CodeWeek - Europejski Tydzień Kodowania
Od 6 października b.r. w naszej szkole trwa  " CodeWeek"-  radosne wydarzenie, którego celem
jest zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem .
Młodsi uczniowie na  macie rozwijają swoje umiejątności kodowania i logicznego myślenia. 
Wszyscy natomiast w czasie aktywnych przerw  mogą się zmierzyć z  kodowaniem na kartach, 
z programowaniem robotów oraz sprawdzeniem ich podstawowych  funkcji.
Akcja trwa do 19 października, ale oczywiście nie jest to koniec naszej przygody
z programowaniem i robotyką.
II - Rozkład jazdy autobusów 14.10.2019r.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach
zapraszają na uroczysty apel z okazji Dnia Edykacji Narodowej,
który odbędzie się 14 października b.r. o godz. 9.00 .
21 września 2019r. odbyły się XXVI Warmińskie Biegi Przełajowe ,,Droszewo 2019”.
W rywalizacji wzięli udział uczniowie z całego województwa.
Nasz szkoła zajęła III miejsce w Klasyfikacji Generalnej, II miejsce w Klasyfikacji Szkół Gminy
Biskupiec i II miejsce w Klasyfikacji Szkół Powiatu Olsztyńskiego.
Najlepszymi zawodnikami naszej szkoły byli Mikołaj Obrębski (kl.V)- V miejsce (kat. II 800m.),
Zuzanna  Mastalerczuk (kl.VI)- III miejsce (kat. III 800m.),
Gabriela Jurgiel (kl. VI)- V miejsce (kat. III 800m.)
i Lucyna Kowalczyk (kl. VI)- IX miejsce (kat. III 800m.)
Serdecznie gratulujemy sukcesu.
Zaproszenie
SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW  
w XXVI Warmińskich Biegach Przełajowych - ,,Droszewo 2019”
27.09.2019r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję ponownie „posmakować” zasad demokracji, bo przed nimi
stanęło wyzwanie w postaci wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku zadanie to było
wyjątkowo trudne, ponieważ do ubiegania się o to zaszczytne miano stanęło w szranki, aż siedmioro uczniów.
Największą ilość głosów zdobył uczeń klasy VIII, Bartłomiej Przeczewski i to właśnie Bartek pełnił będzie
przez najbliższy rok szkolny funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Kolega Bartek  może już zacząć  spełniać w szkole  swoje przedwyborcze obietnice, a pomogą mu  w tym wybrana
na Zastępcę S.U. uczennica klasy VII - Klaudia Korzeb oraz Sekretarz S.U. - Zuzia Mastalerczuk  z klasy VI.

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim w roku szkolnym 2019/2020 pełnił będzie Pan Jarosław Mężykowski,
którego w tym roku uczniowie ponownie obdarzyli największym zaufaniem.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20. 09. 2019r. w klasie „0” oraz 19.09.2019 r w Zespole Wychowania Przedszkolnego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Tego dnia zabawy, zagadki, konkursy przeplatane były śpiewem i tańcem. Dzieci wraz z wychowawcą
opracowały kodeks wzorowego przedszkolaka. Po zakończonych zabawach przedszkolaki miały słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Na koniec dnia klasa „0” odśpiewała „Piosenkę Przedszkolaka”.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach w roku szkolnym
2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach podaje do publicznej
wiadomości wybrane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku
szkolnym 2019/2020 w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego
Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
im. Flagi Polski  w Kobułtach
serdecznie zapraszają na uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2019/2020,
która odbędzie się 02.09.2019r. o godz.9.00
Uczennica klasy III gimnazjum Karolina Szewczyk wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Historyczno -
Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbrück” pod patronatem dr Wandy Półtawskiej.
Celem konkursu było:
• Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży.
• Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych
pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
• Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę
procesów historycznych.
• Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi  i literackimi.
• Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo - skutkowym.
Karolina napisała pracę pt. „Śmierć, ból, cierpienie oraz strach i obawa jako czynniki kreujące rzeczywistość
w KL Ravensbrück”, nad którą pieczę sprawowała Pani Justyna Pstrągowska, nauczyciel języka polskiego. 
Komisja Konkursowa oceniała prace według następujących kryteriów: historyczny charakter pracy,                    
czyli odtworzenie cząstki przeszłości, samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała                   
na podstawie własnych przemyśleń, zebranie bibliografii do danego tematu, umiejętność analizy zebranych źródeł      
i materiałów oraz ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków. 3 lipca 2019 roku zostaliśmy
poinformowani, iż uczennica naszej szkoły Karolina Szewczyk została laureatem konkursu: „ Polskie więźniarki
w Ravensbrück” i z opiekunem pod kierunkiem którego została napisana praca otrzymają cenną nagrodę- wyjazd
edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück oraz nagrody  rzeczowe i książkowe.
Karolinie serdecznie gratulujemy!
2 września 2019 roku- Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
O godzinie 9.00 cała społeczność uczniowska, rada pedagogiczna, pracownicy szkoły oraz rodzice
spotkali się na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.  Na początku
uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy.  Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula
Dziąba, która odczytała list Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego,
który skierowany był do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Uczciliśmy również minutą ciszy wszystkie ofiary II wojny światowej.
Po części oficjalnej pani Dyrektor przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli uczących w naszej
szkole. Następnie przyszedł czas na spotkania z wychowawcami, którzy przekazali najważniejsze
informacje dotyczące rozpoczynającego się roku szkolnego i jego organizacji.
Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości , ciekawych doświadczeń oraz radosnych
chwil spędzonych w naszej szkole!
Rozkład jazdy autobusów 2 września 2019r.
Rozkład jazdy autobusów od 3 września 2019r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information
Kolejny rok szkolny za nami. Tym razem ze łzami wzruszenia, ale i śmiechu pożegnaliśmy klasy
ósmą i trzecią gimnazjum. Uczniowie  wspólnie przygotowali program artystyczny, by podziękować
nauczycielom i innym pracownikom szkoły za lata trudu nad ich edukacją i wychowaniem. W nagrodę
otrzymali oni wyróżnienia w wielu dowcipnych kategoriach.
Podczas apelu zostały wręczone świadectwa, dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce,
a rodzicom wyróżnionych uczniów wręczono listy gratulacyjne.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji  oraz entuzjazmu w powrocie do szkoły we wrześniu
Zapraszamy na fotorelację
Kolejny literacki sukces Karoliny Szewczyk!MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało-
czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się
żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Czy to piastowska, czy
jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie
pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z
kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec


Szanowni Państwo!!!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach serdecznie zaprasza
na pierwsze zebranie z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
13 września b.r. o godzinie 16:30
2-3 stycznia 2020
21 kwietnia 2020
22 kwietnia 2020
23 kwietnia 2020
12 czerwca 2020r.

Nowy Samorząd Uczniowski już działa!!!


PASOWANIE KLASY PIERWSZEJ
Na początku każdego roku szkolnego pierwszaki mają Pasowanie i Ślubowanie. To uroczystość
wprowadzająca młodego człowieka w życie i społeczność szkolną. W Szkole Podstawowej im. Flagi
Polski w Kobułtach ten ważny dzień był 02.10.2019r. Każdy pierwszak wyglądał doskonale.
Powtarzał ze skupieniem i uwagą słowa ślubowania, został przez Panią Dyrektor pasowany na ucznia
szkoły długim ołówkiem.  Wszyscy odśpiewali Hymn Polski.
Zostały przygotowane piękne wiersze i piosenki, które uświetniły uroczystość. Dzieci ze starszych klas
i zerówki przywitały klasę pierwszą wierszami i piosenkami. Były też bardzo przydatne prezenciki.
Po apelu odbyła się wycieczka do Figlolandii w Olsztynie, gdzie była świetna zabawa,
ciągły ruch i ćwiczenia.Każdy uczestnik był bardzo zadowolony.
Zapraszamy na fotorelację

Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl


I - Rozkład jazdy autobusów 14.10.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec ogłosił konkurs z okazji obchodów Tygodnia Cittaslow.  Wiersz lub fraszka
miały nawiązywać do idei miast rozwijających się, w których żyje się spokojnie i bezpiecznie. W naszej szkole
wzięło udział w konkursie czworo uczniów - troje z klas młodszych: Anna Popławska, Adam Gromko i Wojciech
Orgas, jeden uczeń klasy VIII - Szymon Przybyłowski.
Adam Gromko za swój wiersz otrzymał drugie miejsce w kategorii klas I -III. Wojciech Orgas został wyróżniony
w tej samej kategorii. Obaj chłopcy otrzymali gratulacje samego Pana Burmistrza i bardzo ciekawe nagrody
rzeczowe.
"Wierszyk lub fraszka o Cittaslow" - czyli sukces naszych uczniów w konkursie literackim


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień to wyjątkowy w kalendarzu szkolnym. Szczególny dla nauczycieli,
pracowników obsługi i wszystkich, którym dobro szkoły i dzieci leży na sercu.
Dlatego też nie zabrakło życzeń, uśmiechów  i wzajemnej życzliwości. Uczniowie
życzyli swoim nauczycielom przede wszystkim wytrwałości
i zadowolenia z pracy,  życzenia i prezent w postaci kwiatka umilił występ
uczniów klasy VII  w kabaretowo-muzycznej inscenizacji o perypetiach szkolnych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud i poświęcenie jakie wkładają
w edukację i wychowanie swoich uczniów i życzymy im aby uśmiech gościł
zawsze na ich twarzach.