Szanowni Państwo!
Jesteśmy w trakcie ujednolicania sposobu komunikowania się z Państwem,
w związku z tym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Z początkowych ustaleń wynika, że informacje będą wysyłane do Państwa i dzieci w
postaci wiadomości lub zadań domowych przez dziennik elektroniczny. Z uwagi na to, że
nie ma możliwości załączania plików przez dzieci i rodziców potrzebnych do zweryfikowania
wykonanej pracy, konieczne jest korzystanie z podanych adresów poczty elektronicznej
lub innych komunikatorów wskazanych przez nauczyciela. Pragniemy jednocześnie
zapewnić , iż do czasu wydania rozporządzenia dotyczącego warunków i sposobów
nauczania zdalnego przez Ministra Edukacji Narodowej wszystkie wysyłane do uczniów
zadania mają na celu utrwalenie i pomoc w weryfikacji prawidłowych odpowiedzi .
Prosimy, abyście Państwo wspierali swoje dzieci i motywowali do wykorzystania czasu,
który powinien być ich czasem nauki w szkole.
Drodzy rodzice!
W związku z przedłużeniem czasowego funkcjonowania jednostek oświaty, w tym naszej szkoły ,
zgodnie z rozporządzeniem MEN informuję Państwa o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie
od 25.03.br.do 10.04.br.
Od środy 25.03.br. szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość , a nauczyciele rozpoczną
kontynuację realizacji podstaw programowych i programu nauczania ze swojego przedmiotu ...czytaj
więcej....

CKE udostępnia materiały powtórzeniowe.  Korzystaj ze strony:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
ÓSMOKLASISTO !

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - Poradnik dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował
poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera
najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na
odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas
kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni
administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa.

Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO - plik  wersji pdf
Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania- plik  wersji pdf
  Poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN - komunikat MEN - plik w wesji pdf
„DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA”

Drodzy rodzice!

W dniach 09 -14 kwietnia br. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego rozpoczyna się  wiosenna przerwa świąteczna , a co za tym idzie w tych dniach nie będzie nauki i nauczanie zdalne nie będzie prowadzone.
Do nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powrócimy od 15 kwietnia br.
i zgodnie z najnowszymi zapowiedziami będzie ono przedłużone do 26 .04.2020r.
W tym czasie szkoła nadal pozostanie zamknięta. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się  najprawdopodobniej w czerwcu.

W imieniu swoim i kadry pedagogicznej naszej szkoły składam ogromne podziękowania za wysiłek, wkładany przez Państwa  w pomoc w nauce swoim dzieciom , a naszym uczniom, w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Z życzeniami spokojnego świątecznego czasu , zdrowia  i wielkanocnej radości-

Dyrektor szkoły -Urszula Dziąba

Szanowni Państwo!
W przypadku braku możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego prosimy
o kontakt telefoniczny z administratorem 501 895 566

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole dyrektor Szkoły
Podstawowej im.Flagi Polski w Kobułtach  zachęca do aktywnego włączenia się  uczniów 
do nauki zdalnej proponowanej w różnych formach przez nauczycieli uczących w naszej
placówce  i zgodnie ze wskazaniami MEN prosi o korzystanie z materiałów edukacyjnych
zamieszczanych na polecanych platformach, stronach i serwisach internetowych:
1. epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy Włącz Polskę!
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Drodzy rodzice!
Dyrektor szkoły informuje, iż nasza placówka , tak jak i pozostałe szkoły w Polsce, 
będzie zamknięta od 16.03.do 25.03.br.
W dniach 12 i 13.03.br. szkoła będzie otwarta i dla dzieci tego potrzebujących
będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Proszę , abyście Państwo chronili swoje dzieci    
i śledzili komunikaty ogólnopolskie i informacje zamieszczane na e-dzienniku .
Jednocześnie informuję, iż nauczyciele będą starali się w dniach wolnych
komunikować z uczniami i Państwem elektronicznie w celu wypracowania zasad nauki    
i wykorzystania czasu wolnego do utrwalania i powtarzania wiadomości dotychczas
nabytych .
W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dyrektor szkoły-Urszula Dziąba

W załączeniu list burmistrza Biskupca p. Kamila Kozłowskiego.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Zdalne lekcje


Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
- rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów
Szanowni Państwo !
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży
i ograniczeniu  w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r.  działalności szkół i innych placówek
oświatowych.

Wobec powyższego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24.05.2020r. zostaje
przedłużona nauka na odległość dla wszystkich  uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, iż zgodnie z  komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2020 r., egzamin ósmoklasisty odbędzie się  w dniach
16 -18 czerwca br. (wtorek, środa, czwartek),
a wyniki egzaminu uczniowie  poznają do 31 lipca br..

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania
przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać
te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach. W materiałach znajdą Państwo
wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz o przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Wkrótce
prześlemy Państwu regulacje prawne i inne przydatne materiały.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - komunikat MEN
Wytyczne GIS i MZ - plik w wersji pdf
LIST MINISTRA W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI


Drodzy Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach informuje, iż zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Biskupca nr 151/20 z dnia 4 maja 2020r. w dniach 06.05-24.05.br. w szkole zostaje
ograniczona działalność oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego poprzez
dalsze zawieszenie zajęć w placówce . Jednocześnie informuje, iż w wyżej wymienionych formach nadal
prowadzona będzie przez nauczycieli praca zdalna zgodnie z wytycznymi.
Zarządzenie i pismo informacyjne burmistrza w załączeniu.
załącznik nr.1 - zarządzenie
załącznik nr. 2 - pismo informacyjne