Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Rozpoczêcie roku szkolnego 2012/2013
03 wrze¶nia 2012 r.
Zimowa przerwa ¶wi±teczna
24 - 31 grudnia 2012 r.
Terminy ferii zimowych 2012/2013
14 - 27 stycznia 2013 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,
ma³opolskie, ¶wiêtokrzyskie, wielkopolskie;

21 stycznia - 3 lutego 2013 r.
województwa: podlaskie, warminsko-mazurskie;

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.
województwa: dolno¶l±skie, mazowieckie,
opolskie, zachodniopomorskie;

11 - 24 lutego 2013 r.
województwa: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie,
pomorskie, ¶l±skie.
Wiosenna przerwa ¶wi±teczna
28 marca - 02 kwietnia 2013 r.
Sprawdzian

Egzamin gimnazjalny

04 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013 r. - czê¶æ humanistyczna
24 kwietnia 2013 r. - czê¶æ matematyczno -
przyrodnicza
25 kwietnia 2013 r. - czê¶æ z jêzyka obcego
nowo¿ytnego

Koniec roku szkolnego 2012/2013
29 czerwca 2012 r.
Ferie letnie
29 czerwca - 31 sierpnia 2013
Kalendarz roku szkolnego 2012 / 2013 naszej szko³y
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid