Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach imienia Flagi Polski
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Dzień 24 listopada 2017 roku to historyczna chwila, która na długo zapadnie w pamięci pracowników szkoły, uczniów, rodziców,
gości i społeczności lokalnej. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kobułtach imienia Flagi Polski.
Uroczystość ta rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Św. Józefa w Kobułtach. W świątyni zgromadzili się honorowi
goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Kulminacyjnym momentem było poświęcenie sztandaru
szkoły. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły.
Następnie rozpoczęła się część oficjalna, na wstępie której Pani Dyrektor Urszula Dziąba przywitała przybyłych gości, a
następnie poprosiła wszystkich o powstanie. Wprowadzono poczet flagowy i odśpiewano hymn państwowy, po którym nastąpiło
przywitanie przybyłych gości. Aktu nadania szkole imienia dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Bartycha,
który odczytał Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Kobułtach imienia Flagi Polski, a następnie wręczył ją Dyrektorowi
Szkoły.
Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Szkoły Podstawowej Imienia Flagi Polski w Kobułtach przez Panią Wiceburmistrz Katarzynę Nowakowską. Ważnym momentem uroczystości było również przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce Pani Dyrektor sztandaru z misternie wyhaftowanym imieniem szkoły.
W obecności zgromadzonych gości uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.
Tekst przysięgi odczytała Pani Dyrektor, a uczniowie odpowiadali:
„ Ślubujemy!” na kolejne wezwania.
Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęła się część artystyczna, którą rozpoczął polonez wykonany przez uczniów naszej szkoły i  ich rodziców. W kolejnym punkcie uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który swoim przesłaniem dostarczył niezapomnianych wzruszeń zgromadzonej widowni. Oprawę muzyczną występu uświetnił chór szkolny  pod przewodnictwem Pani Emilii Radomskiej.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz nauczycielom za nieocenioną pracę w przygotowaniu uroczystości.