26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych,
w związku z tą okazją w naszej szkole przeprowadzony został
Tydzień Języków. Od 24 września na szkolnych korytarzach
wywieszone zostały zrobione przez uczniów łańcuchy ze
zwrotami grzecznościowymi w różnych językach, na dolnym
korytarzu pojawiło się stoisko z zagranicznymi pamiątkami,
a w oknach zawisły flagi różnych państw.
Ponadto  p. Iwona Ochnio i p. Katarzyna Wietrzykowska 
zabrały uczniów w podróż po krajach... Nie zabrakło 
prezentacji, quizów, oraz śpiewu - dzieci i młodzież miały
możliwość odśpiewania kanonu "Panie Janie" w języku
polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.
Tydzień języków
Szkolne Koło Wolontariatu zachęca do włączenia się w akcję...


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony jest  w pierwszy piątek października, ten dzień to okazja
do przypomnienia i utrwalenia tabliczki mnożenia nie tylko przez dzieci i młodzięż, ale również przez
dorosłych. Szkolny patrol "ekspertów " sprawdzał znajomość działań w zakresie mnożenia liczb,
a na sali przygotowane zostały gry i zabawy matematyczne, dzięki którym uczniowie ćwiczyli sprawność
rachunkową nie tylko w zakresie iloczynów ...
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
XIX Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Droszewie były  inauguracją  kalendarza sportowego dzieci
i młodzieży.  Jak co roku do sportowej rywalizacji przystąpiło kilkaset zawodniczek i zawodników.
W każdej kategorii wiekowej wzięło udział kilkudziesięciu sportowców ścigających się po bardzo
trudnym terenie w  miejscowości Droszewo.
Drużyna dziewcząt i chłopców z naszej szkoły w klasyfikacji drużynowej zajęła III miejsce w gminie.
Wszyscy dali z siebie wszystko.
Gratulujemy zawodniczkom i zawodnikom oraz nauczycielom wychowania fizycznego:
Andrzejowi Kodymowi, Katarzynie Wietrzykowskiej i Marzenie Kowsz
ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY
Dzień Edukacji Narodowej
"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy
umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!"

Beverly Conklin
W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, akcją
MEiN "Szkoła Pamięta”  mającą na celu podjęcie działań
upamiętniających ważne postaci i wydarzenia ,Szkolne
Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę zniczy i wkładów, które następnie
zostaną przez wolontariuszy zaniesione na cmentarze  i zapalone na
opuszczonych grobach.
Zbiórka potrwa od 10.10.2022r. do 21.10.2022r.

Znicze należy przynosić do opiekuna koła wolontariatu p. Marzeny Kowsz.
28 września 2022r. uczniowie z klas II-V wzięli udział w wycieczce do Otrębus.
Wyjazd był współfinansowany przez PKO Bank Polski.  W czasie wycieczki w ramach edukacji patriotycznej 
uczniowie obejrzeli spektakl "Fantazja Polski" przygotowany przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze” oraz uczestniczyli w warsztatach w czasie, których poznali tańce narodowe oraz ich historię. 
Dodatkowo wyjazd był również okazją do odwiedzenia Muzeum Motoryzacji i Techniki.
Wycieczka...

24 maja 2023
25 maja 2023
02 maja 2023
09 czerwca 2023
14 października 2022
31 października 2022
02 listopada 2022
23 maja 2023
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach podaje do publicznej wiadomości
wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023

DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września br. z okazj Dnia Chłopaka społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej.
Pani Dyrektor złożyła życzenia,chłopcy zostali obdarowani przez dziewczęta upominkami,  a z tej okazji
wszystkim uczniom zostały rozdane soczki. Zwieńczeniem tego dnia było rozegranie meczu siatkówki
między dziewczętami a chłopcami.
10 września uczniowie z klasy IV, V i VI wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się na boisku w
Biesowie. Głównym celem igrzysk sportowych była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży oraz umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale
Turnieju Piłki Nożnej w Biesowie
Sprzątamy świat...


Kampania edukacyjno-informacyjna , której celem było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do
dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Akcja została przeprowadzona w szkole od 12 do 16 września 2022 r. Obejmowała następujące działania:
      - poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych;
- udostępnienie nauczycielom materiałów edukacyjnych ze strony GIS, gov.pl;
- przeprowadzenie lekcji profilaktycznych  przez wychowawców w klasach, z wykorzystaniem materiałów
edukacyjnych, filmików, scenariuszy zajęć;
     - przeprowadzenie  szkolnej kampanii  podczas spotkania z rodzicami 15.09.2022 -prezentacja
multimedialna, ulotki informacyjne, tablica informacyjna na temat chorób zakaźnych, prelekcja pielęgniarki
szkolnej, pokaz pierwszej pomocy wykonany przez strażaka z OSP w Kobułtach, stół owocowy.
Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych
Kolejna "Srebrna Odznaka" dla naszej szkoły...
Miło nam poinformować iż nasza szkoła kolejny raz uzyskała "SREBRNĄ ODZNAKĘ" i zdobyła nagrodę
drugiego stopnia w " Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli"
Głównym celem konkursu  jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form
oszczędzania, wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania oraz kształtowanie
postaw przedsiębiorczych.
Dzięki całorocznym działaniom podejmowanym w ubiegłym roku szkolnym
kolejny raz możemy cieszyć się sukcesem...
1 września br. zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2022/2023.
Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się na świeżym powietrzu przed budynkiem szkolnym.
Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor - Urszula Dziąba  przywitała wszystkich zgromadzonych uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przedstawiła plan pracy na rok szkolny 2022/2023
życząc jednocześnie wytrwałości w dążeniu do obranych celów  oraz  licznych osiągnięć i sukcesów...
Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty...
21.01.2023r. - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
25.03.2023r. - Otwarty Turniej Piłki Siatkowej
27.05.2023r. - XX Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego  w  średniodystansowych Biegach
na Orientację oraz Mistrzostwa Warmii i Mazur w BnO
01.06.2023r. - Międzyszkolny Rajd Rowerowy
Ogólnodostępne imprezy sportowe organizowane  przez Szkołę Podstawową im. Flagi Polski w Kobułtach
Zapraszamy na pierwsze spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w czwartek 15.09.br. o godzinie 16.30
Zebranie zostanie połączone z akcją informacyjno- edukacyjną  "Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych".
Po spotkaniu ogólnym w klasach odbędą się zebrania z wychowawcami .
Zapraszamy na pierwsze spotkanie z rodzicami...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, iż uczniowie naszej szkoły mogą w
okresie od września do grudnia b.r. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z zakresu
logopedii , terapii pedagogicznej i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia są organizowane dla  uczniów  , u których rozpoznano potrzebę udziału w takich zajęciach,
w tym dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole!
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Title
Title

Image description goes here

More information
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023,
które odbędzie się w czwartek 1 września br. o godzinie 8.30.
Dojazd do szkoły zgodnie z rozkładem  jazdy Biskupieckiego Publicznego Transportu Zbiorowego,
który jest dostępny na stronie...
Dożywianie w szkole...
Wszystkich zainteresowanych dożywianiem w szkole w roku szkolnym 2022/2023,
prosimy o zapoznanie się z załącznikiem...


Bezpieczna droga do szkoły...
Powracające do szkoły po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie.
Aby przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się po drogach, funkcjonariusz policji Artur
Maćkiewicz przeprowadził z nimi pogadanki. Dodatkowo wychowawcy w klasach starszych również omówili
zasady ruchu drogowego i bezpiecznej drogi do szkoły...
Dzień Przedszkolaka
Dziś 20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, święto to zostało ustanowione
w 2013 roku w celu podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej. W tym dniu nasze najmłodsze dzieci zostały
potraktowane po królewsku. Pani Dyrektor złożyła naszym przedszkolakom życzenia i rozdała soczki,
dodatkowo zabawy oraz zdrowy, owocowy poczęstunek umiliły obchody tego święta.
Zobacz więcej...

Biegi przełajowe w Droszewie

Zapraszamy na nową stronę Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
https://biskupiec.pl/spk/