Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next
Koło małych form teatralnych
Nasza szkoła w roku 2001 za edukację teatralną otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczniowie indywidualnie i zespołowo biorą udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zdobywają nagrody i wyróżnienia.
Koło malych form teatralnych rozpoczęło swą działalność przed wielu laty. Skupia dzieci w różnym wieku, od pierwszej do szóstej klasy. Jednym z celów pracy koła jest rozbudzanie kreatywności dzieci.
Koło małych form teatralnych istnieje w szkole od wielu lat. Opiekunem koła jest
p. Iwona Lompa, ale w edukację teatralną dzieci i młodzieży zaangażowana jest większość nauczycieli. Zajęcia teatralne umożliwiaja nawiazanie ściślejszej współpracy z rodzicami, angażujac ich w przygotowanie dekoracji i strojów, a częste spotkania z dziećmi umacniaja pozycję wychowawców. To praca dzieci, rodziców i nauczycieli zaowocowała w poprzednich latach sukcesami odnotowanymi w prasie lokalnej, licznymi nagrodami i wyróżnieniem Ministra Kultury .
Opiekun koła stale współpracuje z Biskupieckim Domem Kultury i Towarzystwem Kultury Teatralnej oraz innymi instytucjami i osobami majacymi wpływ na edukację teatralna dzieci i młodzieży.
Na zajęciach koła uczniowie poznaja teatr zza kulis. Ucza się pełnienia ról, zwiazanych z dana sztuka. Tworza scenografię. Doskonala swoja wymowę. Rozwijaja zainteresowania zwiazane z zawodem aktora. Występujac przed publicznościa nabieraja pewności siebie, a sukcesy mobilizuja je do większych wysiłków.
Spotkania teatralne uatrakcyjniaja dzieciom i młodzieży pobyt w szkole.
Uwalniaja od napięć emocjonalnych. Integruja grupę. Uczniowie moga działać zgodnie z własna energia, być wesołymi lub poważnymi. Zajęcia teatralne uczą współpracy i wzajemnej pomocy.
Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie słownictwa uczniów, dlatego edukację teatralną zajmują się wszyscy nauczyciele.                                                                                                                                             Obcowanie z kulturą teatralną prowadzi do refleksji i wartościowania. Teksty wybrane przez nauczycieli do inscenizacji umożliwiają taką refleksję zarówno nad wartościami, jak również nad ponadczasowymi zagadnieniami egzystencjalnymi. W minionym roku szkolnym prawie co miesiąc można było zobaczyć jakiś fragment „ dorobku artystycznego ‘’ naszych uczniów: w październiku 2012r. występ I kl. gimnazjum z okazji Dnia Edukacji Narodowej, klasa VI przygotowała montaż słowno- muzyczny „ Jesienna zaduma”; w listopadzie II klasa gimnazjum przygotowała apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości; w grudniu dzieci i młodzież na choince szkolnej wystawiły ‘’Jasełka”; w styczniu 2013r. wierszem i piosenką uhonorowano Babcie i Dziadków; w marcu wystawiono inscenizację a okazji Dnia Kobiet; w kwietniu odbył się konkurs recytatorski; w maju uroczyście obchodzono Dzień Matki; czerwiec to pożegnanie ze szkołą.

Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid