ODBLASKI NA TECHNICE
Uczniowie w czasie zajęć techniki wyszli w plener, robili zdjęcia i porównywali widoczność z różnych
odległości. W praktyce mogli zobaczyć jak działają odblaski i dlaczego tak ważne jest by je nosić.
Jednym z elementów rambitu profilaktycznego,  było rozdanie odblasków dla całej społeczności
szkolnej, które pozyskaliśmy dzięki nawiązaniu współpracy z instytucjami wspierającymi naszą
szkołę- PZU, InterRisk. Dziękujemy.
RAMBIT PROFILAKTYCZNY
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI
W czasie spotkania  z przedstawicielami Policji przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznego
zachowania się jako uczestnik ruchu, oraz konieczności noszenia odblasków. Przypomniano również
rolę policji i dlaczego warto się uczyć aby w przyszłości móc zostać policjantem lub policjantką.
Spotkanie z przedstawicielami firmy Michelin, rozdanie elementów odblaskowych w klasach
młodszych było bardzo miłą niespodzianką dla uczniów naszej szkoły. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się maskotka ludzik Michelin zwany „Bibendum”. Dzieciaki były zachwycone.
Dziękujemy również za prezenty- worki odblaskowe i gadżety.
Spotkanie z przedstawicielem firmy Michelin
W czasie zajęć plastyki, uczniowie klasy piątej,  podzieleni na trzy zespoły wykonali  projekty
odzieży odblaskowej.
Efekty ich pracy zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w styczniu 2020r, w postaci
wystawy na górnym korytarzu szkoły.
PROJEKT ODZIEŻY ODBLASKOWEJ
Gratulacje dla laureatów: Anny Popławskiej, Amelii Babut, Jana Mężykowskiego,
Weroniki Snarskiej, Julii Podgórskiej, Dominiki Hetman. Pozostałym dziękujemy za wzięcie udziału.
Konkurs trwał od stycznia do lutego 2020 roku. Uczniowie stanęli na wysokości zadania.
Pomysły i wykonanie przerosło oczekiwania. Jak widać
na zdjęciach świadomość dzieci jest duża i nawet jak nie mają w domu, to są w stanie wykonać je.
Brawo!
Konkurs na wykonanie odblasku
Podsumowaniem zajęć na świetlicy szkolnej była gazetka na stołówce. Uczniowie prezentowali
wykorzystanie elementów odblaskowych na co dzień w garderobie projektując stroje.
Pomysły były różne jednak najważniejsze było hasło, które brzmi:
„NOŚ ODBLASKI- ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”.
„NOŚ ODBLASKI- ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”
BŁYSKOTLIWA SZKOŁA
Nasza szkoła przystąpiła do IV Powiatowego Konkursu „Błyskotliwa szkoła” zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie dla szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego.
W czasie trwania konkursu od listopada 2019 do lutego 2020  działo się u nas sporo z tego powodu.
Oto krótkie streszczenie…
Odblaskowy WF
Nauczyciel wychowania fizycznego przygotował pogadankę na temat zasadności noszenia
odblasków, zaprezentowanie elementów odblaskowych.
Uczniowie wyjątkowo w tym dniu oprócz stroju sportowego ubrani byli w kamizelki odblaskowe.
Następnie wykonywali ćwiczenia na przygotowanym torze przeszkód.
Na zakończenie zajęć dzieciaki ułożyły się na hali w napis „WF”.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec


Spotkanie  z rodzicami z okazji przekazania informacji o postępach ich dzieci było okazją
do zaprezentowania  zasadności noszenia przez wszystkich elementów odblaskowych jak również
rozdanie odblasków zgromadzonym.
"ODBLASKOWE" spotkanie z rodzicami

Gazetka  ścienna na szkolnym korytarzu prezentująca w liczbach jak ważne jest noszenie odblasków
przez uczestników ruchu.
Koszt odblasku to tylko złotówka, a ceną jest nasze zdrowie i życie.
GAZETKA