Koło fizyczno - chemiczne
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
KOŁO FIZYCZNO-CHEMICZNE
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole prowadzone są zajęcia koła fizyczno-chemicznego, na które uczęszczają
uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Ich głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów chemią i fizyką, by
zgłębiali tajemnice przyrody. To dodatkowy czas na prowadzenie eksperymentów i obserwacji oraz dzielenie się
przemyśleniami, a także okazja do uczenia się, jak można wykorzystać wiedzę fizyczno-chemiczną w praktycznych
sytuacjach z życia.
W środę 4 listopada uczniowie koła fizyczno-chemicznego przygotowali pokaz ciekawych doświadczeń z dziedziny fizyki i
chemii. Pokaz obserwowały dzieci z przedszkola i zerówki. Goście mogli podziwiać: wybuch wulkanu, samopompujący się
balon, gaszenie płomienia dwutlenkiem węgla, spalanie wodoru, zmiany barwy wskaźników w roztworach kwasów i zasad,
oddziaływania magnetyczne. Doświadczenia wzbudzały wiele emocji wśród młodych widzów.
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid