Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018 /2019
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Lp.
Miesiąc
Tematyka posiedzenia
Odpowiedzialny
Uwagi
1
sierpień

I. RADA  PEDAGOGICZNA
1.Organizacja roku szkolnego 2018/2019
-zatwierdzenie planu pracy szkoły na nowy rok
szkolny (zadania i obowiązki w nowym roku
szkolnym, kalendarz zajęć)
-przydział obowiązków nauczycielskich
-zaopiniowanie rozkładu zajęć lekcyjnych
2. Przyjęcie szkolnego zestawu programów i
podręczników
II. PRZEGLĄD SZKOŁY
dyrektor
SIPProtokół
2
wrzesień
 
I
I.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO II.RADA
PEDAGOGICZNA 1.Informacja o planie nadzoru
pedagogicznego zgodnie z polityką oświatową
państwa i priorytetami KO. 2. Zaplanowanie
ewaluacji wewnętrznej. 3. Opinia na temat
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
II. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczna
droga do szkoły III. SPOTKANIE Z RODZICAMI
1.Wymagania edukacyjne 2.Sposoby sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów 3.Warunki i tryb
uzyskania wyższej oceny 4. Spotkanie z nowo
wybraną Radą Rodziców . 5.Opinia na temat
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
IV.WYBORY OPIEKUNA I PREZYDIUM SU
1.Opinia na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych. V. SPRZĄTANIE ŚWIATA
VI.DZIEŃ CHŁOPCA VII.DZIEŃ
PRZEDSZKOLAKA

dyrektor
odp. nauczyciele
Podanie do wiadomości
RP i RR terminów
dodatkowych dni
wolnych od zajęc
dydakt.wych. zgodnie z
rozporządzeniem MEN
3
październik

I.ŚLUBOWANIE KLASY I SP
II.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
II. DZIEŃ PAPIESKI
IV. RADA PEDAGOGICZNA
V.TYDZIEŃ CHLEBA
Wychowawcy klas ISP
dyrektor
odp. nauczyciele
 
4
listopad

I.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
II.RADA PEDAGOGICZNA- szkoleniowa rada
pedagogiczna
III. ANDRZEJKI-zabawy andrzejkowe przy muzyce
i wróżbach
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI
V.ŚWIĘTO SZKOŁY
dyrektor
odp. nauczyciele
 
5
grudzień

II.MIKOŁAJKI
II.RAMBIT PROFILAKTYCZNY
IV.SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE-
JASEŁKA
V.RADA PEDAGOGICZNA
VI.ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
Zimowa przerwa
świąteczna:
23-31 grudnia 2018 r.
6
styczeń

I.DZIEŃ BABCI I DZIADKA- spotkanie babć i
dziadków z wnukami
II.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za
pierwsze półrocze
2.Zadania bieżące.
III.BAL PRZEBIERAŃCÓW
IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek
V.FERIE ZIMOWE
VI. SPOTKANIE Z RODZICAMI
VII.RADA PEDAGOGICZNA
1.Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do pracy w II półroczu
1.Podsumowanie pierwszego półrocza
dyrektor
odp. nauczyciele
Ferie zimowe:
warmińsko-mazurskie
21 stycznia - 03 lutego
2019 r.
7
luty

.PRZEGLĄD SZKOŁY
II. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
III. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
dyrektor
odp. nauczyciele
 
8
marzec

I.DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
III.RADA PEDAGOGICZNA
IV.DZIEŃ KOBIET
V. FESTIWAL NAUKI
VI.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
VII.SPOTKANIE Z RODZICAMI
dyrektor
odp. nauczyciele
 
9
kwiecień

I.WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
II EGZAMINY  KL. III GIMNAZJUM
III EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
IV.DZIEŃ ZIEMI
V.SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR
VI.RADA PEDAGOGICZNA
dyrektor
odp. nauczyciele
komisje

Wiosenna przerwa
świąteczna:18 kwietnia -23
kwietnia 2019r.
Terminy egzaminu
gimnazjalnego:
a) część humanistyczna -10
kwietnia 2019r. (środa),
godz. 9.00

b) część matematyczno-
przyrodnicza - 11 kwietnia
2019 r. (czwartek), godz.
9.00

c) język obcy nowożytny - 12
kwietnia 2019 r. (piątek),
godz. 9.00

Terminy egzaminu
ósmoklasisty
a)Język polski-    15
kwietnia 2019r. godz.
9.00.
b)matematyka - 16
kwietnia 2019r. godz.
9.00.
c)język obcy nowożytny -
17 kwietnia 2019r. godz.
9.00.
10
maj

I.RADA PEDAGOGICZNA
II.1-3 MAJA- uroczysty apel
III.PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ
IV. SPOTKANIE Z RODZICAMI -DNI
RODZINY
1.Informacje o przewidywanych ocenach na koniec
roku szkolnego
V.WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJĘ
dyrektor
odp. nauczyciele
 
11
czerwiec

I.DZIEŃ DZIECKA-DZIEŃ SPORTU
II. PIKNIK RODZINNY
III.RADA PEDAGOGICZNA
1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów- uchwała
IV. SPOTKANIE Z POLICJANTEM-bezpieczny
wypoczynek w czasie wakacji

V.RADA PEDAGOGICZNA
1. Analiza i ocena wykonania zadań szkoły w roku
2018/2019
VI.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
dyrektor
odp. nauczyciele
Zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych :
21 czerwca 2019r.

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next