Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
VII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
KOBUŁTY 2018

VIII  OTWARTY  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KOBUŁTY 2018
10.02.2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kobułtach odbył się  VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Zawody
zostały przeprowadzone systemem pucharowym.
Do zawodów przystąpiło 54 zawodników w 7 kategoriach: M - Open,  K - Open, M - Gimnazjum, K - Gimnazjum, M - Szkoła
Podstawowa, K - Szkoła Podstawowa i Open 30+(dla mężczyzn). Wśród zawodników były osoby z Mojtyn, Rudzisk, Borek
Wielkich, Węgoja, Biskupca, Kobułt, Chmielówki, Popowej Woli….
Poziom  turnieju był bardzo wysoki, a widzowie mogli obserwować naprawdę ciekawe pojedynki.
W kategorii M - Open  III m-sce zajął Mikołaj Piórecki, II m-sce Patryk Nagadowski i Mistrzem został  Mateusz Młynarski.
Kategoria K - Open: III m-sce zajęła Weronika Kurek, II m - sce Małgorzata Staszak, a tytuł Mistrza zdobyła Patrycja Niksa.
Kategoria M- Gimnazjum:  III m-sce - Norbert Awłasewicz, II m-sce - Kacper Pszczółkowski, Mistrzem został - Sebastian
Włoch.
Kategoria K - Gimnazjum: III m-sce - Kinga Szulc, II m-sce - Patrycja Żukowska, tytuł  Mistrza otrzymała - Oliwia Kruk.
Kategoria M -Szkoła Podstawowa: III m-sce - Mateusz Gołaś, II m-sce - Bartłomiej Kozikowski, Mistrz w tej kategorii to -
Igor Siekierski.
Kategoria K - Szkoła Podstawowa: III m - sce - Agata Szewczak, II m - sce - Lena Hałuszczak, tytuł Mistrza zdobyła
Barbara Piersa.
Kategoria M - Open 30+: III m -sce - Jacek Włoch, tytuł Mistrza zdobyło dwóch zawodników Mirosław Kowsz i Szymon
Araśniewicz.
Mistrzowie Turnieju tradycyjnie zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami, za II i III miejsce zawodnicy również  otrzymali
dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
Po raz kolejny Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja zarówno wśród
zawodników, jak i kibiców.
Liczymy, że w następnych latach będzie równie ciekawie, więc już teraz wszystkich zainteresowanych tenisem
stołowym serdecznie zapraszamy, a za ten rok dziękujemy.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid