Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
X Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec 2018
X Przegląd Artystyczny Szkół Gminy Biskupiec pt. „ Polska w wierszu, tańcu i piosence”.
Lekcje patriotyzmu mogą przybrać różne formy. Urszula Dziąba, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
oraz Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły postawili na lekcję artystyczną: zorganizowali X Przegląd Artystyczny Szkół
Gminy Biskupiec pt. „ Polska w wierszu, tańcu i piosence”. W tym roku impreza miała szczególny wymiar ze względu na
przypadającą 100. rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też głównym założeniem przeglądu było
pogłębianie miłości do Ojczyzny poprzez popularyzację wierszy, piosenek patriotycznych i tańca narodowego. Swoją
obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście tj. reprezentanci Niepublicznego Przedszkola „ Jacek i Agatka”, Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu, Przedszkole Samorządowe nr
5 „ Piątka”, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego, Szkoły Podstawowej w Czerwonce, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr
1  Szkoły Podstawowej nr 2 mi. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „ Hubal” oraz Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w
Kobułtach. Artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania pieśni patriotycznych, recytacji utworów lirycznych, a
odmienność i indywidualizm interpretacji i wykonań dostarczyła nam wielu wzruszeń!
Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia!
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid