HISTORIA SZKOŁY
Historia szkoły odtwarzana była na podstawie różnego rodzaju zapisków i wypowiedzi osób związanych ze szkołą oraz zachowanych fragmentów kronik szkolnych tworzonych na różnym etapie istnienia szkoły i dokumentów.

ZARYS HISTORII SZKOłY


Początek informacji o naszej szkole to czasy powojenne. 
Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej szkoły polskie na tych terenach były likwidowane. Po zakończeniu działań wojennych zaczęto odbudowywać organizację szkolnictwa. Obok troski o poprawę warunków w szkołach już istniejących przeprowadzono szeroką akcję budowy nowych szkół .

W 1945/46r. w Kobułtach naukę rozpoczęły pierwsze roczniki uczniów w budynku należącym do parafii kościoła ewangelicko - augsburskiego. Następnie siedzibę szkoły przeniesiono do budynku byłego przedszkola i dodatkowo wynajmowano dwie klasy u Państwa Sylwestrzaków.

W 1959 r. w Kobułtach istniała też Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jednak po przeszkoleniu miejscowej młodzieży pragnącej skorzystać z tej formy szkolenia polegającego na zdobyciu niezbędnego wykształcenia szkoła ta uległa likwidacji.
1 września 1966 roku nastąpiło otwarcie nowej ośmioklasowej szkoły- "Tysiąclatki".
Dzięki wysokim nakładom na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkół możliwe było stworzenie nowych pomieszczeń w szkole, podzielonych zgodnie z ich przeznaczeniem, np. była klasa biologiczna, historyczna, polonistyczna, klasy dla najmłodszych itd.
Klasa biologiczna
Klasa fizyczno - techniczna
Klasa matematyczna
Klasa historyczna
Klasa polonistyczna
Klasa muzyczna
W związku z reformą oświaty cykl kształcenia uległ zmianie. Rok szkolny 1998/1999 był przełomowy.
Klasa szósta skończyła szkołę podstawową, a klasa siódma kontynuowała naukę w klasie ósmej.
Rok 2000 zakończył edukowanie dzieci w systemie szkoły ośmioklasowej.
Kolejne ważne wydarzenie w dziejach szkoły to rok 2008 rozpoczęto budowę hali gimnastycznej utworzenie Zespołu Szkół , w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole.
Pierwszy rocznik naszego gimnazjum.
Na przestrzeni 64 lat istnienia szkoły do kadry kierowniczej należeli:
1.od roku 1945 -
                        -Mieszczerykowska Jadwiga,
                        -Przedpełski Janusz,
                        -Piotrowski Zbigniew ,
                        -Szczypińska Jadwiga

2.1966 r. - Florczyńska Jadwiga

3.1969 r. - Lech Jan
4.1976 r. - Rydwański Kazimierz
5.1992 r. - Kąpińska Barbara
6.2002 r. - Dziąba Urszula - obecny dyrektor

Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec