ Lekcja
polskiego”.
5.
Przegląd Artystyczny
Szkół Gminy Biskupiec
„Polska w wierszu, tańcu
i piosence”
Joanna Hetman,
Beata Borowa
Kwiecień
Zasięg pozaszkolny. Prezentacja szkół i placówek
oświatowych gminy Biskupiec w temacie „Polska w
wierszu, tańcu i piosence”
6.
Konkurs Fotograficzny „
Ojczyste krajobrazy na
fotografii” - wystawa
Beata Borowa
Czerwiec/
Wrzesień
Zasięg pozaszkolny. Ogłoszenie konkursu
fotograficznego dla mieszkańców gminy Biskupiec ,
małych i dużych .Zorganizowanie podsumowania i
wystawy.
7.
Miesiąc patriotów.-
konkurs wiedzy
Jarosław
Mężykowski,
Beata Borowa
Marzec/
Kwiecień
Zasięg szkolny, przybliżenie postaci, które przyczyniły
się do odzyskania niepodległości ( informacje wywieszone
na gazetce szkolnej w gimnazjum, ulotki). Na koniec
miesiąca konkurs wiedzy o tych postaciach.
8.
Konkurs wojewódzki - „
100 rocznica odzyskania
przez Polskę
niepodległości w szkolny
ogrodzie dydaktycznym”
Marzena Staszak
Luty /
wrzesień
Zasięg pozaszkolny. Przygotowanie terenu pod kącik
wyciszenia i rozmyślań, zasadzenie roślin w kolorze
białym i czerwonym ( kolorach nawiązujących do barw
narodowych) ,ustawienie odpowiedniej ławeczki.
Podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół
szkoły.
9.
Konkurs plastyczny
„Droga do niepodległości-
Józef Piłsudski”
Jarosław
Mężykowski
Marzec
Zasięg szkolny, przybliżenie postaci Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
10.
Konkurs plastyczny-„
Polska w kolorze biało-
czerwonym”- 100-lecie
odzyskania
niepodległości
  Marzena Staszak
Marzec /
kwiecień
Zasięg ogólnopolski- rozwijanie u dzieci i młodzieży
kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w
odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od
1918 do 2018 roku.
„ DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI - JÓZEF PIŁSUDSKI”
KONKURS PLASTYCZNY
Cele konkursu:
Zainteresowanie młodzieży historią Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kultywowanie szacunku dla tradycji niepodległościowej
Pogłębienie postawy patriotyzmu wśród młodzieży
Inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej

Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną w formie portretu lub plakatu na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego.
Technika pracy dowolna, format A4.
W ocenie prac będą brane pod uwagę: poziom artystyczny, wiedza historyczna oraz pomysłowość ujęcia tematu.
Prace należy przynosić do 28 marca 2018 r. do nauczyciela historii.
MIESIĄC PATRIOTÓW
W ramach obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy, że marzec w naszej szkole upłynie
pod nazwą: „Miesiąc Patriotów”. Przez cztery tygodnie marca prezentowane będą cztery sylwetki wybitnych postaci
związanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Sylwetka każdej z postaci prezentowana będzie na gazetce na
korytarzu szkolnym, a zamieszczone na niej informacje posłużyć mają uczniom do poszerzenia wiedzy o bohaterach, jak 
również do wzięcia udziału w konkursie wiedzy, który zorganizowany zostanie w kwietniu.
W ramach obchodów „Miesiąca Patriotów” zorganizowany został również konkurs plastyczny na temat życia i działalności
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zachęcamy do udziału!
„MIESIĄC PATRIOTÓW”
Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami postaci, które miały swój udział w odzyskaniu
niepodległości przez Polskę.
Tydzień Józefa Piłsudskiego: 5-9 marca 2018 r.
Tydzień Wincentego Witosa: 12-16 marca 2018 r.
Tydzień Ignacego Jana Paderewskiego: 19-23 marca 2018 r.
Tydzień Romana Dmowskiego: 26-30 marca 2018 r.
W każdym tygodniu marca 2018 r. będzie możliwość zapoznania się z sylwetką jednej postaci zasłużonej dla Polski.
Informacje o niej będą zamieszczone na tablicy obok biblioteki szkolnej.
Dnia 4 kwietnia 2018 r. odbędzie się konkurs wiedzy o wymienionych patriotach.
Dodatkowo będzie można wziąć udział w konkursie plastycznym, którego tematem będzie postać Józefa Piłsudskiego.
Podsumowanie „Miesiąca Patriotów” nastąpi 6 kwietnia 2018 r.
Zachęcamy do udziału!
Wychowawcy klas IIg i III g
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNM
,,OJCZYSTE KRAJOBRAZY  NA FOTOGRAFII"
Celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.
Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 10 października 2018r.
w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach.
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski
w Kobułtach
tel. 716 14 24, 509 994 589
Regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
„100 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości w ogrodzie dydaktycznym”
„100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w ogrodzie dydaktycznym”

W kwietniu odbyło się szereg zajęć na świetlicy szkolnej  związanych  z symbolami narodowymi.
Na zakończenie wszystkie dzieci miały możliwość wykonania pracy na konkurs, którego celem było
wykonanie symbolu Polski (godło, flaga) według własnego pomysłu. Dominowały tradycyjna flaga
biało- czerwona i orzeł biały. Komisja konkursowa wyróżniła 3 prace, które wykonały:
Maria Klobuszeńska , Klaudia Śliwka, Anna Ruszczyńska

PODSUMOWANIE  GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OJCZYSTE KRAJOBRAZY NA FOTOGRAFII”
W czwartek 18 października odbyło się w naszej szkole podsumowanie gminnego konkursu
fotograficznego „Ojczyste krajobrazy na fotografii” i wręczenie nagród laureatom. Celem konkursu
było promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywanie niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.
W kategorii wiekowej poniżej 15 lat I miejsce zajęła Sandra Dąbrowska, a wyróżnienia
otrzymali: Rafał Welke i Gabriela Zabielska.
W kategorii wiekowej powyżej 15 lat I miejsce zajęła p. Beata Welke, a wyróżnienie otrzymała
p. Małgorzata Staszak.
Po rozdaniu nagród laureaci obejrzeli wystawę fotografii konkursowych.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami włączyli się w Ogólnopolską kampanię o tematyce
historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego
kraju. Nauczyciele naszej szkoły przybliżyli uczniom historię Polaków, wzmacniali poczucie
tożsamości narodowej, krzewili postawy patriotyczne. Każdy uczeń mógł indywidualnie
podziękować naszym, narodowym BOHATEROM. Zajęciom towarzyszyła niezwykła cisza- czas
zadumy i refleksji!


KONKURS WIEDZY O SYMBOLACH NARODOWYCH I OJCZYŹNIE DLA KLAS I - III
„100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej”
9 listopada posadziliśmy w ogrodzie biologicznym sadzonkę dębu ku pamięci
Zbigniewa Dunina-Wąsowicza - dowódcy  2. dywizjonu kawalerii II Brygady Legionów Polskich.