Prawa autorskie © 2018  Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach · Wszystkie prawa zastrzeżone ·  E-Mail: sysadm@szkolakobulty.org
Szkoła Podstawowa
im. Flagi Polski w Kobułtach
Back
Next

MOJA PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży
mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid


KOŁO WOLONTARIATU
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
Szkolne koło Wolontariatu  jest kołem zainteresowań działającym dla innych.
Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość
i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno
we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji
i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka.
Spotykamy się w środy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy.
Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu organizuje pomoc zarówno doraźną w szkole jak i
stałą. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro. Do SKW należy 15 uczniów z klas III gimnazjum i VIII.
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o
wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. 
Naszym opiekunem jest p. Marzena Kowsz.
A oto nasz regulamin: REGULAMIN SKW
NASZE DZIAŁANIA
Od dwóch lat współpracujemy z FUNDACJĄ RODAKA” w Olsztynie, dla której wykonujemy kartki
świąteczne dla naszych rodaków za granicą oraz zbieramy książki, z FUNDACJĄ ,,PRZYWRÓCMY
DZIECIOM UŚMIECH”, dla której zebraliśmy 1.694,40 kg makulatury. Zysk ze sprzedaży został
przeznaczony dla dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka. W zbiórce pomogła nam Gminna
Biblioteka Publiczna        
w Dźwierzutach. Bierzemy udział w kwestowaniu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Współpracujemy z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickim Gimnazjum społecznym im. Jana
Pawła II w Biskupcu,  z Caritas Biskupiec, CKTiS w Biskupcu.
Współpracujemy ze STOWARZYSZENIEM ,,PRZYGARNIJ PSIAKA LUB KOCIAKA”
oraz FUNDACJĄ ,, GDY LICZY SIĘ CZAS”, z TOWARZYSTWEM ,,NASZ DOM”’
oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie ,,BARKA”.
W tym roku podjęliśmy współpracę z FUNDACJĄ
,,PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”. Do tej akcji wkręciliśmy
swoich najbliższych, sąsiadów i współpracowników.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Zysk z nakrętek zostanie przeznaczony na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego
i leki dla dzieci chorych na nowotwory.

Im więcej zbierzemy, tym więcej dzieci otrzyma pomoc.
W dniach 30 - 31 X 2018r przeprowadziliśmy akcję pod
hasłem ,,Światełko pamięci”.

Akcja ta popierała lokalny patriotyzm i była przejawem
bezinteresownego udziału w szlachetnych działaniach.

,,Światełko pamięci” - zapłonęło na mogiłach naszego,
wiejskiego cmentarza w Kobułtach.
Za wszystkie przyniesione znicze bardzo dziękujemy.

Uczniowie klas I-III oraz Szkolny Klub Wolontariatu samodzielnie
wykonali flagi Polski oraz odbyli przemarsz przez Kobułty w ramach
obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Mieszkańcy witali nas oklaskami….
W dniach 30.11 - 1.12.2018r. w całym kraju odbywała się ogólnopolska zbiórka żywności dla osób
potrzebujących organizowana przez Bank Żywności. Do tej szlachetnej akcji włączyli się również
uczniowie naszej szkoły. Ośmioro uczniów - wolontariuszy z naszej szkoły - zbierało żywność
w sklepach w Biskupcu. W sumie zebrano prawie 95 kilogramów. Zebrana żywność zostanie
podzielona na paczki i przekazana osobom starszym i samotnym zamieszkującym w naszej                   
i ościennych miejscowościach. Dodatkowo koło wolontariatu przekaże razem z paczkami
własnoręcznie wykonane stroiki, które dodatkowo zaakcentują zbliżający się świąteczny czas.