Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Kobu³tach podaje do publicznej wiadomo¶ci wybrane dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w oparciu o opiniê Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz±du Uczniowskiego


Dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno- wychowawczych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

10 listopada 2014
02 stycznia 2015
05 stycznia 2015
01 kwietnia 2015
05 czerwca 2015


Dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

10 listopada 2014
02 stycznia 2015
05 stycznia 2015
21 kwietnia 2015
22 kwietnia 2015
23 kwietnia 2015
05 czerwca 2015

Lp.
Miesiąc
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpień
 
I. RADA  PEDAGOGICZNA 1.Organizacja roku
szkolnego 2014/2015 -zatwierdzenie planu pracy szkoły
na nowy rok szkolny (zadania i obowiązki w nowym
roku szkolnym, kalendarz zajęć) -przydział obowiązków
nauczycielskich -zaopiniowanie rozkładu zajęć
lekcyjnych 2. Przyjęcie szkolnego zestawu programów

II. PRZEGLĄD SZKOŁY- protokół
dyrektor
SIP
 
2
wrzesień
 
I.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
II.RADA PEDAGOGICZNA
1.Informacja o planie nadzoru pedagogicznego zgodnie
z wytycznymi ministerstwa i kuratora, zaplanowanie
ewaluacji wewnętrznej. Opinia na temat dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Plan
doskonalenia nauczycieli.

II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczna droga do
szkoły

III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne
2.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów
3.Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny
4. Spotkanie z nowo wybraną Radą Rodziców . Opinia
na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych.

IV.WYBORY OPIEKUNA I PREZYDIUM SU

V. SPRZĄTANIE ŚWIATA

VI.DZIEŃ CHŁOPCA
dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do wiadomości
RP i RR terminów
dodatkowych dni
wolnych od zajęc
dydakt.wych. zgodnie z
rozporządzeniem MEN
3
październik
I.ŚLUBOWANIE KLAS I SP i IG

II.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

II. DZIEŃ PAPIESKI

IV. RADA PEDAGOGICZNA
Wychowawcy klas ISP
i IG
dyrektor
odp. nauczyciele
 
4
listopad
 
I.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

II.RADA PEDAGOGICZNA

III. ANDRZEJKI - zabawy andrzejkowe przy muzyce i
wróżbach
dyrektor
odp. nauczyciele
 
5
grudzień
 
I.MIKOŁAJKI

II. SPOTKANIE Z RODZICAMI - spotkanie integracyjno -
mikołajkowe

III.HAPPENING PROFILAKTYCZNY

IV.SZKOLNA WIGILIA-JASEŁKA

V.RADA PEDAGOGICZNA

VI.FERIE ŚWIĄTECZNE
dyrektor
odp. nauczyciele
Zimowa przerwa
świąteczna:
22-31 grudnia 2014r.
6
styczeń
 
I.DZIEŃ BABCI I DZIADKA-spotkanie

II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za
pierwsze półrocze
2.Zadania bieżące.

III.BAL PRZEBIERAŃCÓW

IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek

V.FERIE ZIMOWE
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:
warmińsko-mazurskie
26 stycznia – 8 lutego
2015 r.
7
luty
 
I.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w II półroczu
II. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Podsumowanie pierwszego półrocza.

III. TEATR PROFILAKTYCZNY

IV. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec
I.RADA PEDAGOGICZNA

II.DZIEŃ KOBIET

III. FESTIWAL NAUKI
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecień
 
I.SPRAWDZIAN KL.VI

II.FERIE ŚWIĄTECZNE

III EGZAMINY GIMNAZJALNE KL. III

IV.DZIEŃ ZIEMI

V.SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR

VI.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje
Termin sprawdzianu
1 kwietnia 2015 r.
(środa), godz. 9.00

Wiosenna przerwa
świąteczna:
2-7 kwietnia 2015r.

Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) część
humanistyczna –
21 kwietnia 2015r.
(wtorek), godz. 9.00 

b) część
matematyczno-
przyrodnicza –
22kwietnia 2015 r.
(środa), godz. 9.00  

c) język obcy
nowożytny – 23kwietnia
2015 r. (czwartek),
godz. 9.00 
10
maj
 
I.RADA PEDAGOGICZNA

II.1-3 MAJA

III.PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ

IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI –DNI RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach na koniec roku
szkolnego

V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJĘ
dyrektor
odp. nauczyciele
 
11
czerwiec
I.DZIEŃ DZIECKA-DZIEŃ SPOTRU

II.PIKNIK RODZINNY

III.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów - uchwała

IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek w czasie wakacji

V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadań szkoły w roku
2014/2015

VI.ZAKOŃCZENIE KLAS VI I III GIMNAZJUM

VII.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych :
26 czerwca 2015r.
Kalendarz roku szkolnego 2014 / 2015 naszej szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec