Jednym z działań podjętych w ramach akcji
"Razem za święta" było zebranie artykułów
spożywczych i przekazanie ich dla osób
objętych opieką Niepublicznego Zakładu Opieki
Paliatywnej św. Łazarza w Biskupcu.
"RAZEM NA ŚWIĘTA"
Tradycyjnie w październiku
Szkolny Klub Wolontariusza
organizuje zbiórkę zniczy i wkładów.
Szkolne Koło Wolontariatu zaangażowało całą
społeczność szkolną i lokalną  w zbiórkę plastikowych
nakrętek dla Leny Mazur, niespełna dwuletniej
dziewczynki chorującej na SMA. Udało nam się zebrać
kilkadziesiąt kilogramów nakrętek , które zostały
przekazane do Prokuratury Rejonowej w Mrągowie,
a w dalszej kolejności dotarły do Fundacji -
siepomaga.pl/Lenka.
Wszystkim, którzy nas wsparli serdecznie dziękujemy….
Wolontariusze naszej szkoły nawiązali współpracę z Fundacją ,,Mam marzenie”, dlatego też wspólnie
wybraliśmy się z prezentami do dzieci przebywających na oddziale w szpitalu w Biskupcu. Mogliśmy
zobaczyć na twarzach małych i trochę większych pacjentów iskierkę szczęścia, zadowolenia i
dziecięcej radości….
Grudzień jest miesiącem obdarowywania. Dajemy upominki rodzinie, znajomym, przyjaciołom,
współpracownikom. Nasi wolontariusze postanowili obdarować również tych, którzy są w potrzebie.
Dlatego tradycyjnie wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności. Z zebranej żywności zrobili paczki    
i podarowali je osobom starszym i samotnym.
Cieszymy się, że tegoroczna zbiórka zakończyła się pełnym sukcesem: ilość zebranych darów z
trudnością zmieściła się w samochodzie…
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę
odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym,
krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili
się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych,                                     
którzy na razie stoją z boku i się przyglądają.
W tym dniu wolontariusze przedstawili całej społeczności uczniowskiej krótkie scenki tematyczne
oraz zaprezentowali Etos Wolontariusza.
NASZE DZIAŁANIA
A oto nasz regulamin: REGULAMIN SKW
Spotykamy się w środy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy.
Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu organizuje pomoc zarówno doraźną w szkole jak i
stałą. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro. Do SKW należy 15 uczniów z klas III gimnazjum i VIII.
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o
wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. 
Naszym opiekunem jest p. Marzena Kowsz.
Szkolne koło Wolontariatu  jest kołem zainteresowań działającym dla innych.
Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość
i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno
we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji
i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka.
Prawa autorskie © 2020  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało- czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy to piastowska, czy jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
KOŁO WOLONTARIATU
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
W związku z akcją pod hasłem "Szkoła pamięta", Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało
dzieci i młodzież szkolną do upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń. Kulminację akcji zaplanowano
na 25 października. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania
pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca,
regionu, społeczności, dlatego też w przedsięwzięcie włączyli się wolontariusze z naszej szkoły.
Uczniowie  odwiedzili groby i zapali znicze na starym, opuszczonym cmentarzu w Popowej Woli i pod
pomnikiem pamięci Poległym i Pomordowanym za Wiarę i Ojczyznę na Warmii i Mazurach.

Akcja ,,Szkoła pamięta” została połączona z akcją ,,Podaruj światełko” , w ramach, której
wolontariusze porządkowali opuszczone groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej
wspólnoty na cmentarzu parafialnym.

"Szkoła Pamięta"
ZOBACZ WIĘCEJ NASZYCH DZIAŁAŃ.....

29 września 2019 roku uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski  w Kobułtach
zorganizowali Obchody Głośnego Czytania. Celem tej akcji była popularyzacja czytania wśród
najmłodszych uczniów oraz kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego. Wspólne
czytanie rozpoczęliśmy od utworu Renaty Piątkowskiej „ Czytaj codziennie. Przyjaciele mogą wiele,
czyli magia z leśnej polany”.  Ponadto uczniowie przygotowali dekorację umieszczoną na gazetce
klasowej, która przedstawiała siłę wyobraźni dziecięcej. Nawiązywała ona do Magicznego Drzewa
Słodziaków i wykonana została z materiałów wtórnych. Na naszych drzewach zawisły: Borsuk Bartek,
Nietoperz Nikodem, Dzięcioł Dominik, Sarenka Hania oraz towarzyszący juniorzy: Lisek Lucuś, Pszczółka
Pola, Sówka Zosia i Zajączek Zuzia. Należy szczególnie podziękować rodzicom uczniów, ponieważ w
swoich domach motywowali swoje dzieci do 10 - minutowego czytania przez 21 dni. Dodatkowo
społeczność uczniowska naszej szkoły przystąpiła do akcji wolontariackiej pt. „ Dbajmy o uśmiech dzieci   
z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”, której celem była zbiórka GANGU SŁODZIAKÓW.
Była to pierwsza taka akcja w naszej szkole, która zakończyła się sukcesem,
ponieważ uzbieraliśmy aż 53 słodziaki.
Serdecznie dziękujemy uczniom klasy II i III za organizację czytelniczej akcji oraz uczniom,
którzy systematycznie zbierali naklejki na świeżaki, które przekażemy  chorym dzieciom
do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW
Akcja zakończona ogromnym sukcesem!
Zebraliśmy ponad 50 kilogramów produktów żywnościowych dla zwierząt.W ramach tegorocznej akcji uczniowie,
nauczyciele i rodzice naszej szkoły
odwiedzali miejsca pamięci,
porządkowali groby, palili znicze i
wspominali osoby ważne dla naszej
wspólnoty. Akcja była rozłożona w czasie
i trwała kilka dni. W szkole uczniowie
przygotowali gazetki ścienne, plakaty,
prace plastyczne nawiązujące do polskiej
tradycji świąt zadusznych, a na zajęciach
edukacyjnych rozmawiano na temat
lokalnych miejsc pamięci.
Wszyscy chętnie włączyli się w działania
upamiętniające ważne postacie i
wydarzenia z naszej historii.

Szkoła pamięta to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN
WOŚP - my też dokładamy kawałek naszego serducha ...
Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w działania WOŚP
i przekazało na licytację obrazy.
Tym samym włączyło się w zbiórkę funduszy.