SPOTKANIE OPŁATKOWE
Uczniowie w specjalnie przygotowanym spektaklu przedstawili atmosferę nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. Zaprezentowali oni namiastkę gwary śląskiej, kaszubskiej oraz warmińskiej.
W scenografii nawiązującej do rodzinnego domu ukazali istotę przeżywania tajemnicy narodzin Jezusa
Chrystusa. Najważniejszą częścią obchodów Bożego Narodzenia jest przede wszystkim czas
wspólnego spotkania z bliskimi osobami. Te święta pozwalają nam na pogłębianie wzajemnych relacji
oraz docenienie prawdziwej wartości rodziny.
Pani Dyrektor w swoim imieniu, podziękowała wykonawcom i przy tej okazji złożyła wszystkim
świąteczne życzenia. Nasza społeczność uczniowska postanowiła więc podkreślić znaczenie tej
wspólnoty poprzez organizację wspólnej wigilii, którą mogliśmy świętować w gronie zaproszonych
gości oraz rodziców.
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku.
W świąteczny klimat wprowadził wszystkich zebranych przygotowany przez uczniów  klasy
5 apel wigilijny pt. „Dzyso z Betlejem”, który został wystawiony dnia 20 grudnia 2019 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych zawodników
i kibiców do udziału w rozgrywkach.
Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w X OTWARTYM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
w kategoriach:  rocznik: 2007 i młodsi, rocznik: 2005 - 2006,  OPEN (od 16 lat - 30), OPEN 30+.
Turniej odbędzie się 08.02.2020r. w sali gimnastycznej szkoły.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00.
Uczestników obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Zgłoszenia udziału w turnieju przyjmuje
sekretariat szkoły pod numerem tel. (89) 716-14-24 do 06.02.2020r.
do godz.13.00.
Regulamin turnieju

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają
osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i
międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi
inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku i się przyglądają.
W tym dniu wolontariusze przedstawili całej społeczności uczniowskiej krótkie scenki tematyczne             
oraz zaprezentowali Etos Wolontariusza.
DZIEŃ WOLONTARIUSZA
POMAGAMY I CZYNIMY DOBRO
Grudzień jest miesiącem obdarowywania. Dajemy upominki rodzinie, znajomym, przyjaciołom,
współpracownikom. Nasi wolontariusze postanowili obdarować również tych, którzy są w potrzebie.
Dlatego tradycyjnie wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności. Z zebranej żywności zrobili paczki
i podarowali je osobom starszym i samotnym.
Cieszymy się, że tegoroczna zbiórka zakończyła się pełnym sukcesem: ilość zebranych darów z
trudnością zmieściła się w samochodzie…
To jednak nie koniec dobrych uczynków.
Wolontariusze naszej szkoły nawiązali współpracę z Fundacją ,,Mam marzenie”, dlatego też wspólnie
wybraliśmy się z prezentami do dzieci przebywających na oddziale w szpitalu w Biskupcu. Mogliśmy zobaczyć
na twarzach małych i trochę większych pacjentów iskierkę szczęścia, zadowolenia i dziecięcej radości….
6 grudnia 2019r. już tradycyjnie w naszej szkole odbył się Rambit Profilaktyczny propagujący właściwe
zachowanie wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, który
został przygotowany przez Panią Jolantę Orgas z pomocą innych nauczycieli. Oprócz plakatów o tematyce
antyalkoholowej, antynikotynowej, zdrowego żywienia i dobrego zachowania w Internecie;
uczniowie naszej szkoły musieli zmierzyć się w zawodach sportowych, wytężać głowy przy zadaniach
słownych i kodowaniu. 
Ważnym akcentem było rozdanie wszystkim uczniom odblasków w ramach  IV Powiatowego Konkursu 
"Błyskotliwa szkoła" powiatu olsztyńskiego. 
W przyszłym roku powtórzymy to na pewno...
ŚWIĘTO SZKOŁY
22 listopada to niezwykle ważna data , bo tego dnia obchodziliśmy Święto Szkoły. Podczas uroczystości
w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli reprezentanci szkoły i poszczególnych klas 
zaprezentowali montaż słowno- muzyczny poświęcony miłości do ojczyzny  i do polskiej  flagi.
Wzbogacili go skeczem muzycznym, który przygotowali uczniowie klasy siódmej. Pani dyrektor Urszula
Dziąba w przemówieniu przypomniała jak ważny dla szkoły jest ten dzień- dzień , w którym szkoła otrzymała
zaszczytne imię -Flagi Polski .Wspomniała, iż byliśmy pierwszą szkołą w Polsce, która nosi takie imię .
Z okazji Święta Szkoły pani Beata Borowa zorganizowała gminny konkurs fotograficzny  " Ojczyste
krajobrazy na fotografii”. Konkurs cieszył się ogromnym  zainteresowaniem i jury miało „twardy orzech do
zgryzienia”, aby wyłonić laureatów. Podczas uroczystej akademii nagrodzono autorów najciekawszych prac.
Po zakończeniu akademii uczniowie udali się z wychowawcami na słodki poczęstunek,
który przygotowali rodzice.
Przerwa świąteczna trwa
od 23 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
N a j n o w s z e  w i a d o m o ś c i
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Title
Title

Image description goes here

More information

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba
Podnoszą z ziemi przez
uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy
bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze
ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa
wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za
nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o
mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie
stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


„Flaga”
Powiewa na cztery świata strony
nasz polski sztandar biało-
czerwony,
biel razi w oczy, czerwień się
żarzy
na najpiękniejszym z wszystkich
sztandarze.

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Czy to piastowska, czy
jagiellońska,
powiewa flaga bo tu jest Polska!
Nic jej nie stłamsi, nikt nie
pokona,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Ojczyzna, honor, wiara- to siła,
historia tego nas nauczyła,
zrywała więzy, wstawała z
kolan,
Niezwyciężona Biało- Czerwona!

Ref.
Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.

Czy ci w duszy gra?
Czujesz to co ja?
Serce przyspiesza tak,
gdy tańczą z wiatrem kolory
dwa.
                             A. Kobus, M. Siwiec
Prawa autorskie © 2019  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: spkobulty@interia.pl

Zapraszamy
na fotorelację...

Serdecznie zapraszamy  na wspólne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 20 grudnia b.r.  o godzinie 10.30 w naszej szkole .
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02 i 03 stycznia 2020r.

RAMBIT PROFILAKTYCZNY

Zapraszamy na fotorelację
WIĘCEJ INFORMACJI.....

Zapraszamy na fotorelację....
Zaproszenie
 
Organizatorzy