W grudniu 2004r. przyznano szkole Certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty
"Szkoła Przyjazna Środowisku"

Teren przyrodniczy przyległy do szkoły wykorzystaliśmy do stworzenia kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego, który służy całej społecznościszkolnej i lokalnej.

Zbudowaliśmy ogród biologiczny i klasę na świeżym powietrzu z wymurowanym obok miejscem na ognisko i grila, a także zagospodarowaliśmy ścieżkę prowadzącą do lasu i zbudowaliśmy wspólnie z rodzicami uczniów ścieżkę zdrowia.
W ogrodzie biologicznym posadziliśmy kilkadziesiąt różnych drzewek i roślin. Wysieliśmy trawę. Wyznaczyliśmy kwatery, na których znajdują swoje miejsce osobliwe gatunki krzewów i ziół. W klasie biologicznej są drewniane ławki i stoły. Klasa wkomponowana jest w piękny leśny krajobraz. Zarówno w ogrodzie jak też w klasie na świeżym powietrzu odbywają się zajęcia, na które zapraszamy dzieci oraz młodzież z całej okolicy, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i zainteresowanych.
Zachęcamy do odwiedzin i wypoczynku w naszej szkole i skorzystania z przedstawionego kompleksu slużacego do wypoczynku i nauki.
-21.10.2008r.szkoła otrzymała certyfikat II stopnia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
"Szkoła Przyjazna Środowisku". Certyfikat I stopnia szkoła otrzymała w roku 2004.

Szkoła przyjazna Środowisku
Przyroda bez zużytych baterii

Zbiórka baterii w naszej placówce odbywa się cyklicznie i nie jest czymś nowym. Ale organizowany przez nas  Tydzień dla Ziemi zintensyfikował działania wokół tematu baterii. Przez cały tydzień cała społeczność szkolna  zbierała baterie, wykonywała plakaty, rysunki i układała  hasła na temat baterii i potrzeby ich zbierania. Uczniowie klas gimnazjalnych prowadzili akcje informacyjne wśród mieszkańców naszej wsi włączając do akcji radę sołecką.

Podsumowaniem szeregu działań było zorganizowanie 28.04.br.happeningu „Stop zużytym bateriom!”W czasie happeningu jego uczestnicy realizowali w sposób zabawowy następujące zadania: 
1.Rzucanie do celu -  rzut baterią do obręczy.
2.Przenoszenie  dwóch baterii  z krzesła na krzesło -na czas.
3.Slalom kijem do unihokeja z baterią.
4.Kącik plastyczny - kolorowanie rysunków  i wykonywanie własnych prac plastycznych.
5.Puzzle tematyczne.
6.Podskoki na jednej nodze z baterią pod kolanem.
7.Segregowanie odpadów w odpowiednie miejsca ( metal, baterie, plastik,, makulatura, szkło).
8.Zabawa z chustą animacyjną - jak najdłużej utrzymać  butelkę plastikową na chuście.
9. Krzyżówki z rebusami - zadania ekologiczno - przyrodnicze.

W czasie całego tygodnia zebraliśmy 45 kg baterii, które trafią do  spółki REBA, z którą współpracujemy od wielu lat.

Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu

Chlubą naszej placówki jest założony przed kilkoma laty ogród biologiczny . Ogród to projekt długofalowy i bardzo potrzebny do realizacji zadań zarówno dydaktycznych jak też edukacji pozaszkolnej. Jednak nie tylko ogród jest miejscem, gdzie żyją w symbiozie zwierzęta  i rośliny. Dodatkowo w czasie „Tygodnia dla Ziemi” na terenie placu przedszkolnego założyliśmy ogródek warzywny. To nowość, która da najmłodszym dzieciom nie tylko możliwość zapoznania się z wyglądem najpopularniejszych warzyw używanych na naszych stołach, ale będzie też okazją do obserwacji przyrody i wegetacji roślin na przygotowanych grządkach . Dzieci nie tylko wykorzystają to, co wyrośnie do przygotowania kanapek, surówek itp. , ale będą też wykonywały drobne prace pielęgnacyjne przy swoich roślinkach ; podlewanie, pielenie, przesadzanie, pikowanie .
Dodatkowo pracując w ogrodzie biologicznym uzupełniliśmy rośliny zielne, krzewy i drzewa do upiększenia naszego ogrodu. Zadbaliśmy o jego wygląd grabiąc i porządkując wyznaczone dla każdej klasy kwatery. W czasie trwania „Tygodnia dla ziemi” szczególnie obserwowaliśmy przyrodę w otoczeniu szkoły. Każda klasa wychodząc na wycieczki do przyszkolnego ogrodu, lasu, który jest niedaleko szkoły, prowadziła notatki z obserwacji. Upowszechnialiśmy też wiedzę na temat otaczającego świata wśród najmłodszych dzieci w naszej placówce tłumacząc im zależność życia na naszej ziemi i to, że nie powinni zrywać kwiatów i zabijać owadów, bo wszystko jest od siebie zależne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych. Cieszyła je zabawa na terenie ogrodu, bardzo mocno zainteresowały się obserwacją mikro-przyrody za pomocą lup i lornetek. Swoje obserwacje przelewały na papier w postaci rysunków i wykresów. W dniach 24-28 kwietnia br. zorganizowaliśmy też akcję sprzątania Warmii i Mazur, która to akcja już na stałe wpisała się w kalendarz przyrodniczy naszej placówki.


Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid