Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Kochane Pierwszaki!
Cieszymy się, że jesteście już uczniami
i życzymy Wam sukcesów w nauce.
Powodzenia!
Niech zdobywanie wiedzy
będzie dla Was radością!
1 października br.  odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania
i pasowania uczniów klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny, następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania.
Dzieci oficjalnie dołączyły do grona społeczności szkolnej,
otrzymały dyplomy, a także słodką niespodziankę.
Po części oficjalnej na uczniów czekali animatorzy z przygotowanymi zabawami, radości nie było końca...
Ślubowanie klasy pierwszej...
W piątek 8.10.2021r. uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w akcji sadzenia lasu.
Pod  opieką wychowawców i leśniczego sadzili młode drzewka.
Po ciężkiej pracy czakało na nich ognisko i ciepłe kiełbaski.
Sadzenie lasu
4*7=28

9*4=36
8*6=48
4*7=28
8*4=32
7*7=49
5*3=15
W piątek 1 października 2021r. obchodziliśmy
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Uczniowie w klasach zmierzyli się
z wyzwaniami i zagadkami z zakresu
mnożenia i dzielenia liczb.
Po szkole krążył również patrol egzaminatorów,
który sprawdzał znajomość tabliczki mnożenia,
nie tylko uczniów, ale również pracowników szkoły.
Każdy kto zdał test otrzymał dyplom
"EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA"
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej
„Lekcja o Funduszach Europejskich VI”
organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół
podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej.
Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.
Czytaj więcej...
LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH VI

Informacja o salach i wychowawcach

Zapraszamy na pierwsze zebranie rodziców w nowym roku szkolnym.
Zebranie odbędzie się 16.09.br.(czwartek) o godz.16.30.
Przy sprzyjającej pogodzie spotkamy się na kilka minut na placu przed szkołą , a później
zostaniecie Państwo poproszeni do klas na spotkanie z wychowawcami. Jeśli jednak aura nie
będzie nam sprzyjać, spotkanie odbędzie się od razu w klasach.
Liczymy na Państwa obecność.
Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA odbyła się
w naszej szkole 17 września br.
Tego dnia uczniowie wybrali się na sprzątanie najbliższej okolicy
oraz naszego ogrodu biologicznego.
"MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ"
Spotkanie z policjantem
Początek roku szkolnego jak zawsze jest okazją do przypomnienia bardzo ważnych zasad
dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły i powrocie po zajęciach do domu.
W środę 15 września br. nasi młodsi uczniowie wzięli udział w zajęciach z policjantem,
który przekazał dzieciom najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze.


List Ministra Zdrowia dotyczący szczepień
1 września br. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Pani dyrektor spotkała się na świeżym powietrzu
z rodzicami oraz dziećmi z oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej,  natomiast
uczniowie pozostałych klas  ze swoimi
wychowawcami w salach szkolnych.


W nowym roku szkolnym życzymy Wam drodzy
uczniowie  wytrwałości w zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu zainteresowań,
wielu sukcesów i satysfakcji z nauki
oraz radości z kontaktów
z koleżankami i kolegami.
Rok szkolny 2021/2022  rozpoczęty...

SREBRNA ODZNAKA    DLA NASZEJ SZKOŁY
Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła nagrodę II stopnia i SREBRNĄ ODZNAKĘ
w "Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli"
Głównym celem konkursu  jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form
oszczędzania, wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania oraz kształtowanie
postaw przedsiębiorczych.
Cieszymy się bardzo, że podjęte w zeszłym roku szkolnym działania w ramach programu edukacyjnego
Szkolnych Kas Oszczędności oraz praca konkursowa  zostały docenione, a nasza szkoła uzyskała
nagrodę w wysokości 2000 zł.
Informacja o obiadach w szkole
Rodzice !!!

Zapraszamy na pierwsze zajęcia dzieci 3,4,5 letnich  z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w
czwartek 2 września br.

W nowym roku szkolnym 2021/2022 zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do czwartku w
godzinach od 12.00 do 16.00, do czasu powrotu wychowawcy p. Hanny Cąkały  zajęcia będą
prowadziły zamiennie: p. Marzena Staszak i p. Marzena Kowsz.
i wytycznymi MEiN,  MZ i GIS
Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole od 1 września 2021r.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie miało miejsce w naszej szkole
01.09.br. o godz. 8.00 i w związku z reżimem sanitarnym będą to spotkania
uczniów z wychowawcami w klasach. Przy sprzyjającej pogodzie dyrektor
szkoły planuje krótkie spotkanie z rodzicami uczniów,
którzy w tym dniu będą z dziećmi , na podwórku szkolnym.

Dzieci dojeżdżające zostaną objęte opieką świetlicową zarówno przed
spotkaniami w klasach jak i po ich zakończeniu.

W załączeniu informacja o liniach i godzinach przyjazdu i odjazdu autobusów.
ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY ...
List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022
List Burmistrza Biskupca na rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022
Szanowni Państwo!
W związku z przygotowaniami do podjęcia akcji szczepień dla dzieci i młodzieży od 12 do 15 roku życia
w szkole przedstawiamy  harmonogram wg , którego będą podejmowne zadania związane ze
szczepieniami.
I tydzień września (1.09-5.09) - tydzień informacyjny - lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o
charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6.09-12.09) - tydzień przygotowania do szczepienia - zbieranie przez
wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
III tydzień września (13.09-19.09) - tydzień szczepień.
Szczepienia
Transport dzieci do szkół...
Szanowni Rodzice i Uczniowie
Wielkimi krokami zbliża się do nas nowy rok szkolny , w związku z tym i kuchnia rozpocznie gotowanie obiadów
tak jak to było w poprzednim roku szkolnym.  Tak więc gotowanie obiadów rozpocznie się od poniedziałku
06.09.2021roku , z zachowaniem wszelkiego rygoru sanitarnego,  osoby chętne proszę o zapisywanie się
telefonicznie lub SMS pod numerem telefonu  606123661.
Płatności za obiady proszę dokonywać na niżej podane konto bankowe,          
46 1020 3639 0000 8802 0197 9236
do 15-tego każdego miesiąca. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać telefonicznie lub SMS-em najpóźniej
do godziny 8.00 w danym dniu, po tej godzinie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę, odpisy będą regulowane
w następnym miesiącu. Czytaj dalej...
linia 562
stronie...
Od 1 września b.r. uruchomiony zostanie Biskupiecki Publiczny Transport Zbiorowy.
Od tego dnia uczniowie będą dojeżdżali do naszej szkoły liniami 562,563,565.
Prosimy o zapoznanie się z pismem Burmistrza Biskupca oraz przewidywanym rozkładem jazdy
autobusów na podanych powyżej liniach, który dostępny jest
na  
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

Zobacz więcej...

linia 563
linia 565

Drodzy rodzice!


W drugim tygodniu września przy naszej szkole zastał zamontowany kontener w kształcie ślimaka
na plastikowe nakrętki.
Zachęcamy wszystkich do przynoszenia
korków od butelek.
Pamiętajmy, że w ten sposób nie tylko dbamy
o środowisko, ale jednocześnie pomagamy potrzebującym, gdyż zebrane nakrętki zostaną przekazane na szczytny cel...

"Ślimak na nakrętki"
7*8=56
7*3=21
9*8=72

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
podaje do publicznej wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w oparciu o opinię
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski
2 listopada 2021     
12 listopada 2021
7 stycznia 2022              
  2 maja 2022                    
  24 maja 2022
25 maja 2022
26 maja 2022 
04 czerwca 2022