Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
X Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec 2018
X Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec pt. „ Polska w wierszu, tańcu i piosence”.
Lekcje patriotyzmu mogą przybrać różne formy. Urszula Dziąba, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
oraz Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły postawili na lekcję artystyczną: zorganizowali X Przegląd Artystyczny Szkół
Gminy Biskupiec pt. „ Polska w wierszu, tańcu i piosence”. W tym roku impreza miała szczególny wymiar ze względu na
przypadającą 100. rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też głównym założeniem przeglądu było
pogłębianie miłości do Ojczyzny poprzez popularyzację wierszy, piosenek patriotycznych i tańca narodowego. Swoją
obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście tj. reprezentanci Niepublicznego Przedszkola „ Jacek i Agatka”, Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu, Przedszkole Samorządowe nr
5 „ Piątka”, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego, Szkoły Podstawowej w Czerwonce, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr
1  Szkoły Podstawowej nr 2 mi. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „ Hubal” oraz Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w
Kobułtach. Artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania pieśni patriotycznych, recytacji utworów lirycznych, a
odmienność i indywidualizm interpretacji i wykonań dostarczyła nam wielu wzruszeń!
Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia!
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec