Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Rozpoczêcie roku szkolnego 2012/2013
03 wrze¶nia 2012 r.
Zimowa przerwa ¶wi±teczna
24 - 31 grudnia 2012 r.
Terminy ferii zimowych 2012/2013
14 - 27 stycznia 2013 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,
ma³opolskie, ¶wiêtokrzyskie, wielkopolskie;

21 stycznia - 3 lutego 2013 r.
województwa: podlaskie, warminsko-mazurskie;

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.
województwa: dolno¶l±skie, mazowieckie,
opolskie, zachodniopomorskie;

11 - 24 lutego 2013 r.
województwa: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie,
pomorskie, ¶l±skie.
Wiosenna przerwa ¶wi±teczna
28 marca - 02 kwietnia 2013 r.
Sprawdzian

Egzamin gimnazjalny

04 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013 r. - czê¶æ humanistyczna
24 kwietnia 2013 r. - czê¶æ matematyczno -
przyrodnicza
25 kwietnia 2013 r. - czê¶æ z jêzyka obcego
nowo¿ytnego

Koniec roku szkolnego 2012/2013
29 czerwca 2012 r.
Ferie letnie
29 czerwca - 31 sierpnia 2013
Kalendarz roku szkolnego 2012 / 2013 naszej szko³y
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec