Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019 /2020
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Lp.
Miesiąc
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpień

II. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego 2019/2020
-zatwierdzenie planu pracy szkoły na nowy rok
szkolny (zadania i obowiązki w nowym roku
szkolnym, kalendarz zajęć)
-przydział obowiązków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozkładu zajęć lekcyjnych
2. Opinia i przyjęcie szkolnego zestawu programów
i podręczników
II. PRZEGLĄD SZKOŁY

dyrektor
SIP
Protokół
2
wrzesień
I.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru pedagogicznego
zgodnie z polityką oświatową państwa i
priorytetami KO.
2. Zaplanowanie ewaluacji wewnętrznej.
3. Opinia na temat dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktycznych.
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczna
droga do szkoły
III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny
4. Spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców .
5.Opinia na temat dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktycznych.
IV.WYBORY OPIEKUNA I PREZYDIUM SU
1.Opinia na temat dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktycznych.
V. SPRZĄTANIE ŚWIATA
VI.DZIEŃ CHŁOPCA
VII.DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do
wiadomości RP, RR i
SU terminów
dodatkowych dni
wolnych od zajęć
dydakt.wych. zgodnie
z rozporządzeniem
MEN
Opinia
3
październik

I.ŚLUBOWANIE KLASY I SP
II.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
II. DZIEŃ PAPIESKI
IV. RADA PEDAGOGICZNA
V.TYDZIEŃ CHLEBA
Wychowawcy klas ISP
dyrektor
odp. nauczyciele
 
4
listopad

I.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
II.RADA PEDAGOGICZNA- szkoleniowa rada
pedagogiczna
III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe przy
muzyce i wróżbach
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI
V.ŚWIĘTO SZKOŁY
dyrektor
odp. nauczyciele
 
5
grudzień

I.MIKOŁAJKI
II.RAMBIT PROFILAKTYCZNY
IV.SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE-
JASEŁKA
V.RADA PEDAGOGICZNA
VI.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
Profilaktyka
uzależnień w szkołach
i placówkach
oświatowych.


Zimowa przerwa
świąteczna:
23-31 grudnia 2019r.
6
styczeń

I.DZIEŃ BABCI I DZIADKA- spotkanie babć i
dziadków z wnukami
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za
pierwsze półrocze
2.Zadania bieżące.
III. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek
IV.FERIE ZIMOWE

V.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w II półroczu
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:

warmińsko-mazurskie
20 stycznia - 2 lutego
2020 r.
7
luty

I.PRZEGLĄD SZKOŁY
II. OTWARTY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO
III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
IV. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
V.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec

I.DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
III.RADA PEDAGOGICZNA
IV.DZIEŃ KOBIET
V. FESTIWAL NAUKI
VI.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
VII.SPOTKANIE Z RODZICAMI
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecień

I.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
IV.DZIEŃ ZIEMI
V.SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR
VI.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje

Wiosenna przerwa
świąteczna:9 kwietnia
-14 kwietnia 2020r.
Terminy egzaminu
ósmoklasisty
a)Język polski-    21
kwietnia 2020r. godz.
9.00.
b)matematyka - 22
kwietnia 2020r. godz.
9.00.
c)język obcy
nowożytny - 23
kwietnia 2020r. godz.
9.00.
10
maj

I.RADA PEDAGOGICZNA
II.1-3 MAJA- uroczysty apel
III.PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -DNI RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach na koniec
roku szkolnego
V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJĘ
dyrektor
odp. nauczyciele
 
11
czerwiec

I.DZIEŃ DZIECKA-DZIEŃ SPORTU
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów- uchwała
III. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek w czasie wakacji

IV.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadań szkoły w roku
2019/2020
V.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych :
26czerwca 2020r.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next