Projekty edukacyjne czas zaprezentować!
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej uczniowie klas gimnazjalnych mieli obowiązek udziału w realizacji
projektu gimnazjalnego.
W naszej szkole, uczniowie klasy drugiej wybrali następujące tematy edukacyjnych projektów gimnazjalnych:
1.„ Co nas buja, co nas kręci i do czego mamy chęci”, czyli o naszych pozaszkolnych zainteresowaniach - opiekun Pani Justyna Pstrągowska
2.Pierwsza pomoc przedmedyczna- opiekun Pan Jarosław Mężykowski
3. „ Jan Paweł II- związki z Warmią i Mazurami”- opiekun Pan Piotr Łach
4. Doping w sporcie- opiekun Pan Piotr Andruszkiewicz
5.  „Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje”- opiekun Pani Emilia Radomska
Wymienione projekty:
-          wykonywane były w grupach ( liczebność grupy została określona przez nauczyciela- opiekuna merytorycznego
projektu),
-          były zaplanowanym działaniem zespołowym mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu- miały przygotować
ucznia do wykonywania różnych zadań,
-          musiały być zaprezentowane publicznie,
-          miały wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid