Projekty edukacyjne 2014/2015

2 - BEZRUCH JEST CHOROBĄ - RUCH JEST POWROTEM DO ZDROWIA
3 - ZWYCZAJE I ETYKIETA NA WYSPACH BRYTYJSKICH
4 - JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ I ZMNIEJSZAĆ RACHUNKI
5 - KOBUŁTY DAWNIEJ I DZŚ
6 - SYMETRIE WOKÓŁ NAS
7 - TRADYCJE WIELKANOCNE NA WARMII I MAZURACH
1 - DWUTLENEK WĘGLA - POŻYTECZNY CZY SZKODLIWY
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
     Nasza szkoła w tym roku szkolnym zdobyła certyfikat „Zielonej Flagi” już po raz trzeci. Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy, że
nasza praca i działania na rzecz środowiska została doceniona. Codziennie staramy się podnosić świadomość uczniów, ich
rodziców w zakresie ochrony przyrody, oszczędzania energii, czy prawidłowego gospodarowania odpadami.
W celu ubiegania się o certyfikat kierowaliśmy się metodą 7 kroków:
- Powołaliśmy lokalny komitet - grupę roboczą
- Przeprowadziliśmy audyt ekologiczny
- Opracowaliśmy kodeks  ekologiczny
- Opracowaliśmy program działań i sposób jego wykonania
- Monitorowaliśmy oddziaływania na środowisko (ślad ekologiczny) oraz prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne w ramach
programu nauczania,
- Przeprowadzaliśmy akcje informacyjne i współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi,
- Dokonaliśmy audytu podsumowującego
Przez cały rok szkolny włączaliśmy dzieci, ich rodziców, personel szkoły w wiele przedsięwzięć o charakterze ekologicznym,
systematycznie działając na rzecz naszego środowiska.
                                        Koordynator projektu : Marzena Staszak
Wyróżnienie ekologiczne
dla ZESPOŁU SZKÓŁ W KOBUŁTACH
Międzynarodowy Certyfikat ,,Zielonej Flagi”już po raz trzeci z kolei