Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019 naszej szkoły
Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
3 września 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpni 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr
46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)
3
Ferie zimowe
14 - 27 stycznia 2019 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie;

21 stycznia - 3 lutego 2019 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
11 - 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr
46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)
4
Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr
46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)
5
Egzamin gimnazjalny
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 2223 ze późn. zm.)
6
Egzamin ósmoklasisty
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017
r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U.poz. 1512)
12
Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)
13
Ferie letnie
od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr
46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next