Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


"NIE BIORĘ- MOGĘ WIĘCEJ!"- RAMBIT PROFILAKTYCZNY
6 grudnia 2018 w naszej szkole odbył się Rambit Profilaktyczny. Uczniowie prezentowali, przygotowane
wcześniej plakaty nt: zdrowe jedzenie, profilaktyki antynarkotykowej, antyalkoholowej, antynikotynowej,
jak również tolerancji. W dalszej części klasy zmagały się w rozgrywkach sportowych, konkurencjach
zręcznościowych, jak również prezentowali swoje umiejętności w zakresie pomocy osobom niewidomym.
Miłym akcentem okazała się wizyta Mikołaja, który wręczył każdemu  uczniowi zdrowy upominek.
Bawiliśmy się świetnie.