Koło fizyczno - chemiczne
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
KOŁO FIZYCZNO-CHEMICZNE
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole prowadzone są zajęcia koła fizyczno-chemicznego, na które uczęszczają
uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Ich głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów chemią i fizyką, by
zgłębiali tajemnice przyrody. To dodatkowy czas na prowadzenie eksperymentów i obserwacji oraz dzielenie się
przemyśleniami, a także okazja do uczenia się, jak można wykorzystać wiedzę fizyczno-chemiczną w praktycznych
sytuacjach z życia.
W środę 4 listopada uczniowie koła fizyczno-chemicznego przygotowali pokaz ciekawych doświadczeń z dziedziny fizyki i
chemii. Pokaz obserwowały dzieci z przedszkola i zerówki. Goście mogli podziwiać: wybuch wulkanu, samopompujący się
balon, gaszenie płomienia dwutlenkiem węgla, spalanie wodoru, zmiany barwy wskaźników w roztworach kwasów i zasad,
oddziaływania magnetyczne. Doświadczenia wzbudzały wiele emocji wśród młodych widzów.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec